สรุปข่าว
15 ก.ย. 2554
28 ชุมชนรุดยื่นหนังสือผู้ว่าฯ เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก
หนังสือพิมพ์ : คมชัดลึก ฉบับที่ : -  ฉบับวันที่ : 15 ก.ย. 2554 -
กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย
224 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320 และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เบอร์โทรศัพท์กลาง : (พระราม 6) 0-2299-4000 : (พระราม 9) 0-2201-8000
webmaster : PING@dpt9
(พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการฯ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)