คลิกเพื่อดูประกาศชื่อผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553)
 

  ค้นหาข้อมูลประกาศผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา :

  วันที่ประกาศประกวดราคา/สอบาคา :   หน่วยงาน :  

  ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก :   

วันที่ประกาศ
ประกวดราคา-สอบราคา
/ ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา
วิธีการ
ผู้ชนะการประกวดราคา/
สอบราคา
11 พ.ย. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.พังงา
ประกาศสอบราคาจ้างงานปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดินฯลฯของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา (ห้องประชุม)
สอบราคา
03 พ.ย. 2558 / 2559
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สอบราคาจ้างซ่อมแซมสายพานลำเลียงผักตบชวาชายฝั่ง (Shore Conveyer) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 สาย
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
30 ต.ค. 2558 / 2559
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สอบราคาจ้างซ่อมแซมเรือลำเลียงผักตบชวา แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ลำ
สอบราคา
15 ต.ค. 2558 / 2559
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ซื้อระบบพัฒนาระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างองค์กร จำนวน 1 ระบบ
สอบราคา
29 ต.ค. 2558 / 2559
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ภาคสนาม จำนวน 9 รายการ
สอบราคา
30 ต.ค. 2558 / 2559
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ
สอบราคา
30 ต.ค. 2558 / 2559
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สนาม จำนวน 3 รายการ
สอบราคา
30 ต.ค. 2558 / 2559
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สอบราคาซื้อมูลี่ไฟฟ้าพร้อมผ้าม่านกรองแสงไม่ลามไฟ ขนาด 4.00 เมตร จำนวน 10 ชุด
สอบราคา
05 พ.ย. 2558 / 2559
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 2 รายการ
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
29 ต.ค. 2558 / 2559
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สอบราคาซื้อผ้าระบายสีเหลือง จำนวน 20 ชุด
สอบราคา
29 ต.ค. 2558 / 2559
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์สนาม จำนวน 2 รายการ
สอบราคา
29 ต.ค. 2558 / 2559
กรมโยธาธิการและผังเมือง
สอบราคาครุภัณฑ์สนาม จำนวน 2 รายการ
สอบราคา
20 ต.ค. 2558 / 2559
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ
สอบราคา
30 ต.ค. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.ประจวบคีรีขันธ์
ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลชายหาดปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ความยาว 1,200 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
16 ต.ค. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ก่อสร้างอัตลักษณ์ประตูเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
20 ต.ค. 2558 / 2559
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ
สอบราคา
05 พ.ย. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.พัทลุง
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เข้มแข็งเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กิจกรรม ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอกเห็ด-ปากเลน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
04 พ.ย. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.เพชรบุรี
สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานฯของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี
สอบราคา
02 พ.ย. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.พิจิตร
ประกาศสอบราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล.สายผนังกั้นน้ำ ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 6 ถึงหมู่ที่ 7 ตำบลวังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร ความยาว 492 เมตร
สอบราคา
13 ต.ค. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.อุบลราชธานี
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน
สอบราคา
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101
พัฒนาระบบโดย พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : ping@dpt9