สรุปข่าว
22 ธ.ค 2557
ชาวภูซางฮือต้านตั้งเขตอุตสาหกรรมหวั่นกระทบสิ่งแวดล้อม-ร่วมล่ารายชื่อร้องบิ๊กตู่
หนังสือพิมพ์ : ข่าวสด ฉบับที่ : -  ฉบับวันที่ : 20 ธ.ค 2557 - 20 ธ.ค 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)