รายการเอกสารแนะนำ


 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
         
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
 
         
  ข้อแนะนำ :

 
e-Document  มี 2 รูปแบบ
1. รูปแบบหนังสือเสมือนจริง
โดยจะต้องติดตั้งโปรแกรม
DNLreader
(ติดตั้งเพียงครั้งเดียว)
และเมื่อเปิดใช้งาน
ให้คลิกปุ่ม    ของเมนูด้านบน
เพื่อขยายขนาด
2. รูปแบบ PDF