คลิกเพื่อดูประกาศร่าง TOR ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552)
  

  ค้นหาข้อมูลประกาศร่าง TOR :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
สถานะ
20 ส.ค. 2558 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบบริหารจัดการข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกีบคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกวดราคา/สอบราคา
18 ส.ค. 2558 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการอินเทอร์เน็ตและวงจรสื่อสาร Fiber Optic โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกาศ
14 ส.ค. 2558 / 2557
สนง.ยผจ.แพร่
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา/สอบราคา
11 ส.ค. 2558 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการอินเทอร์เน็ตและวงจรสื่อสาร Fiber Optic โดยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ยกเลิก
11 ส.ค. 2558 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการเช่าใช้ช่องสัญญาณการถ่ายทอดสดผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และบำรุงรักษาซอฟต์แวร์ถ่ายทอดสด โดยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกวดราคา/สอบราคา
11 ส.ค. 2558 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบเครือข่าย กรมโยธาธิการและผังเมือง อาคารถนนพระรามที่ 6 และอาคารถนนพระราม 9 โดยวิธ๊ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกวดราคา/สอบราคา
03 ส.ค. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.อุทัยธานี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 ต.หนองแก อ.เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา/สอบราคา
29 ก.ค. 2558 / 2557
สนง.ยผจ.กาญจนบุรี
โครงการปรับปรุงห้องประชุมศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี
ประกวดราคา/สอบราคา
16 ก.ค. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมวัดสวนหลวง ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
ประกาศ
09 ก.ค. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.สมุทรสงคราม
โครงการปรับปรุงซ่อมเเซมอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลเเม่กลอง อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม
ประกาศ
08 ก.ค. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.ร้อยเอ็ด
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบึงพลาญชัย จังหวัดร้อยเอ็ด
ประกวดราคา/สอบราคา
06 ก.ค. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.ปทุมธานี
ประกวดราคาจ้างเหมาทำตัวอักขระของป้ายบอกทาง (๕๕.๑๒.๑๗.๒๑) ขนาด 200 ซม. X 200 ซม. (เหล็กชุบสังกะสี) จำนวน 20 ป้าย โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
01 ก.ค. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.มหาสารคาม
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกู่สันตรัตน์ ต.กู่สันตรัตน์ อ.นาดูน จ.มหาสารคาม
ประกาศ
26 มิ.ย. 2558 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงกันสาด หน้ามุข และโครงสร้างฝาผนังรองอาคาร 10 ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร พร้อมทาสี (ครั้งที่ 2)
ประกาศ
25 มิ.ย. 2558 / 2557
สนง.ยผจ.มหาสารคาม
ก่อสร้างถนนจักรยานผิวจราจรแบบ ASPHALTIC CONCRETE บ้านหนองแสง หมู่ที่ 6 ตำบลโคกก่อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดมหาสารคาม ระยะทาง 2.000 กม.
ประกาศ
24 มิ.ย. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.ชุมพร
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางขึ้นเขามัทรี (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคา/สอบราคา
23 มิ.ย. 2558 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานส่วนต่อขยายอาคารจอดรถห้องสรง (ครั้งที่ 2)
ประกวดราคา/สอบราคา
19 มิ.ย. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.ราชบุรี
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (ก่อสร้างพิพิธภัณฑ์เมืองโบราณคูบัว) ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคา/สอบราคา
17 มิ.ย. 2558 / 2558
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกวดราคา/สอบราคา
11 มิ.ย. 2558 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิธิภาพสถานีโครงข่ายหลัก GPS กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้เป็นสถานีอ้างอิงในระบบ GNSS Network จำนวน 9 สถานี ภายใต้คณะกรรมการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ประกวดราคา/สอบราคา
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101 l 102 l 103 l 104 l 105 l 106 l 107 l 108 l 109 l 110 l 111 l 112 l 113 l 114 l 115 l 116 l 117
พัฒนาระบบโดย พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : ping@dpt9