แสดงข้อมูลผลการตรวจสอบอาคาร :: ฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ ๙ ประเภทภาครัฐ

ฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ
๙ ประเภทภาครัฐ

:: โดยสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมโยธาธิการและผังเมือง

อาคารหอประชุม แบบ 100/27 สร้างติดดิน

ที่อยู่ : 76 ม.6 ถ.เลย-หล่มสัก ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 42160
จังหวัด : น่าน     สังกัดกระทรวง : ไม่ทราบ
หน่วยงานเจ้าของ/ผู้ครอบครอง : ร.ร.ภูเรือวิทยา     ปีที่ก่อสร้างอาคาร : 2536
ประเภทอาคาร :
- อาคารชุดหรืออาคารอยู่อาศัยรวมที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป
ประวัติการตรวจสอบอาคาร :
ตรวจสอบครั้งใหญ่ ประจำปี 2554เมื่อวันที่ 29 ก.ย. 2554
ตรวจสอบอาคารครั้งล่าสุด โดย :
- สำนักงานโยธาจังหวัดเลย


แสดงรายการอาคาร