Category


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

พัฒนาเว็บ

ชื่อ Name : Notepad++
เวอร์ชั่น Version : 6.4.5
ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ commercial software : -
ดาวน์โหลด Download : notepad.zip
รายละเอียด Detail : โปรแกรมช่วยแก้ไขไฟล์เอกสาร เป็นตัวช่วยเขียนซอร์สโค๊ดภาษาต่าง ๆ ได้หลาก ...อ่านต่อ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ชื่อ Name : Joomla
เวอร์ชั่น Version : 1.15.23
ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ commercial software : Adobe Contribute
ดาวน์โหลด Download : Joomla1.15.23.zip
รายละเอียด Detail :          Joomla คือระบบที ...อ่านต่อ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ชื่อ Name : Filezilla
เวอร์ชั่น Version : 3.6.0.1
ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ commercial software : FileZilla_3.6.0.1_win32-setup
ดาวน์โหลด Download : FileZilla_3.6.0.1_win32-setup.zip
คู่มือ : filezilla.pdf
รายละเอียด Detail : โปรแกรม FTP ที่เอาไว้ รับ-ส่ง ไฟล์ ระหว่างเครื่องลูก (Client) กับ เครื ...อ่านต่อ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ชื่อ Name : Kompozer
เวอร์ชั่น Version : 0.7.10
ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ commercial software : Adobe Dreamweaver
ดาวน์โหลด Download : kompozer-0.7.10-win32.zip
รายละเอียด Detail : โปรแกรมช่วยเขียน เว็บไซต์สไตล์เหมือนๆ กับ DreamWaver มีจุดเด่นที่น่าส ...อ่านต่อ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ชื่อ Name : Simple Machine Forum(SMF)
เวอร์ชั่น Version : 2.0.2
ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ commercial software : Invision Power Board
ดาวน์โหลด Download : smf_2-0-2_install.zip
คู่มือ : smf.pdf
รายละเอียด Detail : โปรแกรมระบบกระดานสนทนาหรือที่นิยมเรียกกันว่าเว็บบอร์ดบนอินเทอร์เน็ต นอ ...อ่านต่อ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ชื่อ Name : Wordpress
เวอร์ชั่น Version : 3.4.1
ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ commercial software : Adobe Contribute
ดาวน์โหลด Download : WordPress_3.4.1.zip
รายละเอียด Detail : โปรแกรมช่วยสร้างบล็อก ซึ่งเขียนด้วยภาษาพีเอชพีและใช้ฐานข้อมูล MySQL มี ...อ่านต่อ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ชื่อ Name : XAMPP
เวอร์ชั่น Version : 1.8.1
ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ commercial software : Internet Information Server
ดาวน์โหลด Download : xampp-win32-1.8.1-VC9-installer.zip
รายละเอียด Detail : โปรแกรมจำลองเครื่องตัวเองเป็น WebServer โดยมีตัวโปรแกรมที่ดังกล่าวจะรว ...อ่านต่อ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ชื่อ Name : PHP-Nuke
เวอร์ชั่น Version : 8.0-Thai Edition
ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ commercial software : -
ดาวน์โหลด Download : PHP-Nuke-8.0-Thai-Edition.zip
รายละเอียด Detail : ระบบจัดการข่าวสารอัตโนมัติหรือที่เรียกว่า ระบบการจัดการเนื้อหา (CMS) โ ...อ่านต่อ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ชื่อ Name : Mambo
เวอร์ชั่น Version : 4.6.5
ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ commercial software : -
ดาวน์โหลด Download : MamboV4.6.5.zip
รายละเอียด Detail : โปรแกรมสำหรับบริการระบบเนื้อหา (CMS : Content Management System) ที่ได ...อ่านต่อ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ชื่อ Name : XOOPS
เวอร์ชั่น Version : 2.5.5
ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ commercial software : -
ดาวน์โหลด Download : xoops-2.5.5.zip
รายละเอียด Detail : ระบบบริหารและสร้างเว็บไซต์แบบสำเร็จรูป พัฒนามาจากภาษา PHP ร่วมกับฐานข้ ...อ่านต่อ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ชื่อ Name : Drupal
เวอร์ชั่น Version : 7.17
ซอฟต์แวร์เชิงพาณิชย์ commercial software : Adobe Contribute
ดาวน์โหลด Download : drupal-7.17.zip
รายละเอียด Detail : ระบบจัดการเนื้อหาเว็บ (Content Management System) Drupal มีโครงสร้าง ...อ่านต่อ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ที่อยู่: 224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 
และ 218/1 ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง: (พระราม 9) 0-2201-8000 : (พระรามที่ 6) 0-2299-4000 
E-mail: webmaster@dpt.mail.go.th