สรุปข่าว
23 ก.ค. 2550
3 หมื่นอาคารเข้าคิวตรวจสอบสภาพ กฎหมายใหม่เดดไลน์สิ้นธ.ค.50 เผยเปิดช่องอาชีพใหม่ ตรวจอาคารบูม
หนังสือพิมพ์ : ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ : - ฉบับวันที่ : 19 ก.ค. 2550 - 21 ก.ค. 2550
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)