รายชื่อผู้ตรวจสอบอาคาร ประเภทบุคคลธรรมดา
เลขที่
บัตร
ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ จังหวัด โทรศัพท์/
มือถือ
วันหมดอายุ
บัตร
บ.2192/2553 วุฒิกร   กิตติวัฒน์ศิริกุล 89/24 
ถนนรัตนาธิเบศร์ หมู่ 3 
ตำบลไทรม้า อำเภอเมืองนนทบุรี
นนทบุรี
02-9412300
089-923-5977
05-03-2559
บ.2190/2553 สุพจน์  รัตนกุลโรจน์ 77/616 
 หมู่ 1 
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด
นนทบุรี
02-961-4679
089-113-0781
03-03-2559
บ.2189/2553 ณัฐพงษ์   สุรีย์รัชศิรดา 470/3 ซอย10
ถนน30 กันยา  
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา
นครราชสีมา

083-966-9719
03-03-2559
บ.2187/2553 กิตติศักดิ์   อังกูรดิษฐพงศ์ 9/11 
ถนนพระราม 2 หมู่ 4 
ตำบลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร
สมุทรสาคร
034-834-815
085-3596659
03-03-2559
บ.2186/2553 ไพรัตน์   ถาน้อย 156 
 หมู่ 5 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน
ลำพูน

081-431-6592
03-03-2559
บ.2185/2553 เสรี   พรหมเนรมิต 282/87 ซอยลาดพร้าว 87/6
ถนนลาดพร้าว  
ตำบลคลองเจ้าคุณสิงห์ อำเภอวังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร

081-859-5202
26-02-2559
บ.2184/2553 เกษมศักดิ์   ยิ้มละม้าย 118/69 หมู่บ้านอาคารเดอะลิ้งค์  ซอยสุขุมวิท 64
  
ตำบลบางจาก อำเภอพระโขนง
กรุงเทพมหานคร

081-622-1159
26-02-2559
บ.2182/2553 อดุลย์  ไฉดิลก 118/171 
ถนนท่าข้าม หมู่ 7 
ตำบลแสมดำ อำเภอบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร
02-717-1230
083-5955680
26-02-2559
บ.2181/2553 จีรศักดิ์   ใจห้าว 104/138 
ถนนเลียบคลองสอง  
ตำบลบางชัน อำเภอคลองสามวา
กรุงเทพมหานคร
02-713-5450
081-1008314
26-02-2559
บ.2180/2553 บวร  ไชยวรรณ 333 
ถนนสุขสวัสดิ์ หมู่ 3 
ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์
สมุทรปราการ
02-4085110
085-443-0991
10-02-2559
บ.2178/2553 พสิฐร์  ใช้ไหวพริบ 48/800 ซอยเสรีไทย 41
ถนนเสรีไทย  
ตำบลคลองกุ่ม อำเภอบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร
02-731-9546
081-1926996
27-01-2559
บ.2177/2553 สุรเดช   ปีเตอร์ซัน 1300 ซอย45
ถนนนวมินทร์  
ตำบลคลองจั่น อำเภอบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร
02-3545829#302
081-910-3857
27-01-2559
บ.2176/2553 ชัยวัฒน์   พานิชวงษ์ 4/7 
ถนนพิศิษฐ์พยาบาล  
ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร
ชุมพร

077-503002
27-01-2559
บ.2173/2553 พชร   สอาดจิตต์ 446/1 ซอยวัดจันทร์ใน
ถนนเจริญกรุง  
ตำบลบางคอแหลม อำเภอบางคอแหลม
กรุงเทพมหานคร

089-128-9067
19-01-2559
บ.2170/2553 ธนยศ  ตั้งวัชรชัย 109 ซอยนาคนิวาส 37 แยก 1-6
ถนนนาคนิวาส  
ตำบลลาดพร้าว อำเภอลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร
02-9324171
081-900-2688
12-01-2559
บ.2169/2552 คมสันต์   โฆษิตวัฒนะกุล 73 ซอยเจริญนคร 37
ถนนเจริญนคร  
ตำบลบางลำภูล่าง อำเภอคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
02-437-1493

22-12-2558
บ.2166/2552 สุริยา   แสนยาโต 131/42 
 หมู่ 4 
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น
ขอนแก่น

089-940-1626
22-12-2558
บ.2165/2552 พรณรงค์   บุญประเสริฐ 162 
ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด หมู่ 4 
ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง
นครศรีธรรมราช

086-295-4949
22-12-2558
บ.2164/2552 บัญชากิจ   ทิพย์ทอง 112/23 ซอย เสรีไทย 43 แยก 3
ถนนเสรีไทย  
ตำบลคลองกุ่ม อำเภอบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร

089-137-6879
16-12-2558
บ.2161/2552 สมถวิล   มั่งมี 73 ซอยลาดพร้าววังหิน 68
ถนนลาดพร้าววังหิน  
ตำบลลาดพร้าว อำเภอลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร
02-713-3888#227
081-907-1739
16-12-2558
  หน้า : ก่อนหน้า.... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ....ถัดไป
 
**หมายเหตุ
     สีส้ม     แสดง   วันก่อนหมดอายุบัตร 60 วัน

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  224 ถ.พระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
และ 218/1 ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
Copyright © 2008  Department of Public Works and Town & Country Planing (DPT). All rights reserved.
 
     Webmaster : อรษา วุฒิเกตุ   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
     Update by : สำนักควบคุมและตรวจสอบอาคาร
    โทรศัพท์ : 02-299-4362