รายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทบุคคลธรรมดา
เลขที่
บัตร
ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ จังหวัด โทรศัพท์/
มือถือ
วันหมดอายุ
บัตร
บ.2034/2552 เทิดสิน  ติ้งสมชัยศิลป์ 29 
 หมู่ 11 
ตำบลนาบอน อำเภอนาบอน
นครศรีธรรมราช

081-893-0828
09-06-2558
บ.2032/2552 เอกรินทร์  พ่วงรับ 105/176 หมู่บ้านพูลศรี
 หมู่ 1 
ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี
ปทุมธานี
02-9753249
081-3572199
09-06-2558
บ.2029/2552 จิรวรรธ  เยาว์ธานี 98/25 
ถนนวิชิตสงคราม หมู่ 6 
ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้
ภูเก็ต
076-321434
081-535-8501
09-06-2558
บ.2027/2552 สุเมธ  สินโพธิ์
 หมู่ 2 
ตำบลตะปอน อำเภอขลุง
จันทบุรี
039-426-056
089-9399985
08-06-2558
บ.2025/2552 ศานติ  โชคชัยกวิน 132 
ถนนชนเกษม  
ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี
สุราษฎร์ธานี
077-288020
081-456-8602
08-06-2558
บ.2024/2552 ไมตรี  คงฤทธิ์ 98/196 
 หมู่ 5 
ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด
นนทบุรี

085-905-5923
08-06-2558
บ.2022/2552 นิกร  บุญโต 15/1 
 หมู่ 4 
ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม
ราชบุรี
032-356251
081-916-7119
29-05-2558
บ.2018/2552 นุพล  มาลีหวล กรมทรัพยากรน้ำ 
ถนนพระรามที่ 6  
ตำบลสามเสนใน อำเภอพญาไท
กรุงเทพมหานคร
02-268-6602
084-882-0969
29-05-2558
บ.2016/2552 พีระ  ชลายนวัฒน์ 38 ซอยประชาอุทิศ 59
ถนนประชาอุทิศ  
ตำบลบางมด อำเภอทุ่งครุ
กรุงเทพมหานคร
02-575-7767
089-300-2866
29-05-2558
บ.2015/2552 สมเกียรติ  สะเตโช 100/50 ซอยรามคำแหง 118 แยก 48-1
  
ตำบลสะพานสูง อำเภอสะพานสูง
กรุงเทพมหานคร
02-184-5055
081-651-8770
28-07-2558
บ.2011/2552 ภัทรียา  เทียนถาวร 151/5 
ถนนสิงห์บุรี-ลพบุรี หมู่ 7 
ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี
สิงห์บุรี

036-524417
12-05-2558
บ.2001/2552 นัฐโชติ  รักไทยเจริญชีพ 5/156 ซอยอารีย์ 5
ถนนพหลโยธิน  
ตำบลสามเสนใน อำเภอพญาไท
กรุงเทพมหานคร

089-607-1641
12-05-2558
บ.2000/2552 ศรายุทธ์  แก้วสังหาร 43/3 
 หมู่ 1 
ตำบลท้องศาลา อำเภอเกาะพะงัน
สุราษฎร์ธานี
077-238231
087-966-6475
30-04-2558
บ.1999/2552 อัมพล   เตียวสกุล 201 
ถนนแหลมใหญ่  
ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
สมุทรสงคราม

081-866-8376
30-04-2558
บ.1998/2552 นเรนทร์  วงศ์สวัสดิชาติ 69 หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า 1
ถนนเยาวราช 2/3  
ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต
ภูเก็ต

086-682-6195
30-04-2558
บ.1992/2552 สุรกิจ  เลิศอุดมสุข 88/211 ซอยอ่อนนุช 46
ถนนอ่อนนุช  
ตำบลสวนหลวง อำเภอสวนหลวง
กรุงเทพมหานคร

081-633-2041
30-04-2558
บ.1987/2552 ประเสริฐ  งามเลิศประเสริฐ 8/19 ซอย สวนสยาม 9 แยก 2
ถนนเสรีไทย  
ตำบลคันนายาว อำเภอบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร

081-870-4764
29-04-2558
บ.1986/2552 ธนพร  งามทองตรา 128 
 หมู่ 4 
ตำบลสำโรง อำเภอพระประแดง
สมุทรปราการ

081-817-5526
29-04-2558
บ.1983/2552 สุรินทร์  ลายนอก 16 ซอยบางแวก 26
ถนนบางแวก  
ตำบลบางแวก อำเภอภาษีเจริญ
กรุงเทพมหานคร
02-4105834
089-109-7372
20-04-2558
บ.1982/2552 สุวิทย์  แสงอุบล 418 
ถนนลงหาดบางแสน  
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี
ชลบุรี

081-437-7513
20-04-2558
  หน้า : ก่อนหน้า.... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ....ถัดไป
 
**หมายเหตุ
     สีส้ม     แสดง   วันก่อนหมดอายุบัตร 60 วัน

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Copyright © 2008  Department of Public Works and Town & Country Planing (DPT). All rights reserved.
 
     Webmaster : อรษา วุฒิเกตุ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
     Update by : สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
    โทรศัพท์ : 02-299-4362