รายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทบุคคลธรรมดา
เลขที่
บัตร
ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ จังหวัด โทรศัพท์/
มือถือ
วันหมดอายุ
บัตร
บ.2143/2552 ชาติ   แสงพลสิทธิ์ 314 
 หมู่ 7 
ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ
เลย

081-532-1318
13-11-2558
บ.2140/2552 ณรงค์ศักดิ์   โกศัยกานนท์ 20/52 
 หมู่ 3 
ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา
สงขลา

086-782-6929
13-11-2558
บ.2138/2552 ธีระศักดิ์  ฤทธิจันทร์ 99/122 
ถนนอยุธยา-ป่าโมก หมู่ 5 
ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา
อยุธยา
035-268648
081-889-9589
09-11-2558
บ.2135/2552 พงศธร   บัวซ้อน 39/1 ซอย8
  
ตำบลพนมทวน อำเภอพนมทวน
กาญจนบุรี

092-0926950
04-11-2558
บ.2133/2552 วัชระ   สมจิตต์ 50/19 ซอยคุ้มเกล้า 6
  
ตำบลแสนแสบ อำเภอมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร
02-9148422
089-924-6156
04-11-2558
บ.2130/2552 นเรศ   พูลสุวรรณ 310/510 หมู่บ้านปิ่นเจริญโครงการ 3
ถนนสรงประภา  
ตำบลสีกัน อำเภอดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร
02-9289280
081-425-2200
04-11-2558
บ.2129/2552 สุธีร์  จันทิมาศัพท์ 304/2 
ถนนเยาวราช หมู่ 2 
ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต
ภูเก็ต

081-171-1372
21-10-2558
บ.2128/2552 นิสิต   กิตติสิทโธ 456/23 
ถนนปัญญาอินทรา  
ตำบลสามวาตะวันตก อำเภอคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร

081-867-0298
21-10-2558
บ.2127/2552 ฐิติพงษ์  ออมทวีพูนทรัพย์ 195/29 หมู่บ้านปรีชาราม 1
ถนนราษฎร์พัฒนา  
ตำบลสะพานสูง อำเภอสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร

089-201-9065
21-10-2558
บ.2124/2552 วิจิตร   พันธะแสง 200 ซอย2
ถนนกีฬากลาง  
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
044-234-600
081-8797450
21-10-2558
บ.2116/2552 รุ่ง   บุญศรี 157 
 หมู่ 5 
ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย
เชียงราย

081-801-6854
19-10-2558
บ.2115/2552 สุรชัย   พานิชเจริญ 220/59 ซอยประชานุกูล 1
ถนนรัชดาภิเษก  
ตำบลวงศ์สว่าง อำเภอบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร
02-5870071
089-122-1771
19-10-2558
บ.2114/2552 เอนก   สัมภวมาน 93/620 
 หมู่ 6 
ตำบลแสมดำ อำเภอบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร

081-555-9748
19-10-2558
บ.2113/2552 อรรถพร   อินอักษร 1/326 หมู่บ้านพนาสนธิ์ปาร์ควิล 3
ถนนเทพกษัตรีย์ หมู่ 8 
ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง
ภูเก็ต

081-4167070
12-10-2558
บ.2112/2552 กุลชาติ   คามวรรณ 173 หมู่บ้านบ้านเดื่อ
 หมู่ 6 
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี
อุดรธานี

087-227-1227
12-10-2558
บ.2109/2552 ประธาน  ธีรอัครวิภาส 79 ซอยลาดพร้าว 110 แยก 8
ถนนลาดพร้าว  
ตำบลวังทองหลาง อำเภอวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร
086-555-0114, 
02-935-1898
081-406-0808
12-10-2558
บ.2105/2552 ธงชัย  จันทราทิพย์ 72/4 หมู่บ้านปลาทอง
ถนนบางนา-ตราด กม.7 หมู่ 13 
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
สมุทรปราการ
02-316-5833/5
081-751-7258
01-10-2558
บ.2104/2552 สัณห์  ตัณฑ์เจริญรัตน์ 780 ซอยนวลจันทร์ 16
ถนนนวลจันทร์ หมู่ 10 
ตำบลคลองกุ่ม อำเภอบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร

089-669-0607
01-10-2558
บ.2103/2552 วิชัย   มณีศิลป์ 50/2 ซอยพหลโยธิน 81
 หมู่ 13 
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา
ปทุมธานี
02-536-6445
081-752-8540
01-10-2558
บ.2102/2552 วันชัย   สุวรรณศรี 99 ซอยสิรินธร 7
ถนนสิรินทร 7  
ตำบลบางบำหรุ อำเภอบางพลัด
กรุงเทพมหานคร

081-815-5053
01-10-2558
  หน้า : ก่อนหน้า.... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ....ถัดไป
 
**หมายเหตุ
     สีส้ม     แสดง   วันก่อนหมดอายุบัตร 60 วัน

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Copyright © 2008  Department of Public Works and Town & Country Planing (DPT). All rights reserved.
 
     Webmaster : อรษา วุฒิเกตุ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
     Update by : สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
    โทรศัพท์ : 02-299-4362