คลิกเพื่อดูประกาศร่าง TOR ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552)
  

  ค้นหาข้อมูลประกาศร่าง TOR :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
สถานะ
31 ต.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.อุดรธานี
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมลำห้วยน้ำโสม หมู่ที่ 1,2,12 ตำบลน้ำโสม อำเภอน้ำโสม จังหวัดอุดรธานี
ประกาศ
31 ต.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.ลำปาง
ประกาศร่าง TOR และร่างเอกสาร ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำวัง บ้านฮ่องลี่ หมู่ที่ 5 ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ความยาว 240 เมตร จำนวน ๑ โครงการ
ประกาศ
31 ต.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.ลำปาง
ร่าง TOR ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสอย บ้านหลุก หมู่ที่ 2 ตำบลวิเชตนคร อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ความยาว 618 เมตร จำนวน ๑ โครงการ
ประกาศ
30 ต.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.อุดรธานี
โครงการก่อสร้างงานเอกลักษณ์บ้านเฃียงเพื่อร่วมฉลอง 121 ปี อุดรธานี
ประกาศ
30 ต.ค. 2557 / 2557
สนง.ยผจ.อ่างทอง
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลบ้านแห อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ความยาว 107 เมตร
ประกาศ
30 ต.ค. 2557 / 2557
สนง.ยผจ.อ่างทอง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณวัดสุวรรณราชหงส์ หมู่ที่ 5 ตำบลองครักษ์ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ความยาว 150 เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
30 ต.ค. 2557 / 2557
สนง.ยผจ.อ่างทอง
โครงการก่อสร้างระบบบริหารจัดการน้ำในเขตชุมชนสำคัญเพื่อป้องกันอุทกภัย บริเวณศาลากลางจังหวัดอ่างทอง และชุมชนอ่างทอง (ระยะที่ 1) อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
30 ต.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.ฉะเชิงเทรา
ประกาศร่าง TOR เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล หมู่ 6 ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ความยาว 180.00 เมตร
ประกาศ
30 ต.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.ฉะเชิงเทรา
ประกาศร่าง TOR เขื่อนป้องกันตลิ่งริมทะเล หมู่ 9 ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ความยาว 180 เมตร
ประกาศ
29 ต.ค. 2557 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองเพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
ประกาศ
29 ต.ค. 2557 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ระยะที่ ๒
ประกาศ
29 ต.ค. 2557 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนไชโย ตำบลไชโย อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
ประกาศ
29 ต.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.เชียงใหม่
ร่างขอบเขตของงาน (TERMS OF REFERENCE : TOR) โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปิง บ้านดงป่าลัน หมู่ที่ 3 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศ
29 ต.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.กระบี่
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสำนักงานฯ จำนวน 1 แห่ง และก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวมข้าราชการระดับกลาง (แบบตอกเสาเข็ม) จำนวน 1 แห่ง ณ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ประกาศ
29 ต.ค. 2557 / 2557
สนง.ยผจ.ฉะเชิงเทรา
ประกาศร่าง TOR งานเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง พร้อมท่าจอดเรือ บริเวณตลาดลาว หมู่ที่ ๑ ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ความยาว ๑๐๒.๐๐ เมตร
ประกาศ
28 ต.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.มหาสารคาม
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี วัดบูรพาเกิ้งใต้ ต.เกิ้ง อ.เมืองฯ จ.มหาสารคาม ความยาว 140.00 เมตร
ประกาศ
28 ต.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.เพชรบุรี
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น้ำเพชรบุรี บ้านท่ามะเกลือ หมู่ ๔ ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
ประกาศ
28 ต.ค. 2557 / 2558
สำนักสถาปัตยกรรม
โครงการพัฒนาตามผังเมืองรวมเมืองอุดรธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี
ประกาศ
27 ต.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.ขอนแก่น
ประกาศจังหวัดขอนแก่น ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำพอง บ้านท่าพระทราย หมู่ที่ 11 ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
ประกาศ
27 ต.ค. 2557 / 2558
สนง.ยผจ.ขอนแก่น
ประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านชีท่าวังเวิน หมู่ที่ 6 ตำบลโนนทอง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น
ประกาศ
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96
พัฒนาระบบโดย พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : ping@dpt9