คลิกเพื่อดูประกาศร่าง TOR ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552)
  

  ค้นหาข้อมูลประกาศร่าง TOR :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
สถานะ
11 เม.ย. 2557 / 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
โครงการพัฒนาเมืองในพื้นที่ชุมชนเมืองคง จังหวัดศรีสะเกษ
ประกาศ
11 เม.ย. 2557 / 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง บริเวณโรงเรียนราชินีแห่งที่ ๓ ตำบลคลองเขื่อน อำเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา ความยาว 580 เมตร
ประกาศ
11 เม.ย. 2557 / 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณวัดท่าวัว ตำบลผึ้งรวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ความยาว 230 เมตร
ประกาศ
11 เม.ย. 2557 / 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณบ้านปากเนียม หมู่ที่ ๕ ตำบลห้วยพิชัย อำเภอปากชม จังหวัดเลย ความยาว ๔๔๐ เมตร
ประกาศ
11 เม.ย. 2557 / 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านห้วยสะคาม หมู่ที่ ๓ ตำบลโขงเจียม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ความยาว ๓๓๐ เมตร
ประกาศ
10 เม.ย. 2557 / 2557
สนง.ยผจ.พัทลุง
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการเมืองคุณธรรม เมืองวัฒนธรรม เข้มแข็ง ยั่งยืน กิจกรรมหลักโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลหลักเมืองพัทลุง บริเวณศาลหลักเมืองพัทลุง ตำบลท่ามิหรำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ประกาศ
10 เม.ย. 2557 / 2557
สนง.ยผจ.เพชรบุรี
โครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
09 เม.ย. 2557 / 2557
สนง.ยผจ.สุโขทัย
จ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 5 ตำบลวัดเกาะ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย ความยาว 80 เมตร ครั้งที่ 4
ประกาศ
09 เม.ย. 2557 / 2557
สนง.ยผจ.สุโขทัย
จ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำยม หมู่ที่ 5 (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลวัดเกาะ อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โครงการช่วงที่ 1 ความยาว 294 เมตร และโครงการช่วงที่ 2 ความยาว 7 เมตร ความยาวรวม 301 เมตร
ประกาศ
09 เม.ย. 2557 / 2557
สนง.ยผจ.อุดรธานี
ประกวดราคาจ้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยหลวง บ้านท่าตูมทอง หมู่ที่ 11 ตำบลหมู่ม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (ครั้งที่ 3)
ประกาศ
09 เม.ย. 2557 / 2557
สนง.ยผจ.อุดรธานี
ประกวดราคาจ้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยหลวง บ้านท่าตูมหมู่ที่ 5 ตำบลหมู่ม่น อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (ครั้งที่ 3)
ประกาศ
09 เม.ย. 2557 / 2557
สนง.ยผจ.อุดรธานี
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทะเลบัวแดง ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ประกาศ
08 เม.ย. 2557 / 2557
สนง.ยผจ.เพชรบุรี
ขออนุมัติร่างขอบเขตของงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเลถนนร่วมจิตต์ บริเวณหาดด้านทิศใต้ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
ประกาศ
03 เม.ย. 2557 / 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน่าน บ้านวังผา หมู่ที่ 7 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน ความยาว 470 เมตร
ประกาศ
03 เม.ย. 2557 / 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านกองนาง หมู่ที่ ๒ ตำบลกองนาง อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ความยาว ๖๐๐ เมตร
ประกาศ
03 เม.ย. 2557 / 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านนามหาราช หมู่ที่ ๑๐ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือน้ำ) ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ความยาว ๓๗๕ เมตร
ประกาศ
03 เม.ย. 2557 / 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บ้านไร่ หมู่ ๕ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) ตำบลปะโค อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ความยาว ๓๗๕ เมตร
ประกาศ
03 เม.ย. 2557 / 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณโรงเรียนนาโปน้อย (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือน้ำ) ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ความยาว ๓๙๐ เมตร
ประกาศ
03 เม.ย. 2557 / 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณจุดตรวจบ้านนาโพธิ์ หมู่ที่ ๖ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิมเหนือน้ำ) ตำบลโพธิ์ไทร อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ความยาว ๔๐๐ เมตร
ประกาศ
03 เม.ย. 2557 / 2557
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง บริเวณวัดโนนศรีสะอาด ปากน้ำห้วยสาทู้ ตำบลปากชม อำเภอปากชม จังหวัดเลย ความยาว ๔๖๕ เมตร
ประกาศ
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82
พัฒนาระบบโดย พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : ping@dpt9