สรุปข่าว
18 พ.ค 2561
ตั้งศูนย์ศก.ใหม่รอบกทม.ปักหมุดบางใหญ่-รังสิต-สุวรรณภูมิ เนรมิต 8 มหานคร ทำเลบางปู-พระประแดงมาแรง
หนังสือพิมพ์ : ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ : 3364 ฉบับวันที่ : 10 พ.ค 2561 - 12 พ.ค 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)