คลิกเพื่อดูประกาศร่าง TOR ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552)
  

  ค้นหาข้อมูลประกาศร่าง TOR :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
สถานะ
05 ก.พ. 2559 / 2559
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะและศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติบำบัด แบบบึงประดิษฐ์ (Construct Wetland) เทศบาลตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ 2
ประกาศ
05 ก.พ. 2559 / 2559
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการพัฒนาด่านสิงขร ระยะที่ 1 อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกาศ
05 ก.พ. 2559 / 2559
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองหนองบัวลำภู เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู ระยะที่ 2
ประกาศ
05 ก.พ. 2559 / 2559
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บริเวณถนนประเวศน์เหนือสายหน้าริมน้ำ เขตเทศบาลเมืองบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ความยาว ๑๓๖ เมตร
ประกาศ
05 ก.พ. 2559 / 2559
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง หมู่ ๒ ตำบลบางขันแตก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว ๑๒๐ เมตร
ประกาศ
05 ก.พ. 2559 / 2559
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณด้านหน้าพระราชวังจันทร์ (ระยะที่ ๑) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ความยาว ๖๕๐ เมตร
ประกาศ
05 ก.พ. 2559 / 2559
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ตำบลชิงโค อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ความยาว ๗๑๐ เมตร
ประกาศ
03 ก.พ. 2559 / 2559
สนง.ยผจ.อุทัยธานี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะที่ 1 (หน้าร้านน้องอุ๋ม) หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
03 ก.พ. 2559 / 2559
สนง.ยผจ.กาญจนบุรี
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแควใหญ่ บริเวณวัดกาญจนบุรีเก่า (วัดนางพิม) บ้านท่าเสา หมู่ 2 ตำบลลาดหญ้า อำเภอเมือง-กาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี ความยาว 300 เมตร
ประกาศ
02 ก.พ. 2559 / 2558
สนง.ยผจ.กาญจนบุรี
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ แม่กลอง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ 1 บ้านวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง ตำบลท่าม่วง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ความยาว 300 เมตร
ประกาศ
01 ก.พ. 2559 / 2559
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมชายหาดอ่าวน้อย (ระยะที่ 2) บริเวณวัดอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ความยาว 483 เมตร
ประกาศ
01 ก.พ. 2559 / 2559
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด ความยาว 195 เมตร
ประกาศ
01 ก.พ. 2559 / 2559
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บริเวณหาดสุรินทร์ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต ความยาว 242 เมตร
ประกาศ
01 ก.พ. 2559 / 2559
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ริมฝั่งลำน้ำปาวทั้งซ้ายและขวา บริเวณวัดใต้โพธิ์ค้ำ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ (ระยะที่ ๒) ความยาว ๗๓๐ เมตร
ประกาศ
01 ก.พ. 2559 / 2559
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณลำห้วยตาเอ็ม-ลำห้วยบอน (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว ๗๔๗ เมตร
ประกาศ
01 ก.พ. 2559 / 2559
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล บ้านปากระวะ หมู่ 5 ตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช ความยาว 625 เมตร
ประกาศ
01 ก.พ. 2559 / 2559
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล เทศบาลตำบลปากน้ำประแส อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ความยาว 490 เมตร
ประกาศ
01 ก.พ. 2559 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล หาดบางศิลา ตำบลละงู อำเภละงู จังหวัดสตูล ความยาว 208 เมตร
ประกาศ
01 ก.พ. 2559 / 2559
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล (ระยะที่ 2) ตำบลบางมะพร้าว อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ความยาว 400 เมตร
ประกาศ
01 ก.พ. 2559 / 2559
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล อ่าวคุ้งกระเบน ตำบลคลองขุด อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ความยาว 218 เมตร
ประกาศ
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101 l 102 l 103 l 104 l 105 l 106 l 107 l 108 l 109 l 110 l 111 l 112 l 113 l 114 l 115 l 116 l 117 l 118 l 119 l 120 l 121 l 122 l 123 l 124 l 125 l 126 l 127 l 128 l 129 l 130 l 131 l 132 l 133 l 134 l 135 l 136 l 137 l 138 l 139 l 140 l 141 l 142 l 143
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th