สรุปข่าว
23 ก.ค. 2563
เปิดทดลอง ‘สกายวอล์ก’ พื้นกระจกที่เชียงคาน ปักหมุด ‘แลนด์มาร์ค’ แห่งใหม่..ชมแม่น้ำ2สีวิวสองฝั่งโขง
หนังสือพิมพ์ : เดลินิวส์ ฉบับที่ : -  ฉบับวันที่ : 23 ก.ค. 2563 - 23 ก.ค. 2563
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)