คลิกเพื่อดูประกาศชื่อผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553)
 

  ค้นหาข้อมูลประกาศผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา :

  วันที่ประกาศประกวดราคา/สอบาคา :   หน่วยงาน :  

  ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก :   

วันที่ประกาศ
ประกวดราคา-สอบราคา
/ ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา
วิธีการ
ผู้ชนะการประกวดราคา/
สอบราคา
14 ก.ค. 2554 / 2554
สนง.ยผจ.แม่ฮ่องสอน
ประกาศจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่องสอบราคาจัดซื้อถังขยะ จำนวน ๒ รายการ (รวม ๕๐ ใบ)
สอบราคา
14 ก.ค. 2554 / 2554
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณบ้านพักพระราชวังบางปะอิน ถึงหน้าอำเภอบางปะอิน ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
04 ก.ค. 2554 / 2554
สนง.ยผจ.ลำปาง
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสอย บ้านหนองนาว ม.8 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ความยาว 200 เมตร
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
08 ก.ค. 2554 / 2554
สนง.ยผจ.แม่ฮ่องสอน
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน กิจกรรมพัฒนาบ่อน้ำพุร้อนผาบ่อง งานก่อสร้างรั้วและซุ้มประตู
สอบราคา
21 มิ.ย. 2554 / 2554
สนง.ยผจ.พิจิตร
ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน ฝั่งตะวันออก หน้าศาลากลางหลังเก่า อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
21 มิ.ย. 2554 / 2554
สนง.ยผจ.พิจิตร
ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หน้าวัดศรีศรัทธาราม อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
29 มิ.ย. 2554 / 2554
สนง.ยผจ.จันทบุรี
ขุดลอกคลองท่ามะขาม หมู่ที่ ๓ ตำบลวันยาว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
สอบราคา
29 มิ.ย. 2554 / 2554
สนง.ยผจ.จันทบุรี
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยที่ดินสาธารณะพังงอน หมู่ที่ ๓ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
สอบราคา
29 มิ.ย. 2554 / 2554
สนง.ยผจ.จันทบุรี
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งม่วง-เท้งกระวาน หมูที่ ๗ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
สอบราคา
27 มิ.ย. 2554 / 2554
สนง.ยผจ.จันทบุรี
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมาบคล้า ซอย ๒ หมู่ที่ ๖ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
สอบราคา
27 มิ.ย. 2554 / 2554
สนง.ยผจ.จันทบุรี
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทำเนียบ ซอย ๒ เชื่อมซอย ๓ หมูที่ ๓ ตำบลบางกะจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
สอบราคา
27 มิ.ย. 2554 / 2554
สนง.ยผจ.จันทบุรี
ซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนวัดดอนตาล ตำบลพลับพลา อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
สอบราคา
27 มิ.ย. 2554 / 2554
สนง.ยผจ.จันทบุรี
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
สอบราคา
23 มิ.ย. 2554 / 2554
สนง.ยผจ.จันทบุรี
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลคมบาง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
สอบราคา
24 มิ.ย. 2554 / 2554
สนง.ยผจ.จันทบุรี
จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย ๒ เชื่อมซอย ๒ หมู่ ๑๑ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
สอบราคา
24 มิ.ย. 2554 / 2554
สนง.ยผจ.จันทบุรี
การจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนรู้ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
สอบราคา
31 พ.ค. 2554 / 2554
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
20 มิ.ย. 2554 / 2554
สนง.ยผจ.แม่ฮ่องสอน
ประกาศสอบราคา
สอบราคา
20 มิ.ย. 2554 / 2554
สนง.ยผจ.แม่ฮ่องสอน
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารบริการนักท่องเที่ยว จำนวน 2 หลัง
สอบราคา
20 พ.ค. 2554 / 2554
สนง.ยผจ.ลำปาง
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านฮ่องลี่ หมู่ 5 ต.แจ้ห่ม อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ความยาว 100 เมตร
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หน้า 51  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62
พัฒนาระบบโดย พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : ping@dpt9