คลิกเพื่อดูประกาศชื่อผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553)
 

  ค้นหาข้อมูลประกาศผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา :

  วันที่ประกาศประกวดราคา/สอบาคา :   หน่วยงาน :  

  ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก :   

วันที่ประกาศ
ประกวดราคา-สอบราคา
/ ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา
วิธีการ
ผู้ชนะการประกวดราคา/
สอบราคา
04 ก.พ. 2554 / 2554
สนง.ยผจ.ปราจีนบุรี
สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างโครงการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนระบบเศรษฐกิจในชุมชน หมู่ที่ 2 ตำบลวังท่าช้าง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
สอบราคา
20 ม.ค. 2554 / 2554
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
07 ก.พ. 2554 / 2554
สนง.ยผจ.ประจวบคีรีขันธ์
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์บริการนักท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
25 ม.ค. 2554 / 2554
สนง.ยผจ.กระบี่
การจัดจ้างเหมาก่อสร้างโครงการสร้างพิพิธภัณฑ์สึนามิและประติมากรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว บริเวณสวนสาธารณะธารา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ (งานประติมากรรม) โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
13 ม.ค. 2554 / 2554
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สนาม จำนวน 22 รายการ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
08 ก.พ. 2554 / 2554
สนง.ยผจ.อุทัยธานี
ประกวดราคาปรับปรุงขยายระบบผลิตน้ำประปาเทศบาลเมืองอุทัยธานีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
13 ม.ค. 2554 / 2554
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ครุภัณฑ์สำรวจ รวม 3 รายการ
สอบราคา
10 ม.ค. 2554 / 2554
สนง.ยผจ.ชัยนาท
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโครงการศูนย์การเรียนรู้การเกษตรแบบพึ่งพาตนเองฯ จำนวน 3 โครงการ
สอบราคา
31 ม.ค. 2554 / 2554
สนง.ยผจ.อุดรธานี
สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารศูนย์ทดสอบวัสดุของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุดรธานี
สอบราคา
18 ม.ค. 2554 / 2554
สนง.ยผจ.กระบี่
การจัดจ้างเหมาก่อสร้างโครงการสร้างพิพิธภัณฑ์สึนามิและประติมากรรม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว บริเวณสวนสาธารณะธารา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ (งานก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์สึนามิ) โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
25 ม.ค. 2554 / 2554
สนง.ยผจ.ตรัง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองจุปะ บ้านเกาะเคี่ยม ตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
12 ม.ค. 2554 / 2554
สนง.ยผจ.ประจวบคีรีขันธ์
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก กิจกรรม ก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะ แบบเรียงหินใหญ่ชายหาดปราณบุรี ระยะที่ 3 ความยาว 800 เมตร อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
11 ม.ค. 2554 / 2554
สนง.ยผจ.สมุทรสาคร
สอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างสะพานชมธรรมชาติป่าชายเลน (ครั้งที่ 2)
สอบราคา
05 ม.ค. 2554 / 2554
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จ้างปรับปรุงอาคารเพื่อดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในรถห้องสรงและพลับพลาพิธี จำนวน 1 หลัง
สอบราคา
04 ม.ค. 2554 / 2554
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำป่าสัก หมู่ 2 ตำบลท่าหลวง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
04 ม.ค. 2554 / 2554
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ปากคลองบางกุ้ง) หมู่ 9 ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 100 เมตร
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
30 ธ.ค. 2553 / 2554
สนง.ยผจ.เพชรบุรี
จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานคนเดินข้ามแม่น้ำเพชรบุรี บ้านโป่งลึก-บ้านบางกลอย ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
04 ม.ค. 2554 / 2554
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง และปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำป่าสักบ้านวังแดง หมู่ที่ 1 ตำบลวังแดง อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 100 เมตร
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
04 ม.ค. 2554 / 2554
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพัง บริเวณโรงพยาบาลเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
05 เม.ย. 2553 / 2553
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดไชโย (ต่อไปเหนือน้ำ) อ.ไชโย จ.อ่างทอง
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หน้า 51  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59
พัฒนาระบบโดย พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : ping@dpt9