แสดงข้อมูลผลการตรวจสอบอาคาร :: ฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ ๙ ประเภทภาครัฐ

ฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ
๙ ประเภทภาครัฐ

:: โดยสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมโยธาธิการและผังเมือง
ผลการค้นหาข้อมูลอาคาร : 235 รายการ
จากรายการค้นหา สังกัดกระทรวง : มหาดไทย
แสดงข้อมูลหน้าละ
ชื่ออาคารหน่วยงานเจ้าของ/ผู้ครอบครองอาคารจังหวัดสังกัดกระทรวงวันที่ตรวจสอบ
ล่าสุด
 อาคารศุนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เขาใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ระยอง มหาดไทย 25 ม.ค. 2555
 อาคารธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ อาคาร 2(สุขุมวิท) บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ไม่ทราบ มหาดไทย 18 ม.ค. 2555
 อาคารเรียน1 (อาคารเรียน216ล ปรับปรุง25) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เเม่ฮ่องสอน นครนายก มหาดไทย 30 ก.ย. 2554
 อาคารเรียน 108ล/30 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 นครนายก มหาดไทย 30 ก.ย. 2554
 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (ย.ธ อุทัยธานีตรวจ) จังหวัดอุทัยธานี เพชรบุรี มหาดไทย 19 ก.ย. 2554
 อาคารชุดพักอาศัยสรรพการจังหวัดอุทัยธานี (ย.ธ อุทัยธานีตรวจ) สรรพกรพื้นที่อุทัยธานี เพชรบุรี มหาดไทย 19 ก.ย. 2554
 อาคารพักพยาบาล คสล.8 ชั้น (ย.ธ สระบุรีตรวจ) โรงพยาบาลสระบุรี สุโขทัย มหาดไทย 7 ก.ย. 2554
 อาคารพักพยาบาล 20 ยูนิต คสล. 6 ชั้น(ย.ธ สระบุรีตรวจ) โรงพยาบาลสระบุรี ไม่ทราบ มหาดไทย 7 ก.ย. 2554
 อาคารศูนย์แพทธ์ศาสตร์ 9 ชั้น (ย.ธ สระบุรีตรวจ) โรงพยาบาลสระบุรี สุโขทัย มหาดไทย 7 ก.ย. 2554
 อาคารหอพัก 1-11 (มี 11 อาคาร)  ชัยนาท มหาดไทย 7 ก.ย. 2554
 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ม. บูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ไม่ทราบ มหาดไทย 6 ก.ย. 2554
 โรงยิมเอนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนวจังหวัดลำพูน แพร่ มหาดไทย 4 ก.ย. 2554
 อาคารพักพยาบาล 20 ยูนิต คสล. 6 ชั้น (ย.ธ สระบุรีตรวจ) โรงยาบาลสระบุรี สุโขทัย มหาดไทย 7 ส.ค. 2554
 โรงอาหาร มหาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา ศรีสะเกษ มหาดไทย 28 ก.ค. 2554
 อาคาร 7 ชั้น (ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา) สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศรีสะเกษ มหาดไทย 28 ก.ค. 2554
 ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ศรีสะเกษ มหาดไทย 28 ก.ค. 2554
 หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ศรีสะเกษ มหาดไทย 28 ก.ค. 2554
 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ศรีสะเกษ มหาดไทย 28 ก.ค. 2554
 โรงอาหาร มหาวิทยาลัยราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตา ศรีสะเกษ มหาดไทย 28 ก.ค. 2554
 อัฒจันทร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศรีสะเกษ มหาดไทย 28 ก.ค. 2554
หน้า 1 / 12
      [ 1 ]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12