คลิกเพื่อดูประกาศชื่อผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553)
 

  ค้นหาข้อมูลประกาศผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา :

  วันที่ประกาศประกวดราคา/สอบาคา :   หน่วยงาน :  

  ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก :   

วันที่ประกาศ
ประกวดราคา-สอบราคา
/ ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา
วิธีการ
ผู้ชนะการประกวดราคา/
สอบราคา
04 มิ.ย. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านวังพระธาตุ หมู่ที่ ๔ ตำบลไตรตรึงษ์ อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ความยาว ๗๕๕ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
02 เม.ย. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองนครพนม ปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองญาติ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม ระยะที่ ๑ โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
30 พ.ค. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำพรม เขตเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
16 พ.ค. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำลพบุรี บริเวณวัดกุฎีทอง ตำบลพิตเพียน อำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว ๖๑๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
22 ส.ค. 2556 / 2556
สนง.ยผจ.ตรัง
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำหนองเดา หมู่ที่ 6 บ้านเกาะบก ตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 3
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
23 พ.ค. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปากมั่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ความยาว ๕๐๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
23 พ.ค. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปากมั่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ความยาว ๕๐๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
23 พ.ค. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปากมั่ง หมู่ที่ ๕ ตำบลหาดคัมภีร์ อำเภอปากชม จังหวัดเลย ความยาว ๕๐๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
06 ส.ค. 2556 / 2556
สนง.ยผจ.ฉะเชิงเทรา
จ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณดรงเรียนวัดสาวชะโงกฯ
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
06 ส.ค. 2556 / 2556
สนง.ยผจ.ฉะเชิงเทรา
จ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณวัดใหม่บางคล้า
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
16 พ.ค. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าขันทอง หมู่ที่ ๑ (ตอน ๒) ตำบลบ้านแซว อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ความยาว ๖๑๕ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
12 พ.ย. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองเมม หมู่ ๑๑ ตำบลพรหมพิราม – หมู่ ๑๒ ตำบลท่าช้าง อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ความยาว ๕๕.๕๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
09 ส.ค. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สอบราคาจ้างก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการเคลื่อนที่ ที่ 1 ณ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
สอบราคา
21 ส.ค. 2556 / 2556
สนง.ยผจ.ระนอง
ประกาศจังหวัดระนอง เรื่องประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวน้ำแร่ร้อน สวนสาธารณะรักษะวาริน (ระยะที่ 2) ครั้งที่ 3
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
16 พ.ค. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำคาง บ้านสบขุ่น หมู่ที่ ๗ ตำบลป่าคา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ความยาว ๖๖๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
04 มิ.ย. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน ตลาดท่านา หมู่ที่ ๑ ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ความยาว ๒๐๗ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
23 พ.ค. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ ๒ ตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ความยาว ๒๘๕ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
23 พ.ค. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณหน้าวัดสวนหงษ์ (ตอน ๕) ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว ๒๐๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
14 ก.พ. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านทับกฤชใต้ หมู่ที่ ๗ ตำบลทับกฤชใต้ อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว ๓๑๕ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
30 พ.ค. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บริเวณอ่าวประจวบคีรีขันธ์ (ตอน ๔) อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ความยาว ๖๕๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หน้า 51  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99
พัฒนาระบบโดย พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : ping@dpt9