คลิกเพื่อดูประกาศร่าง TOR ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2552)
  

  ค้นหาข้อมูลประกาศร่าง TOR :

  วันที่ประกาศ :    หัวข้อประกาศ :

  สถานะข้อมูล :   ประกาศ      ยกเลิก     ประกวดราคา/สอบราคา   หน่วยงาน :    

วันที่ประกาศ/
ปีงบประมาณ
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
เรื่อง
สถานะ
02 ต.ค. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.สมุทรปราการ
ร่างประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนหินทิ้งป้องกันน้ำท่วมชายฝั่งทะเลบางปู ต.บางปู อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศ
02 ต.ค. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
ร่างประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 ก่อสร้างอัตลักษณ์ประตูเมืองมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา จำนวน 3 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
02 ต.ค. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.เลย
ร่างประกวดราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ้านกำเนิดเพชร หมู่ 12 ต.เมือง อ.เมือง จ.เลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
02 ต.ค. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.เลย
ร่างประกวดราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเลย บ้านทรายขาวกลาง ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จ.เลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
01 ต.ค. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.จันทบุรี
ก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำจันทบุรี วัดแตงเม หมู่ 1 ตำบลวังแซ้ม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ความยาว 200 เมตร โดยการประกวดวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
30 ก.ย. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
ร่างประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 2 ตำบลบ้านโพ อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
30 ก.ย. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
ร่างประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหน้าวัดพิกุลโสคันธ์ ตำบลพระขาว อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล้กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
30 ก.ย. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
ร่างประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสัก บริเวณบ้านพักสัสดี ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
30 ก.ย. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
ร่างประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ 2,6,7,8 ตำบลท่าช้าง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
30 ก.ย. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.ชลบุรี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยหนองปรือ ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ความยาว ๓๐๓.๐๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
30 ก.ย. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.นครพนม
ประกาศจังหวัดนครพนม เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำสงคราม บ้านวังโพธิ์ (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม)ม.12 ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ประกาศ
30 ก.ย. 2558 / 2558
สนง.ยผจ.นครพนม
ร่างประกาศจังหวัดนครพนมเรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนา พื้นที่บริเวณหนองกระตึ จังหวัดนครพนม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ประกาศ
30 ก.ย. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.ชลบุรี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองหลวง (ช่วงที่ 2) ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี ความยาว 282.00 เมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
29 ก.ย. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.ประจวบคีรีขันธ์
ร่างประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันตก กิจกรรมก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะแบบเรียงหินใหญ่ชายหาดสามร้อยยอด บริเวณบ้านใหม่ หมู่ 1 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ระยะที่ 3) ความยาว 860 เมตร โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
28 ก.ย. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.สุราษฎร์ธานี
ประกวดราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำตาปี เทศบาลตำบลย่านดินแดง หมู่ที่ 1 ตำบลอิปัน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
28 ก.ย. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.ชลบุรี
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมห้วยคลองใหญ่ ตำบลหนองไผ่แก้ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
24 ก.ย. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.พิษณุโลก
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ (หนองบอน) เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 บ้านท่านา ตำบลไผ่ล้อม อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
ประกวดราคา/สอบราคา
17 ก.ย. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
ร่างประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างประตูอัตลักษณ์ทางเข้าเมือง ตำบลหันสัง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
17 ก.ย. 2558 / 2559
สนง.ยผจ.พระนครศรีอยุธยา
ร่างประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างศาลาพักคอยและจุดจอดรถจักรยาน ตำบลหันตรา ตำบลหอรัตนไชย ตำบลคลองสวนพลู ตำบลกะมัง ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ
16 ก.ย. 2558 / 2559
กรมโยธาธิการและผังเมือง
ประกวดราคาเช่าวงจรสื่อสารและอินเตอร์เน็ตสำหรับสถานีโครงข่ายหลัก (Base Station) จำนวน 15 สถานี โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกวดราคา/สอบราคา
หน้า 1  :   l 1 l 2 l 3 l 4 l 5 l 6 l 7 l 8 l 9 l 10 l 11 l 12 l 13 l 14 l 15 l 16 l 17 l 18 l 19 l 20 l 21 l 22 l 23 l 24 l 25 l 26 l 27 l 28 l 29 l 30 l 31 l 32 l 33 l 34 l 35 l 36 l 37 l 38 l 39 l 40 l 41 l 42 l 43 l 44 l 45 l 46 l 47 l 48 l 49 l 50 l 51 l 52 l 53 l 54 l 55 l 56 l 57 l 58 l 59 l 60 l 61 l 62 l 63 l 64 l 65 l 66 l 67 l 68 l 69 l 70 l 71 l 72 l 73 l 74 l 75 l 76 l 77 l 78 l 79 l 80 l 81 l 82 l 83 l 84 l 85 l 86 l 87 l 88 l 89 l 90 l 91 l 92 l 93 l 94 l 95 l 96 l 97 l 98 l 99 l 100 l 101 l 102 l 103 l 104 l 105 l 106 l 107 l 108 l 109 l 110 l 111 l 112 l 113 l 114 l 115 l 116 l 117 l 118
พัฒนาระบบโดย พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : ping@dpt9