คลิกเพื่อดูประกาศร่าง TOR ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552)
  

  ค้นหาข้อมูลประกาศร่าง TOR :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
สถานะ
27 ก.พ. 2558 / 2557
สนง.ยผจ.พัทลุง
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างสนามกีฬาตำบล ตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ประกาศ
27 ก.พ. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
ร่างเอกสารประกวดราคางานปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวด้านสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในพื้นที่อนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดี (ทุ่งหันตรา) อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศ
27 ก.พ. 2558 / 2557
สนง.ยผจ.แพร่
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
26 ก.พ. 2558 / 2557
สนง.ยผจ.พัทลุง
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาโครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ อำเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง
ประกาศ
26 ก.พ. 2558 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงพื้นที่อาคารชุดพักอาศัยและระบบไฟฟ้า กองออกแบบและพลับพลาพิธี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ประกาศ
26 ก.พ. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.แม่ฮ่องสอน
โครงการก่อสร้างสวนประวัติศาสตร์ ไทย-ญี่ปุ่น สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ อำเภอเมืองขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
ประกาศ
26 ก.พ. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.แม่ฮ่องสอน
โครงการก่อสร้างสวนประวัติศาสตร์ ไทย-ญี่ปุ่น สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ อำเภอเมืองขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน งานภาพวาดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ ๒ ของกองทัพทหารญี่ปุ่นและความสัมพันธ์ของชาวบ้าน
ประกาศ
25 ก.พ. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.พังงา
ประกาศร่าง TOR โครงการปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงาน และโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดินฯของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา
ประกาศ
25 ก.พ. 2558 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารและพื้นที่เก็บพัสดุ กองออกแบบและพลับพลาพิธี อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
ประกาศ
24 ก.พ. 2558 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ซื้อเครื่องหาค่าพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม GNSS ชนิดหลายความถี่ จำนวน 1 เครื่อง
ประกาศ
24 ก.พ. 2558 / 2558
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะเทศบาลนครเชียงราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ประกาศ
20 ก.พ. 2558 / 2558
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
ก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะวิเศษชัยชาญ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
ประกาศ
20 ก.พ. 2558 / 2558
สำนักสถาปัตยกรรม
โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
ประกาศ
19 ก.พ. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.เพชรบุรี
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเพชรบุรี บ้านท่าเสน หมู่4 อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี
ประกาศ
16 ก.พ. 2558 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมพื้นที่เทศบาลนครสมุทรสาคร (พื้นที่โกรกกราก) จังหวัดสมุทรสาคร
ประกาศ
13 ก.พ. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.ชัยภูมิ
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านวังกุ่ม หมู่ที่ 5 - บ้านท่าแก้ง หมู่ที่ 9 ต.ลุ่มลำชี อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ
ประกาศ
13 ก.พ. 2558 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเมืองมหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร
ประกาศ
13 ก.พ. 2558 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ซ่อมแซมและปรับปรุงคันป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางหญ้าแพรก จังหวัดสมุทรสาคร
ประกาศ
11 ก.พ. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.ชัยภูมิ
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยวรองตามเส้นทางอารยธรรมขอม กิจกรรมก่อสร้างห้องน้ำและห้องอาบน้ำพร้อมระบบสูบน้ำและปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำ บ้านวังคำแคน หมู่ที่ ๙ ต.ท่าหินโงม อ.เมืองชัยภูมิ จ.ชัยภูมิ
ประกาศ
10 ก.พ. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.สมุทรสาคร
ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกวดราคา/สอบราคา
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101 l 102 l 103 l 104 l 105 l 106 l 107 l 108 l 109 l 110 l 111 l 112 l 113
พัฒนาระบบโดย พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : ping@dpt9