รายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทบุคคลธรรมดา
เลขที่
บัตร
ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ จังหวัด โทรศัพท์/
มือถือ
วันหมดอายุ
บัตร
บ.2128/2552 นิสิต   กิตติสิทโธ 456/23 
ถนนปัญญาอินทรา  
ตำบลสามวาตะวันตก อำเภอคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร

081-867-0298
21-10-2558
บ.2127/2552 ฐิติพงษ์  ออมทวีพูนทรัพย์ 195/29 หมู่บ้านปรีชาราม 1
ถนนราษฎร์พัฒนา  
ตำบลสะพานสูง อำเภอสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร

089-201-9065
21-10-2558
บ.2124/2552 วิจิตร   พันธะแสง 200 ซอย2
ถนนกีฬากลาง  
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
044-234-600
081-8797450
21-10-2558
บ.2116/2552 รุ่ง   บุญศรี 157 
 หมู่ 5 
ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย
เชียงราย

081-801-6854
19-10-2558
บ.2115/2552 สุรชัย   พานิชเจริญ 220/59 ซอยประชานุกูล 1
ถนนรัชดาภิเษก  
ตำบลวงศ์สว่าง อำเภอบางซื่อ
กรุงเทพมหานคร
02-5870071
089-122-1771
19-10-2558
บ.2114/2552 เอนก   สัมภวมาน 93/620 
 หมู่ 6 
ตำบลแสมดำ อำเภอบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร

081-555-9748
19-10-2558
บ.2113/2552 อรรถพร   อินอักษร 1/326 หมู่บ้านพนาสนธิ์ปาร์ควิล 3
ถนนเทพกษัตรีย์ หมู่ 8 
ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง
ภูเก็ต

081-4167070
12-10-2558
บ.2112/2552 กุลชาติ   คามวรรณ 173 หมู่บ้านบ้านเดื่อ
 หมู่ 6 
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี
อุดรธานี

087-227-1227
12-10-2558
บ.2109/2552 ประธาน  ธีรอัครวิภาส 79 ซอยลาดพร้าว 110 แยก 8
ถนนลาดพร้าว  
ตำบลวังทองหลาง อำเภอวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร
086-555-0114, 
02-935-1898
081-406-0808
12-10-2558
บ.2105/2552 ธงชัย  จันทราทิพย์ 72/4 หมู่บ้านปลาทอง
ถนนบางนา-ตราด กม.7 หมู่ 13 
ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี
สมุทรปราการ
02-316-5833/5
081-751-7258
01-10-2558
บ.2104/2552 สัณห์  ตัณฑ์เจริญรัตน์ 780 ซอยนวลจันทร์ 16
ถนนนวลจันทร์ หมู่ 10 
ตำบลคลองกุ่ม อำเภอบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร

089-669-0607
01-10-2558
บ.2103/2552 วิชัย   มณีศิลป์ 50/2 ซอยพหลโยธิน 81
 หมู่ 13 
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา
ปทุมธานี
02-536-6445
081-752-8540
01-10-2558
บ.2102/2552 วันชัย   สุวรรณศรี 99 ซอยสิรินธร 7
ถนนสิรินทร 7  
ตำบลบางบำหรุ อำเภอบางพลัด
กรุงเทพมหานคร

081-815-5053
01-10-2558
บ.2097/2552 สมบูรณ์  แสงทองคำสุก 141/8 ซอยวุฒากาศ
  
ตำบลตลาดพลู อำเภอธนบุรี
กรุงเทพมหานคร

081-793-0947
24-09-2558
บ.2096/2552 อติพร  ตัณชวนิชย์ 9 ซอยรามคำแหง 72 แยก 4
  
ตำบลหัวหมาก อำเภอบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
02-735-6266
089-7778856
24-09-2558
บ.2093/2552 วรกฤต  รื่นภิรมย์ 275 หมู่บ้านธนาสน 10  ซอยจัดสรรทหารเรือ
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  
ตำบลดอกไม้ อำเภอประเวศ
กรุงเทพมหานคร

084-388-4687
17-09-2558
บ.2090/2552 ธงชัย   เนียรสวัสดิ์ 301/149 ซอยฉลองกรุง 7
ถนนฉลองกรุง หมู่ 10 
ตำบลลำปลาทิว อำเภอลาดกระบัง
กรุงเทพมหานคร
02-737-4144
089-105-0545
17-09-2558
บ.2088/2552 โกมล   จุฑาภัทร 24/18 ซอยนวมินทร์ 129
ถนนนวมินทร์  
ตำบลนวลจันทร์ อำเภอบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
02-5102231
081-818-8953
17-09-2558
บ.2082/2552 ศักดิ์ชัย  สิทธิเกรียงไกร 609/59 ซอยนวมินทร์ 137
ถนนนวมินทร์ หมู่ 10 
ตำบลคลองกุ่ม อำเภอบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
02-9441946
081-986-6602
17-09-2558
บ.2080/2552 กุลธวัช   ปกรณ์ธนาตุล 155/207 ซอยคู้บอน 27 แยก 11
ถนนคู้บอน  
ตำบลท่าแร้ง อำเภอบางเขน
กรุงเทพมหานคร
02-187-1588
081-420-7165
04-09-2558
  หน้า : ก่อนหน้า.... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ....ถัดไป
 
**หมายเหตุ
     สีส้ม     แสดง   วันก่อนหมดอายุบัตร 60 วัน

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Copyright © 2008  Department of Public Works and Town & Country Planing (DPT). All rights reserved.
 
     Webmaster : อรษา วุฒิเกตุ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
     Update by : สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
    โทรศัพท์ : 02-299-4362