คลิกเพื่อดูประกาศชื่อผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2553)
 

  ค้นหาข้อมูลประกาศผู้ชนะการประกวดราคา/สอบราคา :

  วันที่ประกาศประกวดราคา/สอบาคา :   หน่วยงาน :  

  ชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก :   

วันที่ประกาศ
ประกวดราคา-สอบราคา
/ ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประกาศประกวดราคา/สอบราคา
วิธีการ
ผู้ชนะการประกวดราคา/
สอบราคา
01 ก.ค. 2557 / 2557
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
การจัดจ้างโครงการพัฒนาเมืองในพื้นที่ชุมชนเฉวง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
10 ต.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.นครพนม
ประกวดราคาจ้างโครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านเชียงยืน หมู่ 4 ตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
04 พ.ย. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.ตราด
สอบราคาจ้างปรับปรุง/ต่อเติมห้องปฏิบัติการทดสอบแรงดึงเหล็กและติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟส
สอบราคา
04 พ.ย. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.ตราด
สอบราคาจ้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด
สอบราคา
04 พ.ย. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.กาฬสินธุ์
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงบริเวณอาคารทดสอบวัสดุ จำนวน 1 แห่ง ปรับปรุงซ่อมแซมและตกแต่งห้องประชุม จำนวน 1 แห่ง
สอบราคา
18 มิ.ย. 2557 / 2557
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
การจัดจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวชุมชนเชียงคาน ระยะที่ ๒ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
01 ก.ค. 2557 / 2557
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
การจัดจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเมืองหัวหิน ปรับปรุงระบบระบายน้ำเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะที่ ๑ โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
01 ก.ค. 2557 / 2557
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
การจัดจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเมืองหัวหิน ปรับปรุงระบบระบายน้ำเทศบาลเมืองหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระยะที่ ๑ โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
29 ต.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.ประจวบคีรีขันธ์
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายหาดสามร้อยยอด ระยะที่ 1 บ้านหนองข้าวเหนียว ม.2 ต.สามร้อยยอด อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ความยาว 540 เมตร พร้อมทางเดินหลังสันเขื่อน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
28 ต.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.หนองบัวลำภู
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
สอบราคา
29 ต.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.ประจวบคีรีขันธ์
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงต่อเติมห้องปฏิบัติการทดสอบแรงดึงเหล็กและติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟส
สอบราคา
28 ต.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.ประจวบคีรีขันธ์
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถและเก็บพัสดุบริเวณบ้านพักข้าราชการ
สอบราคา
29 ต.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.กาฬสินธุ์
จ้างเหมาก่อสร้างห้องปฏิบัติการทดสอบแรงดึงเหล็กและติดตั้งระบบไฟฟ้า 3 เฟส พร้อมอาคารเก็บตัวอย่างวัสดุทดสอบ
สอบราคา
28 ต.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.ราชบุรี
สอบราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สร้างมาตรฐานการบริการ และความปลอดภัย กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์บริการ การท่องเที่ยวบ้านห้วยผาก ตำบลห้วยผาก อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี
สอบราคา
01 ก.ค. 2557 / 2557
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
การจัดจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ระยะที่ ๑ โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
01 ก.ค. 2557 / 2557
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
การจัดจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่ห้วยวังนอง ตามผังเมืองรวมเมืองอุบลราชธานี เทศบาลนครอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ ๒ โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
18 มิ.ย. 2557 / 2557
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
การจัดจ้างโครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมอุทัยธานี ระยะที่ ๑ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
27 พ.ค. 2557 / 2557
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
การจัดจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์บริการประชาชนและนักท่องเที่ยวแบบมีส่วนร่วม เทศบาลตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
01 ก.ค. 2557 / 2557
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
การจัดจ้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
01 ก.ค. 2557 / 2557
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
การจัดจ้างโครงการพัฒนาเมืองในพื้นที่ชุมชนย่านตาขาว จังหวัดตรัง โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76
พัฒนาระบบโดย พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : ping@dpt9