เอกสารด้านโยธาธิการ
คู่มือ ดูแลบ้าน 2555ราคากลางการประเมินงานซ่อมแซม ที่อยู่อาศัย/สถานที่ราชการและ สาธารณูปโภคพื้นฐาน


คู่มือ ตรวจสอบและซ่อมแซมบ้าน หลังน้ำลดข้อแนะนำ สำหรับรูปแบบและการก่อสร้างอาคารทั่วไป ที่เหมาะสมในเขตเสี่ยงภัยสึนามิ ระดับปานกลางคู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยและการก่อสร้างอาคารใน พื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหว ฉบับประชาชน


คู่มือแนะนำ การทำคันป้องกันน้ำท่วมชุมชน


คู่มือ กฎหมายควบคุมอาคารคู่มือ การประดับธงและผ้าระบาย สำหรับงานเตรียมการ
รับเสด็จฯ


เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งเกณฑ์การประมาณราคาอาคารราชการ และกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องคู่มือปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยงภัย
พายุหมุดเขตร้อน และพายุฝนฟ้าคะนองรวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ปี  2552รวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ปี  2551


ข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร ปี 2550รวบรวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร
ปี พ.ศ. 2548-2549รวบรวมข้อหารือเกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคาร
ปี พ.ศ. 2546-2547รวบรวมข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
ปี  พ.ศ. 2545-2546


กฎหมายควบคุมอาคาร ความรู้สู่ประชาชนคู่มือ กฎหมายควบคุมอาคารฉบับประชาชน
(ปรับปรุงครั้งที่ 1)


ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัยในอาคาร


ความปลอดภัยด้านอัคคีภัยภายในอาคาร
กฎกระทรวงว่าด้วยอนุญาตให้ใช้เพื่อประกอบกิจการ โรงมหรสพ ประเภทและระบบความปลอดภัย ของโรงมหรสพ อัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการขอต่อใบอนุญาตความรู้เบื้องต้นเีกี่ยวกับแผ่นดินไหวและการออกแบบ
โครงสร้างเพื่อป้องกันแผ่นดินไหว


การอ่านรายงานผลการเจาะสำรวจชั้นดิน


ความรู้ทั่วไปในการเจาะสำรวจชั้นดิน (วิธีการเจาะสำรวจดิน)


เสาเข็มและการคำนวณการรับน้ำหนักของเสาเข็ม


หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างอาคาร


แนวทางการตรวจสอบอาคาร


งานก่อสร้างมังกรไฟเบอร์กลาสแนวทางการแก้ไขปัญหา อุปสรรค การออกแบบและ
ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม
   
  ข้อแนะนำ :

 
e-Document  มี 2 รูปแบบ
1. รูปแบบหนังสือเสมือนจริง
โดยจะต้องติดตั้งโปรแกรม
DNLreader
(ติดตั้งเพียงครั้งเดียว)
และเมื่อเปิดใช้งาน
ให้คลิกปุ่ม    ของเมนูด้านบน
เพื่อขยายขนาด
2. รูปแบบ PDF