รายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทบุคคลธรรมดา
เลขที่
บัตร
ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ จังหวัด โทรศัพท์/
มือถือ
วันหมดอายุ
บัตร
บ.2161/2552 สมถวิล   มั่งมี 73 ซอยลาดพร้าววังหิน 68
ถนนลาดพร้าววังหิน  
ตำบลลาดพร้าว อำเภอลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร
02-713-3888#227
081-907-1739
16-12-2558
บ.2158/2552 ธนาวุธ   ทองจันทร์ 78/1 
 หมู่ 12 
ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน
เพชรบูรณ์

086-652-6822
16-12-2558
บ.2157/2552 บรรพต   กาฬภักดี 556 
ถนนเพชรเกษม หมู่ 3 
ตำบลหนองแขม อำเภอหนองแขม
กรุงเทพมหานคร
02-809-8840
081-917-8291
16-12-2558
บ.2156/2552 อภิชาติ   สุวรรณฉลวย 169/158 
ถนนลงหาดบางแสน  
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี
ชลบุรี

086-3920327
16-12-2558
บ.2154/2552 ศราวุธ   สิงห์สกล 199/2086 
 หมู่ 3 
ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
055-548056
084-545-5149
02-12-2558
บ.2153/2552 วสุพนขิ์  จิระชัยประสิทธิ 73-75 ซอยลาดพร้าว 53 โชคชัย 4
  
ตำบลสะพานสอง อำเภอวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร
02-9333990
086-622-4788
02-12-2558
บ.2147/2552 เอกภักดิ์   ธีรานุวรรตน์ 28/19 ซอยชักพระ 10
ถนนชักพระ หมู่ 8 
ตำบลตลิ่งชัน อำเภอตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร

081-735-3825
30-11-2558
บ.2143/2552 ชาติ   แสงพลสิทธิ์ 314 
 หมู่ 7 
ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ
เลย

081-532-1318
13-11-2558
บ.2140/2552 ณรงค์ศักดิ์   โกศัยกานนท์ 20/52 
 หมู่ 3 
ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา
สงขลา

086-782-6929
13-11-2558
บ.2138/2552 ธีระศักดิ์  ฤทธิจันทร์ 99/122 
ถนนอยุธยา-ป่าโมก หมู่ 5 
ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา
อยุธยา
035-268648
081-889-9589
09-11-2558
บ.2135/2552 พงศธร   บัวซ้อน 39/1 ซอย8
  
ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน
กาญจนบุรี

092-0926950
04-11-2558
บ.2133/2552 วัชระ   สมจิตต์ 50/19 ซอยคุ้มเกล้า 6
  
ตำบลแสนแสบ อำเภอมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
02-9148422
089-924-6156
04-11-2558
บ.2130/2552 นเรศ   พูลสุวรรณ 310/510 หมู่บ้านปิ่นเจริญโครงการ 3
ถนนสรงประภา  
ตำบลสีกัน อำเภอดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
02-9289280
081-425-2200
04-11-2558
บ.2129/2552 สุธีร์  จันทิมาศัพท์ 304/2 
ถนนเยาวราช หมู่ 2 
ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต
ภูเก็ต

081-171-1372
21-10-2558
บ.2128/2552 นิสิต   กิตติสิทโธ 456/23 
ถนนปัญญาอินทรา  
ตำบลสามวาตะวันตก อำเภอคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร

081-867-0298
21-10-2558
บ.2127/2552 ฐิติพงษ์  ออมทวีพูนทรัพย์ 195/29 หมู่บ้านปรีชาราม 1
ถนนราษฎร์พัฒนา  
ตำบลสะพานสูง อำเภอสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร

089-201-9065
21-10-2558
บ.2124/2552 วิจิตร   พันธะแสง 200 ซอย2
ถนนกีฬากลาง  
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
044-234-600
081-8797450
21-10-2558
บ.2116/2552 รุ่ง   บุญศรี 157 
 หมู่ 5 
ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย
เชียงราย

081-801-6854
19-10-2558
บ.2115/2552 สุรชัย   พานิชเจริญ 220/59 ซอยประชานุกูล 1
ถนนรัชดาภิเษก  
ตำบลวงศ์สว่าง อำเภอบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร
02-5870071
089-122-1771
19-10-2558
บ.2114/2552 เอนก   สัมภวมาน 93/620 
 หมู่ 6 
ตำบลแสมดำ อำเภอบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร

081-555-9748
19-10-2558
  หน้า : ก่อนหน้า.... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ....ถัดไป
 
**หมายเหตุ
     สีส้ม     แสดง   วันก่อนหมดอายุบัตร 60 วัน

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Copyright © 2008  Department of Public Works and Town & Country Planing (DPT). All rights reserved.
 
     Webmaster : อรษา วุฒิเกตุ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
     Update by : สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
    โทรศัพท์ : 02-299-4362