หน้าแรก แสดงทั้งหมด จำนวนโรงมหรสพตามเขต จำนวนโรงมหรสพตามแขวง การเปลี่ยนแปลงระหว่างปี
*ข้อมูลปี
เขต-แขวงอาคารโรงมหรสพ
สืบค้นข้อมูลโดยคำค้น
  สรุปจำนวนโรงมหรสพ ในเขตกรุงเทพมหานคร

ปีจำนวน-โรงจำนวน-แห่ง
256233851
256132047
256032949
255933048
255832047
255731547
255631246
255531346
255429946
255330248

แหล่งข้อมูล : สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร จัดทำระบบโดย : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