รายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทบุคคลธรรมดา
เลขที่
บัตร
ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ จังหวัด โทรศัพท์/
มือถือ
วันหมดอายุ
บัตร
บ.2258/2553 อนุสรณ์   ชัยลอม 64/42 
ถนนพัทยาสาย 3 หมู่ 9 
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง
ชลบุรี

081-293-9264
06-08-2559
บ.2257/2553 สกนธ์มาศ   ประเทืองมาศ 92/283 
 หมู่ 5 
ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี
นนทบุรี
084-122-5999
086-345-1282
06-08-2559
บ.2256/2553 ญาณกฤช   จันทร์เปรม 376 ซอยวัดด่านสำโรง
ถนนสุขุมวิท หมู่ 4 
ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
082-2187098
080-0831950
06-08-2559
บ.2254/2553 อธิวัฒน์   ธนานันทพัฒน์ 998/229 
ถนนพุทธรักษา หมู่ 3 
ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ

087-092-9867
29-07-2559
บ.2253/2553 ชาณัฐ   การัณย์รังสิพร 222/104 หมู่บ้านสราญสิริรามอินทรา
ถนนปัญญาอินทรา  
ตำบลบางชัน อำเภอคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร

081-432-5935
29-07-2559
บ.2252/2553 สรศาสตร์   พงศ์อักษร 200/538 
 หมู่ 1 
ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด
นนทบุรี

081-4276854
29-07-2559
บ.2249/2553 นิรันดร์   หาญคำตัน 68/330 ซอยรามคำแหง 164
ถนนรามคำแหง  
ตำบลมีนบุรี อำเภอมีนบุรี
กรุงเทพมหานคร

087-694-3737
29-07-2559
บ.2246/2553 ไตรรัตน์   ปราบจะบก 37 
 หมู่ 6 
ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา
044-351-486
085-678-9317
29-07-2559
บ.2244/2553 กิตติพงศ์   ดำเกาะ 1/148 ป๊อปปูล่าคอนโดมิเนียม อาคาร C6 
ถนนป๊อปปูล่า  
ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด
นนทบุรี
02-981-6899, 
081-8322405
081-908-4389
29-07-2559
บ.2238/2553 รังสี   ราชกรม 73 หมู่บ้านดอนจืน  ซอย9
ถนนเชียงใหม่-ลำพูน หมู่ 3 
ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี
เชียงใหม่
053-325267
081-550-0949
05-07-2559
บ.2237/2553 ทวีศักดิ์   ณ นคร 134/42 
 หมู่ 4 
ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี
ชลบุรี

081-437-9977
05-07-2559
บ.2235/2553 ศุภชาติ   จึงแสงสถิตย์พร 380/24 ซอยสันนิบาตเทศบาล
  
ตำบลจันทรเกษม อำเภอจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

081-379-5448
05-07-2559
บ.2234/2553 ธันยบูรณ์  สกลกิติวัฒน์ 24 
ถนนคงคา  
ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่
กระบี่

088-7532981
05-07-2559
บ.2233/2553 นราวิชญ์  แจ่มจำรัส 279/18 
 หมู่ 8 
ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา
ชลบุรี

081-576-6286
05-07-2559
บ.2232/2553 ทวี   ตั้งปัญญารัช 380/114 หมู่บ้านศุภาลัยวิลล์  ซอยสันนิบาตเทศบาล
ถนนรัชดาภิเษก  
ตำบลลาดยาว อำเภอจตุจักร
กรุงเทพมหานคร
02-930-5659
081-807-2058
29-06-2559
บ.2231/2553 อดิศร   พิริยะปัญญา 99/1 
 หมู่ 16 
ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง
สมุทรปราการ
02-463-3767
086-575-8881
29-06-2559
บ.2230/2553 ชัยณรงค์   จันนวล 136 ซอยบ้านขมิ้น
ถนนประชาอุทิศ หมู่ 4 
ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์
บุรีรัมย์

081-547-8932
29-06-2559
บ.2229/2553 ณัฏฐชัย   วีระสวัสดิ์ 53/510 ซอยนวมินทร์ 105
  
ตำบลนวมินทร์ อำเภอบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร

086-739-2719
29-06-2559
บ.2228/2553 สุรสาร   เทพศิริ 58/303 หมู่บ้านกองเงินซิตี้โฮม เฟส 3
 หมู่ 3 
ตำบลกรอกสมบูรณ์ อำเภอศรีมหาโพธิ
ปราจีนบุรี

084-8707525
29-06-2559
บ.2227/2553 เอกชัย   เสริมศรี 44 
 หมู่ 5 
ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมืองชลบุรี
ชลบุรี
038-397-363
086-835-6482
29-06-2559
  หน้า : ก่อนหน้า.... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ....ถัดไป
 
**หมายเหตุ
     สีส้ม     แสดง   วันก่อนหมดอายุบัตร 60 วัน

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Copyright © 2008  Department of Public Works and Town & Country Planing (DPT). All rights reserved.
 
     Webmaster : อรษา วุฒิเกตุ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
     Update by : สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
    โทรศัพท์ : 02-299-4362