คลิกเพื่อดูประกาศชื่อผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553)
 

  ค้นหาข้อมูลประกาศผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา :

  วันที่ประกาศประกวดราคา/สอบาคา :   หน่วยงาน :  

  ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก :   

วันที่ประกาศ
ประกวดราคา-สอบราคา
/ ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา
วิธีการ
ผู้ชนะการประกวดราคา/
สอบราคา
30 เม.ย. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำเสียว บ้านกู่กาสิงห์ หมู่ที่ ๒ ตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด ความยาว ๕๓๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
04 มิ.ย. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเหือง บ้านเหมืองแพร่ ตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย ความยาว ๘๒๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
16 พ.ค. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดหลวงปู่ศุข (ตอน ๒) อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท ความยาว ๔๖๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
16 พ.ค. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านเกาะน้ำโจน หมู่ที่ ๔ ตำบลลานดอกไม้ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ความยาว ๗๐๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
30 เม.ย. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บริเวณวังทะลุ บ้านศาลากลาง ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ความยาว ๕๓๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
23 พ.ค. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำโดมใหญ่ บริเวณวัดนาเยีย ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว ๔๗๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
17 พ.ค. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ก่อสร้างอาคารเก็บและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
16 พ.ค. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านคุ้งวัง-วังส้มซ่า หมู่ที่ ๕ ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ความยาว ๒๕๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
29 ส.ค. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จ้างต่อเติมห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุชั้น 5 (ชั้นดาดฟ้า) อาคารโรงอาหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
16 พ.ค. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บริเวณสำนักปฏิบัติธรรม- วัดกำแพงมณี (บ้านโฉงใต้) หมู่ที่ ๖ ตำบลโคกสลุด อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ความยาว ๒๕๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
30 พ.ค. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำตะคอง เทศบาลเมืองปากช่อง (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ความยาว ๗๑๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
19 เม.ย. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านต้าย หมู่ที่ ๔ ตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ความยาว ๘๔๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
07 พ.ค. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสบรวก หมู่ที่ ๑ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม ปี ๕๔ ท้ายน้ำ) ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ความยาว ๑,๓๕๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
19 เม.ย. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านบัว หมู่ที่ ๔ ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ความยาว ๙๒๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
20 มิ.ย. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณตั้งแต่วัดยาง ถึงวัดพยัคฆาราม (วัดเสือ) เขตเทศบาลตำบลศรีประจันต์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว ๖๘๕ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
19 เม.ย. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าศิริขันธ์ หมู่ที่ ๗ ตำบลโคกกว้าง อำเภอเมืองบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ (ช่วงที่ ๑) ความยาว ๙๗๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
19 เม.ย. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเหล่าสวนกล้วย หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองเทา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ความยาว ๖๗๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
02 เม.ย. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแสนพันท่า หมู่ที่ ๔ ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
30 พ.ค. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโคกไก่เซา หมู่ที่ ๖ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมด้านท้ายน้ำ) ตำบลท่าค้อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ความยาว ๙๑๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
16 พ.ค. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง หมู่ที่ ๑,๗ และหมู่ที่ ๙ ตำบลพระพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย ความยาว ๘๖๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หน้า 51  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100
พัฒนาระบบโดย พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : ping@dpt9