คลิกเพื่อดูประกาศร่าง TOR ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552)
  

  ค้นหาข้อมูลประกาศร่าง TOR :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
สถานะ
28 ก.ย. 2559 / 2560
สนง.ยผจ.พิจิตร
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน หมู่ 1 บ้านข่เน่า ต.หอไกร อ.บางมูลนาก จ. พิจิตร ความยาว 120 เมตร
ประกาศ
21 ก.ย. 2559 / 2559
สนง.ยผจ.อุดรธานี
ก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยน้ำโสม หมู่ 1,2,3,6,12 ตำบลน้ำโสม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ความยาว 336 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding) (ปรับปรุงร่างประกาศ)
ประกวดราคา/สอบราคา
15 ก.ย. 2559 / 2559
สนง.ยผจ.อุดรธานี
ก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยน้ำโสม หมู่ 1,2,3,6,12 ตำบลน้ำโสม อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ความยาว 336 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
09 ก.ย. 2559 / 2560
สนง.ยผจ.อ่างทอง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อยบริเวณหน้าวัดยางมณี หมู่ที่ 7 ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ความยาว 200 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ก ทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา/สอบราคา
08 ก.ย. 2559 / 2559
สนง.ยผจ.ภูเก็ต
ร่าง TOR โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำเซาะเขื่อนบริเวณปลายแหลมสะพานหิน งานก่อสร้างผนังกัั้นน้ำเซาะเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กยาว ๒๕๐เมตร บริเวณปลาน
ประกาศ
08 ก.ย. 2559 / 2558
สนง.ยผจ.ภูเก็ต
ร่าง TOR โครงการระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสีย ถนนสายกะทู้ -สามกอง-กม.0+๔๒๐-กม.๑+๙๖๕ (ขวาทาง) ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
ประกาศ
07 ก.ย. 2559 / 2559
สนง.ยผจ.ภูเก็ต
ร่าง TOR โครงการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลระยะทาง ๑๕๐.๐๐ เมตร บ่้านแหลมตุ๋กแก หมู่ที่ ๔ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ประกาศ
07 ก.ย. 2559 / 2559
สนง.ยผจ.ภูเก็ต
ร่าง TOR โครงการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต งานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล ระยะทาง ๒๔๐ เมตร บ้านอ่าวปอ หมู่ที่ ๖ ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ประกาศ
05 ก.ย. 2559 / 2560
สนง.ยผจ.มหาสารคาม
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านใคร่นุ่น ตำบลมะค่า อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ความยาว 200 เมตร
ประกาศ
05 ก.ย. 2559 / 2560
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จ้างเหมาบำรุงรักษาสถานีโครงข่ายหลัก GPS จำนวน 15 สถานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกวดราคา/สอบราคา
02 ก.ย. 2559 / 2559
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการอยุธยาเมืองประวัติศาสตร์ เมืองสะอาดปลอดขยะต้นแบบ งานปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเข้าเมืองประวัติศาสตร์บริเวณถนนโรจนะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา/สอบราคา
31 ส.ค. 2559 / 2560
สนง.ยผจ.อ่างทอง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย หมู่ที่ 9 ตำบลบางจัก (ซอยบูรพา 4) อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ความยาว 200 เมตร
ประกวดราคา/สอบราคา
31 ส.ค. 2559 / 2559
สนง.ยผจ.ยโสธร
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการท่องเที่ยวและการค้าการลงทุน โครงการย่อย พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวตำนานบุญบั้งไฟ กิจกรรม พัฒนาอาคารพิพิธภัณฑ์พญาคันคาก (ชั้น 3 และ ชั้น 4) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
29 ส.ค. 2559 / 2559
สนง.ยผจ.จันทบุรี
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพาน คสล.ข้ามลองตะเคียน (ด่านถาวรบ้านผักกาดเชื่อมโยงการค้าชายแดนกับจังหวัดไพลิน ประเทศกัมพูชา) ตำบลคลองใหญ่ อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา/สอบราคา
23 ส.ค. 2559 / 2559
สนง.ยผจ.ยโสธร
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐานฯกิจกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิมานพญาแถน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิก
08 ส.ค. 2559 / 2559
สนง.ยผจ.สมุทรปราการ
ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัวจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ:59076231542
ประกวดราคา/สอบราคา
22 ก.ค. 2559 / 2559
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องประชุมอเนกประสงค์ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 ชั้น 11 อาคาร 10 ชั้น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกาศ
23 มิ.ย. 2559 / 2559
สนง.ยผจ.อุทัยธานี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองอังวะ หมู่ที่ 1 ตำบลแก่นมะกรูด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคา/สอบราคา
21 มิ.ย. 2559 / 2559
สนง.ยผจ.ตราด
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงด่านพรมแดนถาวรบ้านหาดเล็กให้เป็นมาตรฐานสากลเพื่อเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวกับประเทศเพื่อนบ้าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา/สอบราคา
06 มิ.ย. 2559 / 2559
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
ร่างประกาศจังหวัดสมุทรสงคราม เรื่อง การประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองเเม่กลอง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณวัดน้อยเเสงจันทร์ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม ความยาว 91 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกวดราคา/สอบราคา
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101 l 102 l 103 l 104 l 105 l 106 l 107 l 108 l 109 l 110 l 111 l 112 l 113 l 114 l 115 l 116 l 117 l 118 l 119 l 120 l 121 l 122 l 123 l 124 l 125 l 126 l 127 l 128 l 129 l 130 l 131 l 132 l 133 l 134 l 135 l 136 l 137 l 138 l 139 l 140 l 141 l 142 l 143 l 144 l 145 l 146
พัฒนาระบบโดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : webmaster@dpt.mail.go.th