ค้นหาข่าว   
 
ชื่อหนังสือพิมพ์ :  
   ฉบับวันที่ :   click เลือกวันที่
หัวข้อข่าว :  
     
วันที่ หนังสือพิมพ์ ฉบับที่ ฉบับวันที่ หัวข้อข่าว
07 ม.ค. 2556 มติชน - 00 543 ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง
04 ม.ค. 2556 สยามรัฐ - 04 ม.ค. 2556 มหันตภัย ‘น้ำทะเล’ กลืนพื้นดิน 23จังหวัด
04 ม.ค. 2556 โลกวันนี้รายวัน - 04 ม.ค. 2556 มท.เร่งวางผังเมือง 68จ.
04 ม.ค. 2556 มติชน - 04 ม.ค. 2556 โยธาฯ แจงปรับผังเมืองโคราช
03 ม.ค. 2556 โลกวันนี้รายวัน - 03 ม.ค. 2556 บ้านแหลมห้ามผุดอสังหาฯ
02 ม.ค. 2556 สยามรัฐ - 02 ม.ค. 2556 อสังหาฯ ปีงูเล็ก ถึงคิวทอง บ้านจัดสรร
02 ม.ค. 2556 สยามรัฐ - 02 ม.ค. 2556 ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง
02 ม.ค. 2556 บ้านเมือง - 02 ม.ค. 2556 ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมือง
02 ม.ค. 2556 โลกวันนี้รายวัน - 02 ม.ค. 2556 มท.ห้ามยโสธรผุดค้าปลีกค้าส่ง
02 ม.ค. 2556 ประชาชาติธุรกิจ - 02 ม.ค. 2556 พิษผังเมืองใหม่เขาใหญ่ป่วนซื้อขายที่ดินชะงัก
02 ม.ค. 2556 ไทยโพสต์ - 30 ธ.ค 2555 คดีผังเมืองสระบุรี ช่องโหว่กฎหมายผังเมืองไทย
02 ม.ค. 2556 ไทยโพสต์ - 29 ธ.ค 2555 ผังเมืองใหม่ ‘สีเขียว’ รอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
27 ธ.ค 2555 กรุงเทพธุรกิจ - 27 ธ.ค 2555 ผังเมืองใหม่เร่ง “คอนโดเขาใหญ่”
26 ธ.ค 2555 เดลินิวส์ - 26 ธ.ค 2555 ครม.ตั้งซี ๑๐ แรงงาน ๓ ราย
26 ธ.ค 2555 ประชาชาติธุรกิจ - 26 ธ.ค 2555 มท.ทำผังเมืองรวมแล้ว ๙ จังหวัด
26 ธ.ค 2555 ประชาชาติธุรกิจ - 26 ธ.ค 2555 ล้อมคอกก่อนวัวหาย
26 ธ.ค 2555 ประชาชาติธุรกิจ - 26 ธ.ค 2555 อย่าให้เขาใหญ่กลายเป็นป่าคอนกรีต
26 ธ.ค 2555 ประชาชาติธุรกิจ - 26 ธ.ค 2555 ห้ามสร้างคอนโดเขาใหญ่ ประกาศผังเมืองใหม่ทุบอสังหา-ท่องเที่ยว
25 ธ.ค 2555 คมชัดลึก - 25 ธ.ค 2555 ประชุมวิชาการ
25 ธ.ค 2555 ไทยโพสต์ - 25 ธ.ค 2555 กรมโยธาธิการและผังเมืองจัดประชุมทำผังอนุภาค
24 ธ.ค 2555 แนวหน้า - 24 ธ.ค 2555 ยันพฤษภา’56ได้ใช้ผังเมืองใหม่ชัวร์
24 ธ.ค 2555 ฐานเศรษฐกิจ - 24 ธ.ค 2555 ยึดผัง กทม. ต้นแบบพัฒนา ตจว.
21 ธ.ค 2555 โลกวันนี้รายวัน - 21 ธ.ค 2555 คลอดผังเมืองชัยนาท – อุทัยฯ
21 ธ.ค 2555 มติชน - 21 ธ.ค 2555 อบต.จัดระเบียบแก้ปัญหาท่าเรือเกาะกูด
20 ธ.ค 2555 เดลินิวส์ - 20 ธ.ค 2555 ‘ท่าระหัด’เปิดทำการจัดรูปที่ดินกับความภูมิใจ...แห่งแรกในประเทศไทย
20 ธ.ค 2555 ข่าวสด - 20 ธ.ค 2555 ตั้ง45‘รองอธิบดีมท.-รองผู้ว่าฯ-ปลัดจว.’
20 ธ.ค 2555 เดลินิวส์ - 19 ธ.ค 2555 วางผัง
20 ธ.ค 2555 ไทยรัฐ - 17 ธ.ค 2555 มุมข้าราชการ "ซี.12"
12 ธ.ค 2555 แนวหน้า - 12 ธ.ค 2555 ทต.ท่าระหัดโชว์ความสำเร็จ จัดรูปที่ดินแห่งแรกของปท.
12 ธ.ค 2555 มติชน - 12 ธ.ค 2555 การบุกรุกพื้นที่ชุ่มน้ำของหน่วยราชการ ปัญหาเร่งด่วนที่ต้องจัดการ
หน้า 220  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101 l 102 l 103 l 104 l 105 l 106 l 107 l 108 l 109 l 110 l 111 l 112 l 113 l 114 l 115 l 116 l 117 l 118 l 119 l 120 l 121 l 122 l 123 l 124 l 125 l 126 l 127 l 128 l 129 l 130 l 131 l 132 l 133 l 134 l 135 l 136 l 137 l 138 l 139 l 140 l 141 l 142 l 143 l 144 l 145 l 146 l 147 l 148 l 149 l 150 l 151 l 152 l 153 l 154 l 155 l 156 l 157 l 158 l 159 l 160 l 161 l 162 l 163 l 164 l 165 l 166 l 167 l 168 l 169 l 170 l 171 l 172 l 173 l 174 l 175 l 176 l 177 l 178 l 179 l 180 l 181 l 182 l 183 l 184 l 185 l 186 l 187 l 188 l 189 l 190 l 191 l 192 l 193 l 194 l 195 l 196 l 197 l 198 l 199 l 200 l 201 l 202 l 203 l 204 l 205 l 206 l 207 l 208 l 209 l 210 l 211 l 212 l 213 l 214 l 215 l 216 l 217 l 218 l 219 l 220 l 221 l 222 l 223 l 224 l 225 l 226 l 227 l 228 l 229 l 230 l 231 l 232 l 233 l 234 l 235 l 236 l 237 l 238 l 239 l 240 l 241 l 242 l 243 l 244 l 245 l 246 l 247 l 248 l 249 l 250 l 251 l 252 l 253 l 254 l 255 l 256 l 257 l 258 l 259 l 260 l 261 l 262 l 263 l 264 l 265 l 266 l 267 l 268 l 269 l 270 l 271 l 272 l 273 l 274 l 275 l 276 l 277 l 278 l 279 l 280 l 281 l 282 l 283 l 284 l 285 l 286 l 287 l 288 l 289 l 290 l 291   

เริ่มนับจำนวนผู้เข้าชมเมื่อเดือน มิถุนายน 2550

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)