คลิกเพื่อดูประกาศชื่อผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553)
 

  ค้นหาข้อมูลประกาศผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา :

  วันที่ประกาศประกวดราคา/สอบาคา :   หน่วยงาน :  

  ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก :   

วันที่ประกาศ
ประกวดราคา-สอบราคา
/ ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา
วิธีการ
ผู้ชนะการประกวดราคา/
สอบราคา
30 เม.ย. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณโรงเรียนบ้านสงาว ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย ความยาว ๓๐๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
21 มี.ค 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านบุ่งคล้า หมู่ที่ ๑ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลบุ่งคล้า อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ความยาว ๙๓๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
21 มี.ค 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาหนาด หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ความยาว ๙๓๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
21 มี.ค 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง เทศบาลตำบลเวียงคุก อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย (ช่วงที่ ๑) ความยาว ๙๓๕ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
13 ส.ค. 2556 / 2556
สนง.ยผจ.ลำปาง
ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเชิงสะพานเขลางค์นครหน้าซุ้มประตูเมือง ตำบลหัวเวียง อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
30 เม.ย. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านแจมป๋อง หมู่ที่ ๕ ตำบลหล่ายงาว ถึงบ้านยายเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ความยาว ๑,๐๒๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
07 พ.ค. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะบริเวณชายหาดปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
30 เม.ย. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณวัดบูรพานอก (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือน้ำ) บ้านห้วยกอก หมู่ที่ ๔ ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ความยาว ๖๒๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
30 เม.ย. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านป่งขาม หมู่ที่ ๘ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมท้ายน้ำ) ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ความยาว ๘๑๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
07 พ.ค. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล ช่วงจากท่าน้ำวัดโพธิ์ตาก ถึงสะพานพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว ๘๗๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
30 เม.ย. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนาสีนวน หมู่ที่ ๑ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ความยาว ๙๑๕ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
12 มี.ค 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้วยซวก ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ความยาว ๕๗๕ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 ส.ค. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างก่อสร้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ ๔ บ้านป่าสะแก (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ความยาว ๒๗๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
24 ก.ค. 2556 / 2556
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณเกาะวัดช่องลม ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 160 เมตร
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
19 เม.ย. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ ๘ (ตอนที่ ๑) ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ความยาว ๑,๑๑๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
16 ก.ค. 2556 / 2556
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารและพื้นที่โดยรอบศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
12 มี.ค 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านเค็ง หมู่ที่ ๖ - บ้านดง หมู่ที่ ๒ ตำบลกุดขาคีม อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ความยาว ๓๒๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
07 พ.ค. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ ๔ ตำบลคลองกระจง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ความยาว ๖๕๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
02 เม.ย. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหมันหย่อน หมู่ที่ ๓ ตำบลแสนพัน อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ความยาว ๙๑๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
02 เม.ย. 2556 / 2556
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าส้มโฮง (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลโคกกว้าง อำเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ ความยาว ๑,๐๐๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หน้า 51  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98
พัฒนาระบบโดย พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : ping@dpt9