คอลัมน์ : เสียงจากห้วงสำนึก ระหว่าง"หมุดหาย"กับ"ชาติหาย" ( ผู้จัดการรายวัน: 21 เม.ย. 2560 )
เล็งผุดตลาด'ค้าส่ง'กระจายสินค้าเกษตรรองรับด่านบ้านฮวก ( มติชน: 21 เม.ย. 2560 )
'พระเทพ'เสด็จฯ เปิดหอสมุดเมือง ๒๘ เม.ย.นี้ ( ข่าวสด: 21 เม.ย. 2560 )
คอลัมน์ : มุมราชการดีเด่นภูมิภาค (๒) ( ไทยรัฐ: 20 เม.ย. 2560 )
ละลาย ๒ พันล้านเก็บผักตบ ( เดลินิวส์: 20 เม.ย. 2560 )