ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม กรมโยธาธิการและผังเมือง
กระบี่
วันที่ 04 เม.ย. 54
วันที่ 01 เม.ย. 54
กรุงเทพมหานคร
วันที่ 06 มิ.ย. 55
วันที่ 09 ธ.ค. 54
วันที่ 04 ธ.ค. 54
วันที่ 29 พ.ย. 54
วันที่ 28 พ.ย. 54
วันที่ 26 พ.ย. 54
วันที่ 23 พ.ย. 54
วันที่ 21 พ.ย. 54
วันที่ 20 พ.ย. 54
วันที่ 14 พ.ย. 54
วันที่ 12 พ.ย. 54
วันที่ 10 พ.ย. 54
วันที่ 09 พ.ย. 54
วันที่ 08 พ.ย. 54
วันที่ 05 พ.ย. 54
วันที่ 02 พ.ย. 54
วันที่ 30 ต.ค. 54
วันที่ 29 ต.ค. 54
วันที่ 27 ต.ค. 54
วันที่ 26 ต.ค. 54
วันที่ 23 ต.ค. 54
วันที่ 22 ต.ค. 54
วันที่ 21 ต.ค. 54
วันที่ 19 ต.ค. 54
วันที่ 17 ต.ค. 54
วันที่ 15 ต.ค. 54
วันที่ 13 ต.ค. 54
วันที่ 12 ต.ค. 54
วันที่ 11 ต.ค. 54
วันที่ 10 ต.ค. 54
วันที่ 09 ต.ค. 54
วันที่ 06 ต.ค. 54
วันที่ 05 ต.ค. 54
วันที่ 04 ต.ค. 54
วันที่ 03 ต.ค. 54
วันที่ 28 ก.ย. 54
วันที่ 27 ก.ย. 54
วันที่ 25 ก.ย. 54
วันที่ 23 ก.ย. 54
วันที่ 21 ก.ย. 54
วันที่ 16 ก.ย. 54
กาญจนบุรี
วันที่ 06 มิ.ย. 55
วันที่ 20 พ.ย. 54
วันที่ 15 พ.ย. 54
วันที่ 14 พ.ย. 54
วันที่ 12 พ.ย. 54
วันที่ 10 พ.ย. 54
วันที่ 09 พ.ย. 54
วันที่ 08 พ.ย. 54
วันที่ 02 พ.ย. 54
วันที่ 20 ต.ค. 54
วันที่ 17 ต.ค. 54
วันที่ 11 ต.ค. 54
วันที่ 10 ต.ค. 54
วันที่ 09 ต.ค. 54
วันที่ 26 ก.ย. 54
วันที่ 21 ก.ย. 54
วันที่ 12 ก.ย. 54
วันที่ 11 ก.ย. 54
วันที่ 09 ก.ย. 54
วันที่ 04 เม.ย. 54
วันที่ 01 เม.ย. 54
กาฬสินธุ์
วันที่ 08 พ.ย. 54
วันที่ 03 พ.ย. 54
วันที่ 26 ต.ค. 54
วันที่ 22 ต.ค. 54
วันที่ 20 ต.ค. 54
วันที่ 19 ต.ค. 54
วันที่ 15 ต.ค. 54
วันที่ 13 ต.ค. 54
วันที่ 10 ต.ค. 54
วันที่ 09 ต.ค. 54
วันที่ 05 ต.ค. 54
วันที่ 02 ต.ค. 54
วันที่ 01 ต.ค. 54
วันที่ 28 ก.ย. 54
วันที่ 27 ก.ย. 54
วันที่ 26 ก.ย. 54
วันที่ 25 ก.ย. 54
วันที่ 24 ก.ย. 54
วันที่ 21 ก.ย. 54
วันที่ 18 ก.ย. 54
วันที่ 15 ก.ย. 54
วันที่ 04 ก.ย. 54
วันที่ 30 ส.ค. 54
วันที่ 28 ส.ค. 54
วันที่ 11 ส.ค. 54
วันที่ 10 ส.ค. 54
กำแพงเพชร
วันที่ 10 มิ.ย. 55
วันที่ 06 มิ.ย. 55
วันที่ 09 ธ.ค. 54
วันที่ 04 ธ.ค. 54
วันที่ 28 พ.ย. 54
วันที่ 26 พ.ย. 54
วันที่ 23 พ.ย. 54
วันที่ 21 พ.ย. 54
วันที่ 20 พ.ย. 54
วันที่ 15 พ.ย. 54
วันที่ 14 พ.ย. 54
วันที่ 10 พ.ย. 54
วันที่ 09 พ.ย. 54
