หน้าแรก    ค้นหา    โครงการที่เบิกจ่ายหมดแล้ว    โครงการที่ช้ากว่ากำหนด    สรุปการเบิกจ่าย   
งบประมาณปี :
รายงานผลการปฏิบัติงาน 

    งบประมาณปี 2554   ข้อมูลโครงการ   
ที่จังหวัดงาน/โครงการผู้รับเหมา/
สัญญา/
เริ่มต้น-สิ้นสุด
งบประมาณ
ตามสัญญา
(ล้านบาท)
งบประมาณ
ที่ใช้ไป
(ล้านบาท)
ผลการดำเนินงาน
ใช้เงิน (%)ผลงาน (%)เร็ว/ช้า (%)
1อุบลราชธานีเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสองคอน หมู่ 1 (ต่อเนื่อง- เขื่อนเดิม) ต.สองคอน อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี บ. ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จก.
ที่ 119/2555
24.9503.74315.00
2อุบลราชธานีเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาสนาม หมู่ 3 (ต่อเนื่อง- เขื่อนเดิม) ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี บ. ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จก.
ที่ 114/2555
83.80012.57015.00
3อุบลราชธานีเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านบุ่งซวย หมู่ 2 (ต่อเนื่อง- เขื่อนเดิม) ต.เขมราฐ อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี บ. ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จก.
ที่ 120/2555
59.91529.74749.6537.15
4อุบลราชธานีเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านลาดเจริญ หมู่ 10 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี บ. ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จก.
ที่ 50/2555
59.9008.98515.00
5อุบลราชธานี  เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านบุ่งขี้เหล็ก หมู่ 4 ต.นาแวง อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี บ. ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จก.
ที่ 87/2555
35.9555.39315.00-18.65
6อุบลราชธานีเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านด่านใหม่ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม- ด้านทิศเหนือ) หมู่ 2 ต.บ้านด่าน อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี บ. ส.เขมราฐอินดัสตรี้ จก.
ที่ 116/2555
71.92010.78815.0015.85-9.10
7อำนาจเจริญเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านบุ่งเขียว ต.โคกก่ง อ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ บ.บุษยาก่อสร้าง จก.
ที่ 32/2555
29.6304.44515.0050.90
8บึงกาฬเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าส้มโฮง ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ  หจก.แสงสว่างเกษตร
ที่ 105/2555
149.90036.48024.34
9บึงกาฬเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้วยเล็บมือ หมู่ที่ 5 ต.หนองเดิ่น อ.บุ่งคล้า จ.บึงกาฬ บ.ยูโร-โอเรียลเตล คอนสตรัคชั่น จก.
ที่ 86/2555
49.9507.49315.00
10บึงกาฬเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสะง้อ หมู่ 2 ต.หอคำ อ.บึงกาฬ จ.บึงกาฬ หจก.คิงส์วินท๊อป
ที่ 136/2555
49.9707.49615.00
11เลยเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านคกงิ้ว หมู่ที่ 5 (ช่วงที่ 2) ต.ปากตม อ.เชียงคาน จ.เลย หจก.ส.บุรินทร์การช่าง
ที่ 117/2555
69.90042.00060.09
12เลยเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านผาแบ่น หมู่ที่ 11 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ต.บุฮม อ.เชียงคาน จ.เลย หจก.สยามซีวิลซัพพลาย
ที่ 48/2555
69.93010.49015.00
13เลยเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเหือง บ้านปากคาน (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) หมู่ 2 ต.หนองผือ อ.ท่าลี่ จ.เลย หจก.เลยบริการ
ที่ 49/2555
34.9705.24615.0013.3712.35
14เลยเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณสถานีเรือ นรข.เชียงคาน ถึงปากน้ำฮวย เทศบาลตำบล เชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย หจก.เลยบริการ
ที่ 30/2555
55.70024.64344.2412.416.56
15เลยเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเหือง บ้านนากระเซ็ง หมู่ 4 ต.อาฮี อ.ท่าลี่ จ.เลย หจก.เนรมิตรพาณิชย์ (2526)
ที่ 68/2555
27.970--14.74-8.34
16เลยเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง ช่วงต่อจากแนวเขื่อนสวนสุขภาพเทศบาลตำบลเชียงคานถึงด่านตรวจคนเข้าเมือง อ.เชียงคาน จ.เลย 10.000--
17หนองคายเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านต้อนน้อย หมู่ที่ 1 ต.ต้อนน้อย อ.รัตนวาปี จ.หนองคาย บ.วรรธน์สรร จก.
ที่ 157/2555
119.88017.98215.00
18หนองคายเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านฝอยลม หมู่ 7 (ต่อเนื่อง- เขื่อนเดิมหัว-ท้าย) ต.ท่าดอกคำ อ.บึงโขงหลง จ.บึงกาฬ กิจการร่วมค้า เคทีพี-วินซี
ที่ 165/2555
149.50070.49747.16
19หนองคายเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านศิลาเลข หมู่ที่ 6,7 ต.โพนสา อ.ท่าบ่อ จ.หนองคาย บ.ไทยวัฒน์วิศวกรการทาง จก.
ที่ 131/2555
109.80016.47015.00
20หนองคายเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านธาตุใต้ (ตอนที่ 2 ต่อท้ายน้ำ) ต.หาดคำ อ.เมือง จ.หนองคาย บ.ทีมวิศว์ คอนสตรัคชั่น จก.
ที่ 97/2555
89.80013.47015.00

หน้า 1 / 8
      [ 1 ]   2   3   4   5   6   7   8      

    กรมโยธาธิการและผังเมือง
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง จัดทำระบบโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