Untitled Document
 
:: ข่าวกรมโยธาธิการและผังเมือง ::
 
 
นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีกับ นายอาทร สินสวัสดิ์ ผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา กฟน. ครบ ๕๕ ปี  [15 สิงหาคม 2556]
 
นายวรวิทย์ สายสุพัฒน์ผล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมการสัมมนาทางวิชาการในหัวข้อ“ การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : ก้าวต่อไปของประเทศไทย ”  [15 สิงหาคม 2556]
 
นายสุนัย อภิรักษ์ธาธาร ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการในตำแหน่งสถาปนิกใหญ่ ร่วมสนทนาสดในรายการ สนทนาสถาปัตย์ เรื่อง “ โครงการแบบบ้านยิ้มเพื่อประชาชน ”  [09 สิงหาคม 2556]
 
นายวรวิทย์ สายสุพัฒน์ผล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม หลักสูตร “แผนรองรับภาวะฉุกเฉินการป้องกันและระงับอัคคีภัยของกรมโยธาธิการและผังเมือง”  [06 สิงหาคม 2556]
 
กรมโยธาธิการและผังเมือง โดย สำนักงานคณะกรรมการผังเมือง จัดประชุมคณะกรรมการผังเมืองสัญจรและตรวจสภาพพื้นที่ผังเมืองรวมต่างๆ ในจังหวัดชลบุรี  [01 สิงหาคม 2556]
 
นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  [31 กรกฎาคม 2556]
 
นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้การต้อนรับ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี และคณะในการตรวจเยี่ยมโครงการซ่อมแซมฟื้นฟูและปรับปรุงระบบป้องกันน้ำท่วมวัดพนัญเชิงวรวิหาร  [31 กรกฎาคม 2556]
 
นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นำคณะผู้บริหาร ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  [31 กรกฎาคม 2556]
 
นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมการประชุมร่วมระหว่างเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ประจำภูมิภาคอาเซียนกับผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  [19 กรกฎาคม 2556]
 
นายเกียรติศักดิ์ จันทรา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร “การสำรวจเพื่อการออกแบบและก่อสร้าง” รุ่นที่ 1  [16 กรกฎาคม 2556]
 
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการ และประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด และจัดทำตัวชี้วัดการพัฒนาจังหวัดนครนายก  [12 กรกฎาคม 2556]
 
นายวิสาร เตชะธีราวัฒน์ เข้ารับตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556 ณ กระทรวงมหาดไทย โดย นายชนินทร์ ทิพย์รัตน์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมผู้บริหารกรม ร่วมแสดงความยินดี  [08 กรกฎาคม 2556]
 
นายเกียรติศักดิ์ จันทรา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง รักษาการในตำแหน่งวิศวกรใหญ่ พร้อมผู้บริหารกรม ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  [08 กรกฎาคม 2556]
 
นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมคณะผู้บริหารร่วมบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 81 พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  [05 กรกฎาคม 2556]
 
นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ประธานเปิดการสัมมนาเชิงวิชาปฏิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด 14 จังหวัดภาคใต้ สู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 20  [05 กรกฎาคม 2556]
 
นายเชตวัน อนันตสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ให้การต้อนรับ นายประชา เตรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และคณะในการประชุมสัญจรผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  [01 กรกฎาคม 2556]
 
นายเกียรติศักดิ์ จันทรา วิศวกรใหญ่ เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ การออกข้อบัญญัติท้องถิ่นตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ” ครั้งที่ 1  [27 มิถุนายน 2556]
 
นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้สัมภาษณ์ในรายการ “คลุกวงข่าว”เรื่อง ปัญหาลูกระนาดบนพื้นถนนเพื่อชะลอความเร็วไม่ได้มาตรฐาน  [26 มิถุนายน 2556]
 
กรมโยธาธิการและผังเมือง โดย สำนักงานคณะกรรมการผังเมืองจัดประชุมคณะกรรมการผังเมืองสัญจรและตรวจสภาพพื้นที่ผังเมืองรวมต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  [26 มิถุนายน 2556]
 
นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนา เรื่อง “การพัฒนาตามผังเมืองและการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่”  [26 มิถุนายน 2556]
 
หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 
DeZing by ++Orasa++