วันที่ 08 พ.ย. 54
วันที่ 05 พ.ย. 54
วันที่ 02 พ.ย. 54
วันที่ 30 ต.ค. 54
วันที่ 29 ต.ค. 54
วันที่ 27 ต.ค. 54
วันที่ 26 ต.ค. 54
วันที่ 23 ต.ค. 54
วันที่ 22 ต.ค. 54
วันที่ 21 ต.ค. 54
วันที่ 20 ต.ค. 54
วันที่ 17 ต.ค. 54
วันที่ 15 ต.ค. 54
วันที่ 11 ต.ค. 54
วันที่ 10 ต.ค. 54
วันที่ 09 ต.ค. 54
วันที่ 08 ต.ค. 54
วันที่ 06 ต.ค. 54
วันที่ 03 ต.ค. 54
วันที่ 28 ก.ย. 54
วันที่ 27 ก.ย. 54
วันที่ 26 ก.ย. 54
วันที่ 14 ก.ย. 54
วันที่ 12 ก.ย. 54
วันที่ 09 ก.ย. 54
วันที่ 04 ก.ย. 54
วันที่ 23 ส.ค. 54
วันที่ 30 มิ.ย. 54
ขอนแก่น
วันที่ 08 พ.ย. 54
วันที่ 26 ต.ค. 54
วันที่ 20 ต.ค. 54
วันที่ 19 ต.ค. 54
วันที่ 15 ต.ค. 54
วันที่ 13 ต.ค. 54
วันที่ 12 ต.ค. 54
วันที่ 10 ต.ค. 54
วันที่ 06 ต.ค. 54
วันที่ 05 ต.ค. 54
วันที่ 02 ต.ค. 54
วันที่ 01 ต.ค. 54
วันที่ 28 ก.ย. 54
วันที่ 25 ก.ย. 54
วันที่ 24 ก.ย. 54
วันที่ 21 ก.ย. 54
วันที่ 16 ก.ย. 54
วันที่ 12 ก.ย. 54
วันที่ 07 ก.ย. 54
ชัยภูมิ
วันที่ 26 พ.ย. 54
วันที่ 20 ต.ค. 54
วันที่ 19 ต.ค. 54
วันที่ 13 ต.ค. 54
วันที่ 12 ต.ค. 54
วันที่ 10 ต.ค. 54
วันที่ 06 ต.ค. 54
วันที่ 05 ต.ค. 54
วันที่ 02 ต.ค. 54
วันที่ 01 ต.ค. 54
วันที่ 28 ก.ย. 54
วันที่ 25 ก.ย. 54
วันที่ 24 ก.ย. 54
วันที่ 23 ก.ย. 54
วันที่ 18 ก.ย. 54
วันที่ 16 ก.ย. 54
วันที่ 12 ก.ย. 54
ชุมพร
วันที่ 08 เม.ย. 54
วันที่ 05 เม.ย. 54
วันที่ 01 เม.ย. 54
วันที่ 29 มี.ค. 54
นครพนม
วันที่ 10 มิ.ย. 55
วันที่ 06 มิ.ย. 55
วันที่ 14 ก.พ. 55
วันที่ 02 ก.พ. 55
วันที่ 09 ธ.ค. 54
วันที่ 04 ธ.ค. 54
วันที่ 29 พ.ย. 54
วันที่ 28 พ.ย. 54
วันที่ 26 พ.ย. 54
วันที่ 23 พ.ย. 54
วันที่ 21 พ.ย. 54
วันที่ 20 พ.ย. 54
วันที่ 15 พ.ย. 54
วันที่ 14 พ.ย. 54
วันที่ 12 พ.ย. 54
วันที่ 10 พ.ย. 54
วันที่ 09 พ.ย. 54
วันที่ 08 พ.ย. 54
วันที่ 05 พ.ย. 54
วันที่ 04 พ.ย. 54
วันที่ 02 พ.ย. 54
วันที่ 30 ต.ค. 54
วันที่ 29 ต.ค. 54
วันที่ 26 ต.ค. 54
วันที่ 23 ต.ค. 54
วันที่ 22 ต.ค. 54
วันที่ 21 ต.ค. 54
วันที่ 19 ต.ค. 54
วันที่ 17 ต.ค. 54
วันที่ 15 ต.ค. 54
วันที่ 12 ต.ค. 54
วันที่ 11 ต.ค. 54
วันที่ 10 ต.ค. 54
วันที่ 09 ต.ค. 54
วันที่ 08 ต.ค. 54
วันที่ 06 ต.ค. 54
วันที่ 05 ต.ค. 54
วันที่ 03 ต.ค. 54
วันที่ 28 ก.ย. 54
วันที่ 27 ก.ย. 54
