คลิกเพื่อดูประกาศชื่อผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553)
 

  ค้นหาข้อมูลประกาศผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา :

  วันที่ประกาศประกวดราคา/สอบาคา :   หน่วยงาน :  

  ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก :   

วันที่ประกาศ
ประกวดราคา-สอบราคา
/ ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา
วิธีการ
ผู้ชนะการประกวดราคา/
สอบราคา
15 ส.ค. 2557 / 2557
สนง.ยผจ.พิษณุโลก
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบึงสำโรง หมู่ที่ 2 บ้านหนองปลิง ตำบลท่างาม อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
01 ก.ค. 2557 / 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ความยาว ๓๗๘ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
25 มิ.ย. 2557 / 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำน้ำพรม เขตเทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ (ตอน ๓) อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ความยาว ๓๑๕ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
01 ก.ค. 2557 / 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณวัดแก่งคอย (ระยะ ๓) อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ความยาว ๑๙๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
01 ก.ค. 2557 / 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณวัดบางศาลา หมู่ ๑ ตำบลชัยฤทธิ์ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ความยาว ๒๓๕ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
13 ส.ค. 2557 / 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จ้างปรับปรุงลิฟต์โดยสาร (อาคาร 4) 15 ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม 9 ครั้งที่ 2
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
21 ส.ค. 2557 / 2557
สนง.ยผจ.พัทลุง
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำฟาร์มตัวอย่าง ตำบลนาปะขอ อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง กิจกรรมหลัก ทำการขุดลอกแหล่งน้ำ บริเวณฟาร์มตัวอย่าง ความยาว 2,400.00 เมตร
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
18 ก.ค. 2557 / 2557
สนง.ยผจ.ลำพูน
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาแหล่งกระจายสินค้าและจำหน่าย (OUTLET) จุดดึงดูดทางการท่องเที่ยว (LANDMARK) ของจังหวัดลำพูน (ต่อเนื่องปี 2556)
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
26 ส.ค. 2557 / 2557
สนง.ยผจ.สมุทรสาคร
สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมท่าเทียบเรือบริเวณหน้าวัดใต้บ้านบ่อ หมู่ ๒ ต.บ้านบ่อ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร
สอบราคา
08 พ.ค. 2557 / 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณบ้านหาดเบี้ย หมู่ที่ ๗ ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย ความยาว ๕๖๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 พ.ค. 2557 / 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำเซบก บริเวณบ้านท่าลาด ตำบลดุมใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว ๘๒๕ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
25 มิ.ย. 2557 / 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านดอนสวรรค์ หมู่ที่ ๙ ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว ๕๒๕ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
21 ม.ค. 2557 / 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหลักศิลาใต้ หมู่ ๑๐ ตำบลพระกลางทุ่ง อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ความยาว ๗๔๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
01 เม.ย. 2557 / 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณบ้านนาเวียงแก หมู่ที่ ๓ ตำบลนาสีนวน อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ความยาว ๓๖๕ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
18 มี.ค 2557 / 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านม่วง หมู่ ๒ ตำบลบ้านม่วง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ความยาว ๔๐๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
21 ม.ค. 2557 / 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านปากอิง หมู่ที่ ๒ (ตอน ๓) ตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ความยาว ๔๓๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
11 มี.ค 2557 / 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณปากห้วยแข้ (วัดห้วยแข้) ตำบลศรีบุญเรือง อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ความยาว ๓๖๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
01 เม.ย. 2557 / 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
22 เม.ย. 2557 / 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณบ้านปากเนียม หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย ความยาว ๔๔๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
17 ม.ค. 2557 / 2557
สนง.ยผจ.จันทบุรี
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี บริเวณริมถนน คสล. ข้างเมรุวัดกระทิง หมู่ ๕ ตำบลพลวง อำเภอเข่าคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ความยาว 150 เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70
พัฒนาระบบโดย พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : ping@dpt9