คลิกเพื่อดูประกาศร่าง TOR ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552)
  

  ค้นหาข้อมูลประกาศร่าง TOR :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
สถานะ
22 พ.ค. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.จันทบุรี
โครงการปรับปรุงย่านชุมชนถนนตรีรัตน์ เขตเทศบาลเมืองจันทนิมิตและเขตเทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี
ประกาศ
20 พ.ค. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.ร้อยเอ็ด
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำชี บ้านท่าไคร้ ม.10 ตำบลกลาง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
ประกาศ
12 พ.ค. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.กระบี่
โครงการอุทยานการเรียนรู้จังหวัดกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
ประกาศ
08 พ.ค. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.นครพนม
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองกระตึ จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
ประกวดราคา/สอบราคา
08 พ.ค. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.ลำพูน
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างขัวมุง (สะพาน) เพื่อเสริมสร้างเสน่ห์และเพิ่มอัตลักษณ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบอัตลักษณ์ล้านนา ภายใต้โครงการระบบโครงสร้างเมืองรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
ประกวดราคา/สอบราคา
30 เม.ย. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.ยโสธร
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้มีคุณภาพได้มาตรฐานฯกิจกรรม:พัฒนาและจัดทำนิทรรศการ"วิมานพญาแถน ตำนานบุญบั้งไฟ" (งบกลุ่มจังหวัดฯ) (ครั้งที่ 2)
ประกาศ
29 เม.ย. 2558 / 2558
สำนักวิศวกรรมโครงสร้างและงานระบบ
จ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะวิเศษชัยชาญ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
ประกวดราคา/สอบราคา
24 เม.ย. 2558 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงกันสาดหน้ามุขและโครงสร้างฝาผนังรอบอาคาร 10 ชั้น กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร พร้อมทาสี
ประกวดราคา/สอบราคา
24 เม.ย. 2558 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนศาลาแดง จังหวัดอ่างทอง
ประกาศ
24 เม.ย. 2558 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง
ประกาศ
24 เม.ย. 2558 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเขาโกรกพม่า ระยะที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์
ประกาศ
24 เม.ย. 2558 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโผงเผง จังหวัดอ่างทอง
ประกาศ
24 เม.ย. 2558 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนเสนาและสามกอ ระยะที่ 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประกาศ
24 เม.ย. 2558 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
ประกาศ
24 เม.ย. 2558 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
การจัดซื้อเครื่องทดสอบแรงดึงเหล็ก จำนวน 47 เครื่อง ครั้งที่ 2
ประกวดราคา/สอบราคา
24 เม.ย. 2558 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางศรีเมือง พื้นที่คลองบางศรีทอง คลองบางกอกน้อยและคลองบางกร่าง
ประกาศ
24 เม.ย. 2558 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมพื้นที่ชุมชนบางศรีเมือง พื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา
ประกาศ
24 เม.ย. 2558 / 2558
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสุขภัณฑ์และระบบห้องสุขา อาคาร 10 ชั้น 22 ห้อง, อาคาร 20 ชั้น 10 ห้อง, อาคาร 4 ชั้น 16 ห้อง, อาคารจอดรถ 1 ห้อง
ประกวดราคา/สอบราคา
10 เม.ย. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.นนทบุรี
โครงการปรับปรุงสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี และก่อสร้างศูนย์ทดสอบวัสดุสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนนทบุรี
ประกวดราคา/สอบราคา
02 เม.ย. 2558 / 2558
สำนักสนับสนุนและพัฒนาตามผังเมือง
โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำน้อย บริเวณหมู่ที่ ๓ ตำบลพิกุลทอง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ความยาว ๔๑๓ เมตร
ประกาศ
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101 l 102 l 103 l 104 l 105 l 106 l 107 l 108 l 109 l 110 l 111 l 112 l 113 l 114 l 115 l 116
พัฒนาระบบโดย พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : ping@dpt9