วันที่ 26 ก.ย. 54
วันที่ 21 ก.ย. 54
วันที่ 12 ก.ย. 54
วันที่ 11 ก.ย. 54
วันที่ 09 ก.ย. 54
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
วันที่ 14 ม.ค. 55
วันที่ 11 ม.ค. 55
วันที่ 06 ม.ค. 55
วันที่ 03 ธ.ค. 54
วันที่ 01 ธ.ค. 54
วันที่ 24 พ.ย. 54
วันที่ 02 พ.ย. 54
วันที่ 15 ก.ย. 54
วันที่ 11 ก.ย. 54
วันที่ 08 เม.ย. 54
วันที่ 05 เม.ย. 54
วันที่ 04 เม.ย. 54
วันที่ 01 เม.ย. 54
วันที่ 29 มี.ค. 54
นราธิวาส
วันที่ 03 ธ.ค. 54
น่าน
วันที่ 16 ส.ค. 54
วันที่ 07 ส.ค. 54
วันที่ 06 ส.ค. 54
วันที่ 16 ก.ค. 54
วันที่ 29 มิ.ย. 54
บึงกาฬ
วันที่ 22 ต.ค. 54
วันที่ 20 ต.ค. 54
วันที่ 19 ต.ค. 54
วันที่ 15 ต.ค. 54
วันที่ 10 ต.ค. 54
วันที่ 09 ต.ค. 54
วันที่ 02 ต.ค. 54
วันที่ 28 ก.ย. 54
วันที่ 27 ก.ย. 54
วันที่ 26 ก.ย. 54
วันที่ 24 ก.ย. 54
วันที่ 21 ก.ย. 54
วันที่ 18 ก.ย. 54
วันที่ 15 ก.ย. 54
วันที่ 30 ส.ค. 54
วันที่ 28 ส.ค. 54
วันที่ 11 ส.ค. 54
วันที่ 10 ส.ค. 54
บุรีรัมย์
วันที่ 08 พ.ย. 54
วันที่ 26 ต.ค. 54
วันที่ 20 ต.ค. 54
วันที่ 19 ต.ค. 54
วันที่ 15 ต.ค. 54
วันที่ 13 ต.ค. 54
วันที่ 12 ต.ค. 54
วันที่ 09 ต.ค. 54
วันที่ 05 ต.ค. 54
วันที่ 02 ต.ค. 54
วันที่ 01 ต.ค. 54
วันที่ 26 ก.ย. 54
วันที่ 25 ก.ย. 54
วันที่ 24 ก.ย. 54
วันที่ 21 ก.ย. 54
วันที่ 18 ก.ย. 54
วันที่ 15 ก.ย. 54
มหาสารคาม
วันที่ 08 พ.ย. 54
วันที่ 26 ต.ค. 54
วันที่ 20 ต.ค. 54
วันที่ 19 ต.ค. 54
วันที่ 15 ต.ค. 54
วันที่ 13 ต.ค. 54
วันที่ 12 ต.ค. 54
วันที่ 09 ต.ค. 54
วันที่ 05 ต.ค. 54
วันที่ 02 ต.ค. 54
วันที่ 01 ต.ค. 54
วันที่ 26 ก.ย. 54
วันที่ 25 ก.ย. 54
วันที่ 24 ก.ย. 54
วันที่ 21 ก.ย. 54
วันที่ 18 ก.ย. 54
วันที่ 15 ก.ย. 54
วันที่ 28 ส.ค. 54
วันที่ 05 ส.ค. 54
วันที่ 03 ส.ค. 54
วันที่ 17 ก.ค. 54
วันที่ 30 มิ.ย. 54
ลำปาง
วันที่ 11 ต.ค. 54
วันที่ 09 ต.ค. 54
วันที่ 08 ต.ค. 54
วันที่ 06 ต.ค. 54
วันที่ 27 ก.ย. 54
วันที่ 21 ก.ย. 54
วันที่ 14 ก.ย. 54
วันที่ 27 ส.ค. 54
วันที่ 26 ส.ค. 54
วันที่ 17 ส.ค. 54
วันที่ 10 ส.ค. 54
วันที่ 07 ส.ค. 54
วันที่ 06 ส.ค. 54
วันที่ 05 ส.ค. 54
วันที่ 03 ส.ค. 54
วันที่ 16 ก.ค. 54
วันที่ 30 มิ.ย. 54
วันที่ 13 พ.ค. 54
ลำพูน
วันที่ 06 ต.ค. 54
วันที่ 27 ส.ค. 54
วันที่ 26 ส.ค. 54
วันที่ 17 ส.ค. 54
