คลิกเพื่อดูประกาศร่าง TOR ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552)
  

  ค้นหาข้อมูลประกาศร่าง TOR :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
สถานะ
30 ม.ค. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.นราธิวาส
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโก-ลก บริเวณบ้านสะ หมู่ที่ 8 ตำบลโล๊ะจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 650 เมตร(จุดที่ 1)
ประกาศ
30 ม.ค. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.นราธิวาส
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโก-ลก บ้านกะดูนุง หมู่ที่ 2 ต.ฆอเลาะ อ.แว้ง จ.นราธิวาส ความยาว 650 เมตร (จุดที่ 1)
ประกาศ
29 ม.ค. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.ระยอง
ประกวดราคาจ้างเหมาวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายสี่แยกพัฒนา-บ้านคลองยาง อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง
ประกาศ
28 ม.ค. 2558 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ซื้อครุภัณฑ์สนาม จำนวน 11 รายการ
ประกาศ
28 ม.ค. 2558 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ซื้อครุภัณฑ์สนาม จำนวน 17 รายการ
ประกาศ
21 ม.ค. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.ชัยภูมิ
ประกวดราคาจ้างโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
ประกาศ
20 ม.ค. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.สมุทรสาคร
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสุนัขหอน วัดปัจจันตาราม ตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 3)
ประกวดราคา/สอบราคา
19 ม.ค. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.อ่างทอง
โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารโรงเก็บพัสดุ โรงจอดรถและบ้านพักข้าราชการของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
16 ม.ค. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.ลพบุรี
ปรับปรุงสปริงเวย์และปรับปรุงภูมิทัศน์ลำห้วยวังเชื่อม ทางเข้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าซับลังกา ตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
ประกาศ
15 ม.ค. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.กาญจนบุรี
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแควน้อย บริเวณปราสาทเมืองสิงห์ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
ประกวดราคา/สอบราคา
13 ม.ค. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.เพชรบุรี
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บ้านท่าเสน ม.6 อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี (ครั้งที่2)
ประกวดราคา/สอบราคา
12 ม.ค. 2558 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการปรับปรุงศูนย์อาหารกรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6
ประกาศ
09 ม.ค. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.จันทบุรี
จ่างก่อสร้างโครงการห้องสมุดด้วยตู้คอนเทนเนอร์ ณ โรงเรียนวัดหนองคัน อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา ปี ๒๕๕๘
ประกวดราคา/สอบราคา
07 ม.ค. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.กาญจนบุรี
โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยว
ประกวดราคา/สอบราคา
07 ม.ค. 2558 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
ประกวดราคา/สอบราคา
07 ม.ค. 2558 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 9 รายการ
ประกาศ
05 ม.ค. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.สมุทรสาคร
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสุนัขหอน วัดปัจจันตาราม ตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ครั้งที่ 2)
ยกเลิก
26 ธ.ค. 2557 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณบ้านแหลม – คอวัง ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 590 เมตร
ประกาศ
26 ธ.ค. 2557 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งบริเวณริมสระน้ำพระตำหนักทรงงานและบริเวณริมคลองร่มไทร ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร (แห่งที่ ๑) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว ๓๐๐ เมตร
ประกาศ
26 ธ.ค. 2557 / 2558
สำนักสถาปัตยกรรม
โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเมืองคำเขื่อนแก้ว อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ประกาศ
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101 l 102 l 103 l 104 l 105 l 106 l 107 l 108 l 109 l 110 l 111 l 112
พัฒนาระบบโดย พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : ping@dpt9