คลิกเพื่อดูประกาศชื่อผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553)
 

  ค้นหาข้อมูลประกาศผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา :

  วันที่ประกาศประกวดราคา/สอบาคา :   หน่วยงาน :  

  ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก :   

วันที่ประกาศ
ประกวดราคา-สอบราคา
/ ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา
วิธีการ
ผู้ชนะการประกวดราคา/
สอบราคา
12 ก.ค. 2554 / 2554
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองน่าน ระยะที่ ๑ จังหวัดน่าน โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
12 ก.ค. 2554 / 2554
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเชียงราย ระยะที่ ๑ จังหวัดเชียงราย โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
19 ก.ย. 2554 / 2554
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสองคอน หมู่ที่ ๒ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ความยาว ๒๐๐ เมตร
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
19 ก.ย. 2554 / 2554
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปาว บ้านฟากปาว หมู่ที่ ๑๔ ตำบลกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ความยาว ๒๐๐ เมตร
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
19 ก.ย. 2554 / 2554
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณวัดหัวเนิน ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ความยาว ๑๗๐ เมตร
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
19 ก.ย. 2554 / 2554
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำหลังสวน บริเวณหลังเทศบาลเมืองหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ความยาว ๒๑๐ เมตร
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
22 ก.ค. 2554 / 2554
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองมหาไชย ตำบลหัวรอ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว ๖๖๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
22 ก.ค. 2554 / 2554
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณสถานีเรือ นรข.มุกดาหาร บ้านศรีบุญเรือง ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ความยาว ๒๑๕ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
21 ก.ค. 2554 / 2554
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอหันคา อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท ความยาว ๓๕๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
21 ก.ค. 2554 / 2554
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เรื่อง การจัดจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณบ้านป่าสะแก หมู่ ๔ ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี ความยาว ๑๕๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
22 ก.ค. 2554 / 2554
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดท่าตะโก หมู่ ๗ ตำบลยางขาว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว ๔๕๕ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
21 ก.ค. 2554 / 2554
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เรื่อง การจัดจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ชายหาดบ้านบางสัก ตำบลบางม่วง อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ความยาว ๓๔๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
22 ก.ค. 2554 / 2554
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแคววังทอง บริเวณวัดท่านา หมู่ ๔ ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ความยาว ๔๒๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
20 ก.ค. 2554 / 2554
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาเมืองเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนบางคล้า ตามผังเมืองรวมเมืองบางคล้า ระยะที่ ๒ โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
21 ก.ค. 2554 / 2554
กรมโยธาธิการและผังเมือง
เรื่อง การจัดจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิงและน่าน บริเวณเกาะยม ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว ๒๖๕ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
14 ก.ค. 2554 / 2554
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านสำราญ หมู่ ๒ - บ้านห้อม หมู่ ๑๑ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี ๔๗) ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ความยาว ๔๖๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
13 ก.ค. 2554 / 2554
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านบุ่งขี้เหล็ก หมู่ ๔ ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว ๑๗๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
13 ก.ค. 2554 / 2554
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าจำปา หมู่ ๒ ตำบลท่าจำปา อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ความยาว ๓๐๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
22 ก.ค. 2554 / 2554
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณหน้าวัดมูลเหล็ก ตำบลบ้านสร้าง อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี ความยาว ๒๓๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
13 ก.ค. 2554 / 2554
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านโจโก้ หมู่ ๑๐ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ความยาว ๔๓๕ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หน้า 51  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71
พัฒนาระบบโดย พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : ping@dpt9