สรุปข่าว
26 เม.ย. 2561
'วิษณุ'เผยชง'บิ๊กตู่'ช่วยทีวีดิจิทัล พณ.มั่นใจ'อาลีบาบา'ดันออเดอร์
หนังสือพิมพ์ : มติชน ฉบับที่ : 14652 ฉบับวันที่ : 23 เม.ย. 2561 - 23 เม.ย. 2561
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)