รายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทบุคคลธรรมดา
เลขที่
บัตร
ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ จังหวัด โทรศัพท์/
มือถือ
วันหมดอายุ
บัตร
บ.2307/2554 นพพร  พัชรประกิติ 230/16 
ถนนมณีนพรัตน์  
ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่
เชียงใหม่
053-723971
083-0094349
12-01-2560
บ.2305/2554 ประกิจ  นภาลัย 225 ซอยเทอดไท 33
ถนนเทอดไท  
ตำบลดาวคนอง อำเภอธนบุรี
กรุงเทพมหานคร
02-476-5587
081-836-0546
12-01-2560
บ.2303/2553 มงคล  รัตนดร 98/84 หมู่บ้านทวีลดา 5
 หมู่ 1 
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา
ปทุมธานี
02-957-9757
081-801-7252
29-12-2559
บ.2292/2553 เฉลิม   จันทวงศ์ 34/5 
 หมู่ 4 
ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง
ระยอง
086-186-1987
086-186-1987
03-11-2559
บ.2290/2553 อิทธิมนต์   สงวนเจริญพงศ์ 10/31 
 หมู่ 2 
ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี
ชลบุรี

089-105-2789
29-10-2559
บ.2289/2553 ฤทธิไกร   เอื้อถาวรพิพัฒน์ 26/84 หมู่บ้านชลภัทรา  ซอยวัดจรูญราษฎร์
ถนนสุขุมวิท หมู่ 1 
ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี
ชลบุรี
085-2806665
089-9868055
29-10-2559
บ.2288/2553 ปณิธาน   เทพนิกร 10/407 ซอยคลองลำเจียก 12
ถนนคลองลำเจียก  
ตำบลนวลจันทร์ อำเภอบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร

089-812-0395
29-10-2559
บ.2285/2553 กรีฑาวุฒิ   บัวงาม 89/130 หมู่บ้านพนาสนธิ์วิลล่า (บ่อแร่)
ถนนเมืองทอง-บ่อแร่ หมู่ 6 
ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต
ภูเก็ต

089-773-4700
29-10-2559
บ.2284/2553 สมพร   ทองสุก 40/155 ซอย1/5
ถนนเคหะชุมชนสุพรรณบุรี หมู่ 1 
ตำบลดอนกำยาน อำเภอเมืองสุพรรณบุรี
สุพรรณบุรี

086-134-1249
29-10-2559
บ.2281/2553 อนุภพ   พินไทยสง 50 
 หมู่ 6 
ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ
ร้อยเอ็ด
043-580-515
083-642-6620
14-10-2559
บ.2278/2553 สมมาตร   นุ้ยเล็ก 40/639 หมู่บ้านพฤกษา B
 หมู่ 4 
ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง
ปทุมธานี

086-518-7662
14-10-2559
บ.2274/2553 ชัยวัฒน์  ภู่วรกุลชัย 50/137 หมู่บ้านรรินธร
 หมู่ 5 
ตำบลบางสีทอง อำเภอบางกรวย
นนทบุรี
02-883-6413
086-779-7575
01-10-2559
บ.2272/2553 วันชัย   อินทโพธิ์ 255/32 หมู่บ้านสัมมากร  ซอยรามคำแหง 112
ถนนรามคำแหง หมู่ 3 
ตำบลสะพานสูง อำเภอสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร

081-905-9473
01-10-2559
บ.2271/2553 กฤษฎา  สุทธิพันธ์ 24/1 
 หมู่ 3 
ตำบลดอนตะโก อำเภอท่าศาลา
นครศรีธรรมราช
02-201-7358
089-041-8852
28-09-2559
บ.2268/2553 สาธิต   พันธุ์ชอุ่ม 52/1 
ถนนบางกรวย-ไทรน้อย หมู่ 5 
ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย
นนทบุรี
02-922-4771
087-933-9595
20-09-2559
บ.2261/2553 อรุณรัศมี   ไชยวงค์วิลาน 98/49 หมู่บ้านอิมพีเรียลพาร์ค  ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 67
 หมู่ 8 
ตำบลประเวศ อำเภอประเวศ
กรุงเทพมหานคร
02-3328100

20-09-2559
บ.2258/2553 อนุสรณ์   ชัยลอม 64/42 
ถนนพัทยาสาย 3 หมู่ 9 
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
ชลบุรี

081-293-9264
06-08-2559
บ.2257/2553 สกนธ์มาศ   ประเทืองมาศ 92/283 
 หมู่ 5 
ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี
นนทบุรี
084-122-5999
086-345-1282
06-08-2559
บ.2256/2553 ญาณกฤช   จันทร์เปรม 376 ซอยวัดด่านสำโรง
ถนนสุขุมวิท หมู่ 4 
ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
082-2187098
080-0831950
06-08-2559
บ.2254/2553 อธิวัฒน์   ธนานันทพัฒน์ 998/229 
ถนนพุทธรักษา หมู่ 3 
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ

087-092-9867
29-07-2559
  หน้า : ก่อนหน้า.... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ....ถัดไป
 
**หมายเหตุ
     สีส้ม     แสดง   วันก่อนหมดอายุบัตร 60 วัน

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Copyright © 2008  Department of Public Works and Town & Country Planing (DPT). All rights reserved.
 
     Webmaster : อรษา วุฒิเกตุ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
     Update by : สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
    โทรศัพท์ : 02-299-4362