แสดงข้อมูลผลการตรวจสอบอาคาร :: ฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ ๙ ประเภทภาครัฐ

ฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ
๙ ประเภทภาครัฐ

:: โดยสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมโยธาธิการและผังเมือง
ผลการค้นหาข้อมูลอาคาร : 463 รายการ
จากรายการค้นหา ตรวจสอบประจำปี : 2554
แสดงข้อมูลหน้าละ
ชื่ออาคารหน่วยงานเจ้าของ/ผู้ครอบครองอาคารจังหวัดสังกัดกระทรวงวันที่ตรวจสอบ
ล่าสุด
 เอ็กซิม ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย ไม่ทราบ ไม่ทราบ 24 ก.พ. 2555
 อาคารศุนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เขาใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ระยอง มหาดไทย 25 ม.ค. 2555
 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคารผู้ป่วยนอก) โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี ไม่ทราบ ไม่ทราบ 18 ม.ค. 2555
 อาคารธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ อาคาร 2(สุขุมวิท) บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ไม่ทราบ มหาดไทย 18 ม.ค. 2555
 อาคารเรียนคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ 2 คณะสัตวแพทย์ศาสตร์ ไม่ทราบ ไม่ทราบ 19 ต.ค. 2554
 อาคารโรงพละศึกษา กองกิจการนักศึกษา สำนักงานอธิบดี ไม่ทราบ ไม่ทราบ 19 ต.ค. 2554
 อาคารเรียน1 (อาคารเรียน216ล ปรับปรุง25) โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เเม่ฮ่องสอน นครนายก มหาดไทย 30 ก.ย. 2554
 อาคารเรียน 108ล/30 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 21 นครนายก มหาดไทย 30 ก.ย. 2554
 อาคารหอประชุม แบบ 100/27 สร้างติดดิน ร.ร.ภูเรือวิทยา น่าน ไม่ทราบ 29 ก.ย. 2554
 หอนอน ร.ร ศึกษาสงเคราะห์เลย น่าน ไม่ทราบ 29 ก.ย. 2554
 อาคารศาลากลางจังหวัดอุดรราชธานี สำนักงานประหลัดกระทรวงมหาดไทย สมุทรสาคร ไม่ทราบ 29 ก.ย. 2554
 อาคารพักอาศัยบุคคลากร (หลังที่ 1) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หนองคาย ไม่ทราบ 28 ก.ย. 2554
 อาคารเรียนอุตสาหดรรม วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี บุรีรัมย์ ไม่ทราบ 26 ก.ย. 2554
 ลานเอนกประสงค์ สนามฟุตบอล องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ไม่ทราบ ไม่ทราบ 23 ก.ย. 2554
 ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี (ย.ธ อุทัยธานีตรวจ) จังหวัดอุทัยธานี เพชรบุรี มหาดไทย 19 ก.ย. 2554
 อาคารชุดพักอาศัยสรรพการจังหวัดอุทัยธานี (ย.ธ อุทัยธานีตรวจ) สรรพกรพื้นที่อุทัยธานี เพชรบุรี มหาดไทย 19 ก.ย. 2554
 อาคารเรียนรวมคณะแพทย์ ฯ คณะแพทย์ศาสตร์ ไม่ทราบ ไม่ทราบ 19 ก.ย. 2554
 อาคารศูนย์อุบัติเหตุและโรคหัวใจ โรงพยาบาลหัวหิน โรงพยาบาลหัวหิน นครราชสีมา ไม่ทราบ 12 ก.ย. 2554
 สำนักงานและห้องประชุมเทศบาลเมืองหัวหิน เทศบาลเมืองหัวหิน นครราชสีมา ไม่ทราบ 12 ก.ย. 2554
 อัฒจันทร์สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสันทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล มหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสันทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล นครราชสีมา ไม่ทราบ 12 ก.ย. 2554
หน้า 1 / 24
      [ 1 ]   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   ...24