คลิกเพื่อดูประกาศชื่อผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553)
 

  ค้นหาข้อมูลประกาศผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา :

  วันที่ประกาศประกวดราคา/สอบาคา :   หน่วยงาน :  

  ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก :   

วันที่ประกาศ
ประกวดราคา-สอบราคา
/ ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา
วิธีการ
ผู้ชนะการประกวดราคา/
สอบราคา
02 พ.ค. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโพนแพง ตำบลโพนแพง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ความยาว ๑,๐๓๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
15 พ.ค. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณวัดโพธิ์หมากจันทร์ เทศบาลตำบลเวียงคุก อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ความยาว ๑,๑๕๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
11 เม.ย. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการซ่อมแซมระบบระบายน้ำและบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ใหม่)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
26 เม.ย. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหนองแก้ว (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลรัตนวาปี อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย ความยาว ๗๖๕ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
02 พ.ค. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านบัว หมู่ที่ ๓ ตำบลดงขวาง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ความยาว ๙๘๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
03 เม.ย. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองลำพูน ค่าก่อสร้างถนนเลี่ยงเมือง สาย ค๑และ ค๓ และระบบเชื่อมต่อสาย ข๒ และ ก๑ จังหวัดลำพูน ระยะที่ ๑ โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
17 ก.ค. 2555 / 2555
สนง.ยผจ.นราธิวาส
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๑/๒๕๕๕ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโก-ลก บ้านสะ หมู่ที่ ๘ ตำบลโล๊ะจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
19 ก.ค. 2555 / 2555
สนง.ยผจ.นนทบุรี
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่ง บริเวณสถานีอนามัยบ้านวัดไทรม้าเหนือ หมู่ที่ 4 ตำบลไทรม้า อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
11 พ.ค. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำรวจ จำนวน 25 รายการ
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
26 เม.ย. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าข่อยใต้ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลชนบท อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น ความยาว ๔๒๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
02 พ.ค. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณเขตเทศบาลตำบลแพรกศรีราชา (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท ความยาว ๔๐๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
18 เม.ย. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะสนามนเรศวรมหาราช ตามผังเมืองรวมเมืองหนองบัวลำภู เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะที่ ๑ โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
12 ก.ค. 2555 / 2555
สนง.ยผจ.นนทบุรี
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงหน่วยทดสอบวัสดุสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี
สอบราคา
19 ก.ค. 2555 / 2555
สนง.ยผจ.ระนอง
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวน้ำแร่ร้อนสวนสาธารณะรักษะวาริน ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
19 ก.ค. 2555 / 2555
สนง.ยผจ.ระนอง
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการอันดามันเกทเวย์ บริเวณอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 2 ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 มิ.ย. 2555 / 2555
สนง.ยผจ.ลำปาง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมอญ หมู่ที่ ๕ ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ความยาวรวม ๔๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ โครงการ
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 มิ.ย. 2555 / 2555
สนง.ยผจ.ลำปาง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านปงวัง หมู่ที่ ๓ ตำบลวังทรายคำ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ความยาวรวม ๕๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ โครงการ
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 มิ.ย. 2555 / 2555
สนง.ยผจ.ลำปาง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสอย บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ความยาวรวม ๔๒๕.๐๐ เมตร จำนวน ๑ โครงการ
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 มิ.ย. 2555 / 2555
สนง.ยผจ.ลำปาง
ประกาศโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านใหม่ หมู่ที่ ๖ ตำบลวังเหนือ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ความยาวรวม ๕๕๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ โครงการ
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 มิ.ย. 2555 / 2555
สนง.ยผจ.ลำปาง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำงาว บ้านน้ำล้อม หมู่ที่ ๓ และบ้านทุ่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง ความยาวรวม ๓๐๐.๐๐ เมตร จำนวน ๑ โครงการ
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หน้า 51  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82
พัฒนาระบบโดย พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : ping@dpt9