คลิกเพื่อดูประกาศประกวดราคา/สอบราคา ระบบเดิม : (ข้อมูลประกาศล่าสุดถึงวันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2552)

 

 หน่วยงานผู้รับผิดชอบ : กรมโยธาธิการและผังเมือง
วันที่ประกาศ : 12 ธ.ค. 2556  ปีงบประมาณ : 2557 
 ไฟล์เอกสารแนบ : [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ ]
 สถานะ : ประกาศชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก    วิธีการ : ประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอกนิกส์ 
 อ้างอิงประกาศ TOR : -
วันที่ประกาศยกเลิก : -  
 ราคากลาง : 26486000.00 บาท เหตุผลการยกเลิก : -
 ข้อมูลราคากลาง : [ คลิกเปิดไฟล์เอกสารแนบ ]
 เรื่อง : การจัดจ้างโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำมูล เทศบาลเมืองคง ตำบลเมืองคง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ความยาว ๒๙๕ เมตร โดยการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
กำหนดการ
กำหนดการ
ตั้งแต่วันที่
ถึงวันที่
ตั้งแต่เวลา
ถึงเวลา
ซื้อแบบ/เอกสาร :
ราคาแบบ/เอกสาร
3,000  บาท
สถานที่ขายแบบ/เอกสาร
กองคลัง ฝ่ายพัสดุ กรมโยธาธิการและผังเมือง .
12 ธ.ค. 2556
17 ธ.ค. 2556
08:30:00 น.
16:30:00 น.
ยื่นแบบ/เอกสาร :
สถานที่ขายแบบ/เอกสาร
ห้องประกวดราคา กรมโยธาธิการและผังเมือง .
25 ธ.ค. 2556
25 ธ.ค. 2556
13:30:00 น.
14:30:00 น.
เปิดซอง :
สถานที่เปิดซอง
ห้องประกวดราคา กรมโยธาธิการและผังเมือง .

25 ธ.ค. 2556
25 ธ.ค. 2556
13:30:00 น.
14:30:00 น.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา :
สถานที่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคา
กรมโยธาธิการและผังเมือง .
27 ธ.ค. 2556
-
14:00:00 น.
- น.
ดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ :
สถานที่ดำเนินการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
บริษัท สวนกุหลาบ เซอรารี่ซีล จำกัด .
13 ม.ค. 2557
-
14:15:00 น.
14:45:00 น.

   แจ้งเพื่อทราบ ::   -
 ติดต่อสอบถาม ::   นายธรรมนูญ นันทสมบูรณ์  โทรศัพท์ : 0-2299-4648  e-mail : tpd_b@dpt.go.th

พัฒนาระบบโดย พีรยา ป้อมสุข นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
webmaster : ping@dpt9