สรุปข่าว
23 พ.ค 2559
คอนโดฯสีม่วงคึกรับเปิดเดินรถ ส.ค 59 ราคาที่ดินพุ่ง 2.5 แสนบาท/ตร.ว.
หนังสือพิมพ์ : สยามธุรกิจ ฉบับที่ : -  ฉบับวันที่ : 21 พ.ค 2559 - 21 พ.ค 2559
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)