คลิกเพื่อดูประกาศชื่อผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553)
 

  ค้นหาข้อมูลประกาศผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา :

  วันที่ประกาศประกวดราคา/สอบาคา :   หน่วยงาน :  

  ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก :   

วันที่ประกาศ
ประกวดราคา-สอบราคา
/ ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา
วิธีการ
ผู้ชนะการประกวดราคา/
สอบราคา
02 มี.ค 2558 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
07 ม.ค. 2558 / 2558
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
การจัดจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนบางน้อย อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรกนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
24 ธ.ค. 2557 / 2558
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
การจัดจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเมืองฟากท่า อำเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ (หน้าวัดกกต้องสามัคคี) โดยการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรกนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
19 ธ.ค. 2557 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จ้างปรับปรุงรั้วพร้อมกำแพงกันดินโดยรอบสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมือง ประตูน้ำพระอินทร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
05 ม.ค. 2558 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมพื้นที่บริเวณชุมชนอินทร์บุรีฝั่งตะวันออก อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
02 ธ.ค. 2557 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
การจัดจ้างโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
14 พ.ย. 2557 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
การจัดจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนชายแดนองค์การบริหารส่วนตำบล บ้านเก่าด่านพุน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ระยะที่ ๒ โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
12 พ.ย. 2557 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
การจัดจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะด่านสิงขร อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
24 ธ.ค. 2557 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยน้ำสวย บ้านปากสวย หมู่ ๔ ตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย ความยาว ๒๗๒ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
24 ธ.ค. 2557 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
การจัดจ้างโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 ต.ค. 2557 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
การจัดจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะบริเวณชายหาดปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะที่ ๒ โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
02 ธ.ค. 2557 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๒ ตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ความยาว ๙๗๓ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
02 ธ.ค. 2557 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเวินโดน หมู่ที่ ๘ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลปากคาด อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ความยาว ๘๔๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
02 ธ.ค. 2557 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านป่งขาม หมู่ที่ ๑ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี ๕๖ ไปท้ายน้ำ) ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ความยาว ๘๐๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
24 ธ.ค. 2557 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้วยลึก หมู่ที่ ๔ (ตอน ๒) ต่อเนื่องเขื่อนเดิมไปท้ายน้ำ ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ความยาว ๘๔๐ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
22 ธ.ค. 2557 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าลาด หมู่ที่ ๙ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมปี ๕๖ เหนือน้ำ) ตำบลบ้านแพง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ความยาว ๑,๐๒๕ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
14 พ.ย. 2557 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนท่าจีน ระยะที่ ๒ ตำบลท่าจีน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
06 พ.ย. 2557 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนอ้อมน้อย ระยะที่ ๓ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
10 พ.ย. 2557 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนไชโย ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
14 พ.ย. 2557 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนสรรพยา ระยะที่ ๒ ตำบลสรรพยา อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96
พัฒนาระบบโดย พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : ping@dpt9