คลิกเพื่อดูประกาศชื่อผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553)
 

  ค้นหาข้อมูลประกาศผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา :

  วันที่ประกาศประกวดราคา/สอบาคา :   หน่วยงาน :  

  ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก :   

วันที่ประกาศ
ประกวดราคา-สอบราคา
/ ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา
วิธีการ
ผู้ชนะการประกวดราคา/
สอบราคา
03 เม.ย. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองเพชรบูรณ์ ระยะที่ ๒ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
20 มิ.ย. 2555 / 2555
สนง.ยผจ.อุทัยธานี
ประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ที่ 3 บ้านสะพานหิน ตำบลหาดทนง อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
20 มิ.ย. 2555 / 2555
สนง.ยผจ.อุทัยธานี
ประกวดราคาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ 2 บ้านท่ารากหวาย ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
11 เม.ย. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโพทะเล ระยะที่ ๒ อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
03 เม.ย. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางมูลนาก ระยะที่ ๒ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
18 เม.ย. 2555 / 2555
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงศูนย์และหน่วยทดสอบวัสดุสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม
สอบราคา
01 พ.ค. 2555 / 2555
สนง.ยผจ.ราชบุรี
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน (ก่อสร้างถังเก็บน้ำ ค.ส.ล. เพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้ง) เขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
20 เม.ย. 2555 / 2555
สนง.ยผจ.ราชบุรี
ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณวัดท้ายเมือง ตำบลพงสวาย อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ความยาว 24 เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคา
11 มิ.ย. 2555 / 2555
สนง.ยผจ.ราชบุรี
ประกวดราคาจ้างเหมางานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณหน้าวัดเจ็ดเสมียน ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ความยาว 160 เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
31 พ.ค. 2555 / 2555
สนง.ยผจ.ราชบุรี
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการสารสนเทศ กิจกรรมปรับปรุงห้องน้ำภายในอาคารจิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
สอบราคา
21 พ.ค. 2555 / 2555
สนง.ยผจ.ราชบุรี
สอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการสารสนเทศ กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ถ้ำเขาบิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
สอบราคา
27 มี.ค 2555 / 2555
สนง.ยผจ.ราชบุรี
เอกสารแนบ ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงศูนย์และหน่วยทดสอบวัสดุ
สอบราคา
27 มิ.ย. 2555 / 2555
สนง.ยผจ.ตรัง
โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. หมู่ที่ 8 ตำบลนาโยงใต้ - หมู่ที่ 5 ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ความยาว 30 เมตร
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
02 พ.ค. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างซ่อมแซมฟื้นฟูและปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วม วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
02 พ.ค. 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างซ่อมแซมฟื้นฟูและปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วม วัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิก
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
03 ก.ค. 2555 / 2555
สนง.ยผจ.ลำปาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสะพานเขลางค์นคร(สะพานท่ามะโอ) ต.หัวเวียง อ.เมือง จ.ลำปาง
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
03 ก.ค. 2555 / 2555
สนง.ยผจ.ลำปาง
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานหน้าวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลำปาง
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
14 พ.ค. 2555 / 2555
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
การประกวดราคาจ้าเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแหล่งท่องเที่ยว บริเวณดาวโด่ง ตำบลคลองเขิน อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
12 มิ.ย. 2555 / 2555
สนง.ยผจ.จันทบุรี
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี บริเวณวัดน้ำรัก หมู่ที่ ๒ บ้านน้ำรัก ตำบลท่าหลวง อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ความยาว ๒๐๐ เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 มี.ค 2555 / 2555
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนปากบาง ระยะที่ ๓ อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หน้า 51  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79
พัฒนาระบบโดย พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : ping@dpt9