วันที่ 10 ส.ค. 54
วันที่ 05 ส.ค. 54
วันที่ 03 ส.ค. 54
วันที่ 17 ก.ค. 54
วันที่ 30 มิ.ย. 54
หนองคาย
วันที่ 26 ต.ค. 54
วันที่ 22 ต.ค. 54
วันที่ 20 ต.ค. 54
วันที่ 19 ต.ค. 54
วันที่ 15 ต.ค. 54
วันที่ 13 ต.ค. 54
วันที่ 10 ต.ค. 54
วันที่ 05 ต.ค. 54
วันที่ 02 ต.ค. 54
วันที่ 01 ต.ค. 54
วันที่ 25 ก.ย. 54
วันที่ 24 ก.ย. 54
วันที่ 21 ก.ย. 54
วันที่ 18 ก.ย. 54
วันที่ 07 ก.ย. 54
วันที่ 30 ส.ค. 54
วันที่ 28 ส.ค. 54
วันที่ 14 ส.ค. 54
วันที่ 11 ส.ค. 54
วันที่ 04 ส.ค. 54
หนองบัวลำภู
วันที่ 19 ต.ค. 54
วันที่ 06 ต.ค. 54
วันที่ 05 ต.ค. 54
วันที่ 01 ต.ค. 54
วันที่ 24 ก.ย. 54
วันที่ 21 ก.ย. 54
วันที่ 18 ก.ย. 54
วันที่ 07 ก.ย. 54
วันที่ 30 ส.ค. 54
วันที่ 04 ส.ค. 54
อำนาจเจริญ
วันที่ 08 พ.ย. 54
วันที่ 22 ต.ค. 54
วันที่ 02 ต.ค. 54
วันที่ 28 ก.ย. 54
วันที่ 27 ก.ย. 54
วันที่ 26 ก.ย. 54
วันที่ 22 ก.ย. 54
วันที่ 18 ก.ย. 54
วันที่ 15 ก.ย. 54
วันที่ 04 ก.ย. 54
วันที่ 21 ส.ค. 54
วันที่ 11 ส.ค. 54
วันที่ 10 ส.ค. 54
อ่างทอง
วันที่ 09 ธ.ค. 54
วันที่ 04 ธ.ค. 54
วันที่ 29 พ.ย. 54
วันที่ 28 พ.ย. 54
วันที่ 26 พ.ย. 54
วันที่ 23 พ.ย. 54
วันที่ 21 พ.ย. 54
วันที่ 20 พ.ย. 54
วันที่ 15 พ.ย. 54
วันที่ 14 พ.ย. 54
วันที่ 12 พ.ย. 54
วันที่ 10 พ.ย. 54
วันที่ 09 พ.ย. 54
วันที่ 08 พ.ย. 54
วันที่ 05 พ.ย. 54
วันที่ 04 พ.ย. 54
วันที่ 02 พ.ย. 54
วันที่ 30 ต.ค. 54
วันที่ 29 ต.ค. 54
วันที่ 27 ต.ค. 54
วันที่ 26 ต.ค. 54
วันที่ 23 ต.ค. 54
วันที่ 22 ต.ค. 54
วันที่ 21 ต.ค. 54
วันที่ 19 ต.ค. 54
วันที่ 17 ต.ค. 54
วันที่ 15 ต.ค. 54
วันที่ 12 ต.ค. 54
วันที่ 11 ต.ค. 54
วันที่ 10 ต.ค. 54
วันที่ 09 ต.ค. 54
วันที่ 08 ต.ค. 54
วันที่ 06 ต.ค. 54
วันที่ 05 ต.ค. 54
วันที่ 03 ต.ค. 54
วันที่ 28 ก.ย. 54
วันที่ 27 ก.ย. 54
วันที่ 23 ก.ย. 54
วันที่ 21 ก.ย. 54
วันที่ 12 ก.ย. 54
วันที่ 11 ก.ย. 54
วันที่ 09 ก.ย. 54
เชียงใหม่
วันที่ 14 ก.ย. 54
วันที่ 27 ส.ค. 54
วันที่ 26 ส.ค. 54
วันที่ 17 ส.ค. 54
วันที่ 10 ส.ค. 54
วันที่ 07 ส.ค. 54
วันที่ 05 ส.ค. 54
วันที่ 03 ส.ค. 54
วันที่ 17 ก.ค. 54
วันที่ 30 มิ.ย. 54
เลย
วันที่ 03 ต.ค. 54
วันที่ 29 มิ.ย. 54
แม่ฮ่องสอน
วันที่ 05 ส.ค. 54
วันที่ 03 ส.ค. 54
วันที่ 17 ก.ค. 54
วันที่ 30 มิ.ย. 54