ทำเนียบวิทยากร

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

อาจารย์ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช

อีเมล พิมพ์ PDF

 

อาจารย์ประมาณ  เลืองวัฒนะวณิช

 

Description: http://www.pramarn.com/pramarn/modules/activeshow_mod/images/blank.gif

ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช 
Pramarn Laungwattanawanich

ประวัติการศึกษา

        - นิติศาสตร์บัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่น 5 ปี 2521
        - เนติบัณฑิตจากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภารุ่น 32  ปี 2522
        - ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง รุ่น 1 เนติบัณฑิตยสภา
        - นิติศาสตร์มหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน ปีการศึกษา 2546

ตำแหน่งปัจจุบัน              
ประธานบริษัท อาณาจักรกฎหมาย จำกัด

  ประวัติการทำงาน            
เป็นทนายความมาแล้ว 24 ปี
-พิธีกรรายการแจ้งความทางสถานีโทรทัศน์ ไอทีวี
-พิธีกรรายการคนหัวหมอและหัวหมอจ้อข่าวทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 3
-พิธีกรรายการร่วมมือร่วมใจทาง ITV
-เป็นอนุกรรมการป้องปรามการละเมิดสิทธิผู้บริโภค. สคบ.
-เป็นที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการ การคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร
-ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหารสภาทนายความ 3 สมัย
-อดีตอุปนายกสภาทนายความ
-อาจารย์พิเศษ ม.รามคำแหง, สถาบันพัฒนาข้าราชการตำรวจ วิทยาลัยปกครอง
-วิทยากรรายการทางสถานีวิทยุหลายคลื่น เช่น สวพ.91, ร่วมด้วยช่วยกัน FM 96 

 

 

 

ประวัติการทำงาน

        - ผู้อำนวยการสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความปี( 2532 - 2535 )
        - นายทะเบียนสภาทนายความปี ( 2535 - 2538 )
        - อุปนายกสภาทนายความปี ( 2538 - 2541 )
        - ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภาผู้แทนราษฎร
        - อนุกรรมการป้องปรามการละเมิดสิทธิผู้บริโภค สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค   
        - อาจารย์สอนวิชาว่าความสำนักฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ( 2532–2541 )
        - อาจารย์สอนวิชาว่าความสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา( 2534 - 2536 )
        - อาจารย์สอนวิชาว่าความมหาวิทยาลัยรามคำแหง ( 2535 -ปัจจุบัน )
        - อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยขอนแก่น , วิทยาลัยการปกครองและสถาบันอื่น ๆ  
        - ผู้ดำเนินรายการแจ้งความ ทางสถานีโทรทัศน์ ITV ( 2545 - 2546 )
        - ผู้ดำเนินรายการคนหัวหมอ ทางไทยทีวีสีช่อง 3 ( 2546 – ปัจจุบัน )
        - ผู้ดำเนินรายการหัวหมอจ้อข่าว ทางไทยทีวีสีช่อง 3 ( 2547 – 2548 )
        - ผู้ดำเนินรายการร่วมมือร่วมใจทางสถานีโทรทัศน์ ITV , TITV ( 2547 - 2551 )
        - ผู้ดำเนินรายการเจาะรัฐสภา ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ช่อง 11 ( 2548 – 2549 )
        - ผู้ดำเนินรายการตีข่าวเล่าความทางสถานีโทรทัศน์ ITV , TITV( 2549 - 2551 )
        - เป็นทนายความและที่ปรึกษากฎหมายกว่า 28 ปี
        - ประธานบริหารบริษัท อาณาจักรกฎหมาย จำกัด 
        - และบริษัท ทวินทนาย จำกัด   
        - ผู้ดำเนินรายการตีข่าวเล่าความทางสถานีโทรทัศน์ PTV