คลิกเพื่อดูประกาศชื่อผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553)

 

 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กรมโยธาธิการและผังเมือง
วันที่ประกาศ : 23 พ.ค. 2556  ปีงบประมาณ : 2556 
 สถานะ : ประกาศชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก   วิธีการ : ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา :
 วันที่ประกาศ : 29 ก.ย. 2556  ราคาที่เสนอ : 23,750,000.00 บาท
 ไฟล์เอกสารแนบ : [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ  ผู้ได้รับการคัดเลือก : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เติมชัยวิศวกรรมก่อสร้าง
 อ้างอิงประกาศ TOR : -

ไฟล์แนบผู้ชนะการประกวด : [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ

ไฟล์ผู้ซื้อ/ผู้รับ / ผู้ยื่นซอง : [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ

 ราคากลาง : 23,998,000 บาท  หมายเหตุ : -
 เรื่อง : การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองแควอ้อม บริเวณวัดบางเกาะเทพศักดิ์ ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว ๑๗๔ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
กำหนดการ
กำหนดการ
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ตั้งแต่เวลา
ถึงเวลา
ซื้อแบบ/เอกสาร :
ราคาแบบ/เอกสาร
3,000  บาท
สถานที่ขายแบบ/เอกสาร
กองคลัง ฝ่ายพัสดุ กรมโยธาธิการและผังเมือง .
23 พ.ค. 2556
29 พ.ค. 2556
08:30:00 น.
16:30:00 น.
ยื่นแบบ/เอกสาร :
สถานที่ขายแบบ/เอกสาร
ห้องประกวดราคา กรมโยธาธิการและผังเมือง .
07 มิ.ย. 2556
07 มิ.ย. 2556
11:00:00 น.
12:00:00 น.
เปิดซอง :
สถานที่เปิดซอง
ห้องประกวดราคา กรมโยธาธิการและผังเมือง .

07 มิ.ย. 2556
07 มิ.ย. 2556
11:00:00 น.
12:00:00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา :
สถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา
กรมโยธาธิการและผังเมือง .
11 มิ.ย. 2556
-
14:00:00 น.
- น.
ดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ :
สถานที่ดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด .
21 มิ.ย. 2556
-
16:55:00 น.
17:25:00 น.

   แจ้งเพื่อทราบ ::   -
 ติดต่อสอบถาม ::   นายโชคชัย เมฆฉาย  โทรศัพท์ : 0 2299 4648 0 2299 4690 0 2299 4695  e-mail : tpd_b@dpt.go.th

พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
  คลิกเพื่อดูประกาศชื่อผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553)

 

 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กรมโยธาธิการและผังเมือง
วันที่ประกาศ : 23 พ.ค. 2556  ปีงบประมาณ : 2556 
 สถานะ : ประกาศชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก   วิธีการ : ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา :
 วันที่ประกาศ : 29 ก.ย. 2556  ราคาที่เสนอ : 23,750,000.00 บาท
 ไฟล์เอกสารแนบ : [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ  ผู้ได้รับการคัดเลือก : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เติมชัยวิศวกรรมก่อสร้าง
 อ้างอิงประกาศ TOR : -

ไฟล์แนบผู้ชนะการประกวด : [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ

ไฟล์ผู้ซื้อ/ผู้รับ / ผู้ยื่นซอง : [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ

 ราคากลาง : 23,998,000 บาท  หมายเหตุ : -
 เรื่อง : การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองแควอ้อม บริเวณวัดบางเกาะเทพศักดิ์ ตำบลแควอ้อม อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว ๑๗๔ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
กำหนดการ
กำหนดการ
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ตั้งแต่เวลา
ถึงเวลา
ซื้อแบบ/เอกสาร :
ราคาแบบ/เอกสาร
3,000  บาท
สถานที่ขายแบบ/เอกสาร
กองคลัง ฝ่ายพัสดุ กรมโยธาธิการและผังเมือง .
23 พ.ค. 2556
29 พ.ค. 2556
08:30:00 น.
16:30:00 น.
ยื่นแบบ/เอกสาร :
สถานที่ขายแบบ/เอกสาร
ห้องประกวดราคา กรมโยธาธิการและผังเมือง .
07 มิ.ย. 2556
07 มิ.ย. 2556
11:00:00 น.
12:00:00 น.
เปิดซอง :
สถานที่เปิดซอง
ห้องประกวดราคา กรมโยธาธิการและผังเมือง .

07 มิ.ย. 2556
07 มิ.ย. 2556
11:00:00 น.
12:00:00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา :
สถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา
กรมโยธาธิการและผังเมือง .
11 มิ.ย. 2556
-
14:00:00 น.
- น.
ดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ :
สถานที่ดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท บีส ไดเมนชั่น จำกัด .
21 มิ.ย. 2556
-
16:55:00 น.
17:25:00 น.

   แจ้งเพื่อทราบ ::   -
 ติดต่อสอบถาม ::   นายโชคชัย เมฆฉาย  โทรศัพท์ : 0 2299 4648 0 2299 4690 0 2299 4695  e-mail : tpd_b@dpt.go.th

พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