ระบบฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ ๙ ประเภทภาครัฐ :: ฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ ๙ ประเภทภาครัฐ

ฐานข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ
๙ ประเภทภาครัฐ

:: โดยสำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมโยธาธิการและผังเมือง
   ข้อมูลอาคารที่ต้องตรวจสอบ 9 ประเภทภาครัฐ       อาคารอื่นๆ... >>
เอ็กซิม
อาคารศุนย์ฝึกอบรมธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เขาใหญ่
อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคารผู้ป่วยนอก)
 • ที่ตั้ง : 679 ถนนรามอินทรา กม.10 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
 • ผู้ครอบครองอาคาร : โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
 • สังกัดกระทรวง : ไม่ทราบ
 • ตรวจสอบล่าสุดเมื่อวันที่ : 18 ม.ค. 2555
อาคารธนาคารกรุงไทย สำนักงานใหญ่ อาคาร 2(สุขุมวิท)
อาคารเรียนคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ 2
 • ที่ตั้ง : 123 ถ. มิตรภาพ ต. ในเมือง อ.เมือง จ. ขอนแก่น 40002
 • ผู้ครอบครองอาคาร : คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
 • สังกัดกระทรวง : ไม่ทราบ
 • ตรวจสอบล่าสุดเมื่อวันที่ : 19 ต.ค. 2554
อาคารโรงพละศึกษา
อาคารเรียน1 (อาคารเรียน216ล ปรับปรุง25)
อาคารเรียน 108ล/30
อาคารหอประชุม แบบ 100/27 สร้างติดดิน
 • ที่ตั้ง : 76 ม.6 ถ.เลย-หล่มสัก ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 42160
 • ผู้ครอบครองอาคาร : ร.ร.ภูเรือวิทยา
 • สังกัดกระทรวง : ไม่ทราบ
 • ตรวจสอบล่าสุดเมื่อวันที่ : 29 ก.ย. 2554

   ตารางสรุปจำนวนอาคารที่ตรวจสอบในแต่ละปีงบประมาณ แยกตามประเภทอาคาร
ตรวจสอบอาคาร
สำหรับปี
รวม* (อาคาร)ประเภทอาคาร
อาคารสูงอาคารขนาดใหญ่พิเศษอาคารชุมนุมคนโรงมหรสพโรงแรมสถานบริการอาคารชุดหรืออยู่อาศัยรวมโรงงานป้าย
2555433-------
255445910888190-12118--
255313139-------
*หมายเหตุ : เป็นยอดรวมจำนวนอาคารที่สำรวจในปีงบประมาณ (บางอาคารจัดอยู่ในหลายประเภทอาคาร)