คลิกเพื่อดูประกาศร่าง TOR ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552)
  

  ค้นหาข้อมูลประกาศร่าง TOR :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
สถานะ
19 ธ.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.นราธิวาส
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโก-ลก บริเวณบ้านสะ หมู่ที่ 8 ตำบลโล๊ะจูด อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 650 เมตร (จุดที่ 1)
ประกาศ
19 ธ.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.นราธิวาส
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโก-ลก บ้านกระดูนุง หมู่ที่ 2 ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส ความยาว 650 เมตร (จุดที่ 1)
ประกาศ
19 ธ.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.ลพบุรี
ปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ชุมชนแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว ณ วัดโป่งมะนาว ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ประกาศ
19 ธ.ค. 2557 / 2558
สำนักสถาปัตยกรรม
โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
ประกาศ
18 ธ.ค. 2557 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านต้าย หมู่ที่ ๔ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลนากั้ง อำเภอปากคาด จังหวัดบึงกาฬ ความยาว ๔๕๙ เมตร
ประกาศ
18 ธ.ค. 2557 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้วยลึก หมู่ที่ ๔ (ตอน ๒) ต่อเนื่อง เขื่อนเดิมไปท้ายน้ำ ตำบลม่วงยาย อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ความยาว ๘๔๐ เมตร
ประกาศ
18 ธ.ค. 2557 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านขามเฒ่า หมู่ ๒ – บ้านนาโดน หมู่ ๑๑ (ตอน ๒) ตำบลขามเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ความยาว ๔๔๐ เมตร
ประกาศ
18 ธ.ค. 2557 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ประกาศ
18 ธ.ค. 2557 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเทศบาลตำบลเขื่องใน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ ๓
ประกาศ
18 ธ.ค. 2557 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองระนองธานี 9 หมู่ 2 ตำบลบางนอน อำเภอเมือง จังหวัดระนอง ความยาว 657 เมตร
ประกาศ
18 ธ.ค. 2557 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์คลองปากบาง อบต.ระโนด จังหวัดสงขลา ความยาว 324 เมตร
ประกาศ
18 ธ.ค. 2557 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดอ่างทอง หมู่ 11 ตำบลบางยาง อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร ความยาว 163 เมตร
ประกาศ
18 ธ.ค. 2557 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดไร่ขิง (ระยะที่ 2) อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ความยาว 221 เมตร
ประกาศ
18 ธ.ค. 2557 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หมู่ ๕,๖,๗ ตำบลท่าน้ำอ้อย อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ความยาว ๒๘๐ เมตร
ประกาศ
18 ธ.ค. 2557 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง หมู่ 12 ตำบลป่าพุทรา อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ความยาว 360 เมตร
ประกาศ
18 ธ.ค. 2557 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย หมู่ 2 ตำบลบางระกำ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ความยาว 495 เมตร
ประกาศ
18 ธ.ค. 2557 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บ้านท่ารากหวาย หมู่ 3 เชื่อมต่อ บ้านท่ารากหวาย หมู่ 2 อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ความยาว 535 เมตร
ประกาศ
18 ธ.ค. 2557 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณพื้นที่ชุมชนแสนสุขถึงพื้นที่ชุมชนวัดแจ้ง หมู่ ๕ ตำบลบางปลากรด อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ความยาว ๖๓๕ เมตร
ประกาศ
18 ธ.ค. 2557 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล บ้านหินลาด หมู่ ๖ ตำบลกุดชมภู อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว ๗๙๕ เมตร
ประกาศ
18 ธ.ค. 2557 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านท่าลัง ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว ๔๖๕ เมตร
ประกาศ
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101 l 102 l 103 l 104 l 105 l 106 l 107 l 108 l 109
พัฒนาระบบโดย พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : ping@dpt9