สรุปข่าว
12 ส.ค 2564
แกะปม ‘อนันดาฯ’ เช่าที่ดินเวนคืน ถนนเข้า-ออกแอชตัน อโศก สุขุมวิท 21 เนื้อที่ 64 ตารางวา ควักจ่าย 97 ล้าน
หนังสือพิมพ์ : ประชาชาติธุรกิจ ฉบับที่ : -  ฉบับวันที่ : 12 ส.ค 2564 - 15 ส.ค 2564
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)