คลิกเพื่อดูประกาศร่าง TOR ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552)
  

  ค้นหาข้อมูลประกาศร่าง TOR :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
สถานะ
10 เม.ย. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.นนทบุรี
โครงการปรับปรุงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี และก่อสร้างศูนย์ทดสอบวัสดุสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี
ประกาศ
02 เม.ย. 2558 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณหมู่ที่ ๓ ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ความยาว ๔๑๓ เมตร
ประกาศ
02 เม.ย. 2558 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย หมู่ที่ ๑ , หมู่ที่ ๘ ตำบลถอนสมอ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ความยาว ๕๑๐ เมตร
ประกาศ
02 เม.ย. 2558 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีและเทศบาล-ตำบลบ้านกล้วย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี บริเวณชุมชนบางแก้ว
ประกาศ
02 เม.ย. 2558 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีและเทศบาล-ตำบลบ้านกล้วย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี บริเวณชุมชนราชธานี
ประกาศ
02 เม.ย. 2558 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีและเทศบาลตำบลบ้านกล้วย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี บริเวณชุมชนพระแม่ย่า
ประกาศ
02 เม.ย. 2558 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีและเทศบาลตำบล- บ้านกล้วย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี บริเวณชุมชนคูหาสุวรรณและชุมชนปากแคว
ประกาศ
02 เม.ย. 2558 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีและเทศบาล-ตำบลบ้านกล้วย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี บริเวณชุมชนเลอไท
ประกาศ
02 เม.ย. 2558 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางศรีเมือง พื้นที่คลองอ้อมนนท์ และคลองบางกร่าง
ประกาศ
02 เม.ย. 2558 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย เทศบาลเมืองสุโขทัยธานีและเทศบาล-ตำบลบ้านกล้วย เทศบาลตำบลบ้านกล้วย
ประกาศ
30 มี.ค 2558 / 2558
สนง.ยผจ.สุราษฎร์ธานี
โครงการพัฒนาเส้นทางเดินแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล (เกาะนกตะเภา) หมู่ที่ 11 ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประกวดราคา/สอบราคา
27 มี.ค 2558 / 2558
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะปางตอง ตำบลหมอกจำแป่ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
ประกวดราคา/สอบราคา
19 มี.ค 2558 / 2558
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณคลองมะขามเรียง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศ
10 มี.ค 2558 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารและพื้นที่เก็บพัสดุ กองออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ประกาศ
10 มี.ค 2558 / 2557
สนง.ยผจ.แพร่
ประกาศร่างTORประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่
ประกาศ
09 มี.ค 2558 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการทาสีอาคารสำนักงาน กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 9 (อาคาร 4)
ประกวดราคา/สอบราคา
09 มี.ค 2558 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารจอดรถห้องสรง กองออกแบบและก่อสร้างพลับพลาพิธี กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 9
ประกวดราคา/สอบราคา
06 มี.ค 2558 / 2558
สนง.ยผจ.นครพนม
ร่างขอบเขตของงาน (TOR)โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์ลาน เดิน-วิ่ง บริเวณวัดมหาธาตุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ประกวดราคา/สอบราคา
06 มี.ค 2558 / 2558
สนง.ยผจ.นนทบุรี
ประกาศร่าง TOR โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดนนทบุรี ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
ประกวดราคา/สอบราคา
05 มี.ค 2558 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำกระแส หมู่ ๑ ตำบลกระแสบน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ความยาว ๔๖๕ เมตร
ประกาศ
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101 l 102 l 103 l 104 l 105 l 106 l 107 l 108 l 109 l 110 l 111 l 112 l 113 l 114 l 115
พัฒนาระบบโดย พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : ping@dpt9