คลิกเพื่อดูประกาศร่าง TOR ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552)
  

  ค้นหาข้อมูลประกาศร่าง TOR :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
สถานะ
27 พ.ย. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.สมุทรสาคร
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสุนัขหอน บริเวณบ้านบางน้ำวน ม.4 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
27 พ.ย. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.ชลบุรี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการและปรับปรุงพื้นที่พร้อมระบบรักษาความปลอดภัย ณ ศูนย์ทดสอบด้านวิศวกรรม ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
27 พ.ย. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.ชัยนาท
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณวัดโพธาราม หมู่ 5 ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
ประกาศ
27 พ.ย. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.ชัยนาท
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองระบายน้ำบางโพธิ์ หมู่ 3 ต.ตลุก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
ประกาศ
26 พ.ย. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.นราธิวาส
โครงการพัฒนาตามผังเมือง ก่อสร้างสวนสุขภาพเพื่อการกีฬาและนันทนาการ องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน บ้านใหม่ หมู่ที่ 3 ตำบลพร่อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกาศ
26 พ.ย. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.พิจิตร
โครงการ ก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามแม่น้ำยม เชื่อมระหว่างหมู่ที่ 1 กับหมู่ที่ 4 ตำบลไผ่ท่าโพ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
ประกวดราคา/สอบราคา
26 พ.ย. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.อุทัยธานี
จ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ระยะที่ 1 (หน้าร้านน้องอุ๋ม) หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะเทโพ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี
ประกาศ
26 พ.ย. 2558 / 2559
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านกุ่ม ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว ๕๔๕ เมตร
ประกาศ
26 พ.ย. 2558 / 2559
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
ประกาศ
26 พ.ย. 2558 / 2559
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่านางแมว หมู่ 8 ตำบลแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ความยาว 480 เมตร
ประกาศ
26 พ.ย. 2558 / 2559
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง เทศบาลเมืองท่าบ่อ หมู่ที่ 9 ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ความยาว 345 เมตร
ประกาศ
26 พ.ย. 2558 / 2559
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านหนองวิไล (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว 635 เมตร
ประกาศ
26 พ.ย. 2558 / 2559
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บริเวณวัดป่าประชาราษฎร์ บ้านโจด หมู่ 7 ตำบลกุดเค้า อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น ความยาว 550 เมตร
ประกาศ
26 พ.ย. 2558 / 2559
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านผาแบ่น หมู่ที่ 8 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมท้ายน้ำ) ตำบลบุฮม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ความยาว 925 เมตร
ประกาศ
26 พ.ย. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.สมุทรสาคร
ประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงและก่อสร้างอาคารสำนักงานและโรงเก็บพัสดุ บ้านพักข้าราชการ โรงจอดรถ ก่อสร้างรั้ว คสล. และถมดิน ฯลฯ ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
26 พ.ย. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.สุพรรณบุรี
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน บริเวณวัดปู่เจ้า หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ความยาว 250 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
26 พ.ย. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.อ่างทอง
โครงการซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณหน้าวัดไชโยวรวิหาร อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง ความยาว 125 เมตร
ประกาศ
26 พ.ย. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.สมุทรสาคร
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองสุนัขหอน บริเวณบ้านบางน้ำวน ม.4 ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ยกเลิก
25 พ.ย. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.ชลบุรี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลเขตเทศบาลเมืองสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ความยาว 243.00 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
25 พ.ย. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.สมุทรสาคร
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองตัน บริเวณวัดบางยาง ม.1 ต.บางยาง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101 l 102 l 103 l 104 l 105 l 106 l 107 l 108 l 109 l 110 l 111 l 112 l 113 l 114 l 115 l 116 l 117 l 118 l 119 l 120 l 121 l 122 l 123 l 124 l 125 l 126 l 127 l 128 l 129
พัฒนาระบบโดย พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : ping@dpt9