รายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทบุคคลธรรมดา
เลขที่
บัตร
ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ จังหวัด โทรศัพท์/
มือถือ
วันหมดอายุ
บัตร
บ.2180/2553 บวร  ไชยวรรณ 333 
ถนนสุขสวัสดิ์ หมู่ 3 
ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์
สมุทรปราการ
02-4085110
085-443-0991
10-02-2559
บ.2178/2553 พสิฐร์  ใช้ไหวพริบ 48/800 ซอยเสรีไทย 41
ถนนเสรีไทย  
ตำบลคลองกุ่ม อำเภอบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
02-731-9546
081-1926996
27-01-2559
บ.2177/2553 สุรเดช   ปีเตอร์ซัน 1300 ซอย45
ถนนนวมินทร์  
ตำบลคลองจั่น อำเภอบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
02-3545829#302
081-910-3857
27-01-2559
บ.2176/2553 ชัยวัฒน์   พานิชวงษ์ 4/7 
ถนนพิศิษฐ์พยาบาล  
ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร
ชุมพร

077-503002
27-01-2559
บ.2173/2553 พชร   สอาดจิตต์ 446/1 ซอยวัดจันทร์ใน
ถนนเจริญกรุง  
ตำบลบางคอแหลม อำเภอบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร

089-128-9067
19-01-2559
บ.2170/2553 ธนยศ  ตั้งวัชรชัย 109 ซอยนาคนิวาส 37 แยก 1-6
ถนนนาคนิวาส  
ตำบลลาดพร้าว อำเภอลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร
02-9324171
081-900-2688
12-01-2559
บ.2169/2552 คมสันต์   โฆษิตวัฒนะกุล 73 ซอยเจริญนคร 37
ถนนเจริญนคร  
ตำบลบางลำภูล่าง อำเภอคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
02-437-1493

22-12-2558
บ.2166/2552 สุริยา   แสนยาโต 131/42 
 หมู่ 4 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
ขอนแก่น

089-940-1626
22-12-2558
บ.2165/2552 พรณรงค์   บุญประเสริฐ 162 
ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด หมู่ 4 
ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง
นครศรีธรรมราช

086-295-4949
22-12-2558
บ.2164/2552 บัญชากิจ   ทิพย์ทอง 112/23 ซอย เสรีไทย 43 แยก 3
ถนนเสรีไทย  
ตำบลคลองกุ่ม อำเภอบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร

089-137-6879
16-12-2558
บ.2161/2552 สมถวิล   มั่งมี 73 ซอยลาดพร้าววังหิน 68
ถนนลาดพร้าววังหิน  
ตำบลลาดพร้าว อำเภอลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร
02-713-3888#227
081-907-1739
16-12-2558
บ.2158/2552 ธนาวุธ   ทองจันทร์ 78/1 
 หมู่ 12 
ตำบลชนแดน อำเภอชนแดน
เพชรบูรณ์

086-652-6822
16-12-2558
บ.2157/2552 บรรพต   กาฬภักดี 556 
ถนนเพชรเกษม หมู่ 3 
ตำบลหนองแขม อำเภอหนองแขม
กรุงเทพมหานคร
02-809-8840
081-917-8291
16-12-2558
บ.2156/2552 อภิชาติ   สุวรรณฉลวย 169/158 
ถนนลงหาดบางแสน  
ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี
ชลบุรี

086-3920327
16-12-2558
บ.2154/2552 ศราวุธ   สิงห์สกล 199/2086 
 หมู่ 3 
ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
สมุทรปราการ
055-548056
084-545-5149
02-12-2558
บ.2153/2552 วสุพนขิ์  จิระชัยประสิทธิ 73-75 ซอยลาดพร้าว 53 โชคชัย 4
  
ตำบลสะพานสอง อำเภอวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร
02-9333990
086-622-4788
02-12-2558
บ.2147/2552 เอกภักดิ์   ธีรานุวรรตน์ 28/19 ซอยชักพระ 10
ถนนชักพระ หมู่ 8 
ตำบลตลิ่งชัน อำเภอตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานคร

081-735-3825
30-11-2558
บ.2143/2552 ชาติ   แสงพลสิทธิ์ 314 
 หมู่ 7 
ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ
เลย

081-532-1318
13-11-2558
บ.2140/2552 ณรงค์ศักดิ์   โกศัยกานนท์ 20/52 
 หมู่ 3 
ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา
สงขลา

086-782-6929
13-11-2558
บ.2138/2552 ธีระศักดิ์  ฤทธิจันทร์ 99/122 
ถนนอยุธยา-ป่าโมก หมู่ 5 
ตำบลวัดตูม อำเภอพระนครศรีอยุธยา
อยุธยา
035-268648
081-889-9589
09-11-2558
  หน้า : ก่อนหน้า.... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ....ถัดไป
 
**หมายเหตุ
     สีส้ม     แสดง   วันก่อนหมดอายุบัตร 60 วัน

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Copyright © 2008  Department of Public Works and Town & Country Planing (DPT). All rights reserved.
 
     Webmaster : อรษา วุฒิเกตุ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
     Update by : สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
    โทรศัพท์ : 02-299-4362