Untitled Document
 
:: ข่าวกรมโยธาธิการและผังเมือง ::
 
 
นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้การต้อนรับ Mr.Shigeru Yoshida ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือทั่วไป ภาคพื้นญี่ปุ่นตะวันตก จากประเทศญี่ปุ่น และคณะ เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะอธิบดี  [20 ธันวาคม 2556]
 
นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานเปิดการแข่งขัน ฟุตบอล ๗ คน (พระรามคัพ ครั้งที่ ๑)พร้อมร่วมเตะฟุตบอลคู่พิเศษระหว่างทีม VIPกรมโยธาธิการและผังเมือง พบกับทีม รวมดาวสาวDPT  [20 ธันวาคม 2556]
 
นายเชตวัน อนันตสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๘๖ พรรษา ณ ห้องแดง พระบรมมหาราชวัง  [18 ธันวาคม 2556]
 
สัมมนาเรื่อง “ผังเมืองกับระบบราง : ก้าวใหม่ประเทศไทยสู่ AEC”  [29 ตุลาคม 2556]
 
กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งพัฒนาผังเมืองรวม เสนอ“จัดรูปที่ดิน”  [29 ตุลาคม 2556]
 
นายสัจจา พุกสุขสกุล ผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ เป็นผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมแสดงความยินดีกับ นางสินีนาถ วิมุกตานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการประชาสัมพันธ์ เนื่องในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้งสถาบันการประชาสัมพันธ์ปีที่ ๕๒  [22 ตุลาคม 2556]
 
เตือนอาคารชุดหรืออาคารอยู่อาศัยรวมที่ต้องดำเนินการตามกฎกระทรวงการตรวจสอบอาคาร  [22 ตุลาคม 2556]
 
สัมมนา "DPT เตรียมความพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน"  [18 ตุลาคม 2556]
 
นายสุนัย อภิรักษ์ธาธาร ผู้ตรวจราชการกรม รักษาการในตำแหน่งสถาปนิกใหญ่ พร้อมผู้บริหารกรม ร่วมแสดงความยินดีกับ นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี อธิบดีกรมทางหลวงชนบทเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันก่อตั้งกรมทางหลวงชนบท ครบรอบ ๑๑ ปี  [16 ตุลาคม 2556]
 
นายวรวิทย์ สายสุพัฒน์ผล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีกับ นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง เนื่องในโอกาสวันครบรอบวันสถาปนากรมบัญชีกลาง ๑๒๓ ปี  [11 ตุลาคม 2556]
 
นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพนังกั้นน้ำ บริเวณวัดเทียนถวาย จังหวัดปทุมธานี  [08 ตุลาคม 2556]
 
นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมเปิดงานแถลงข่าว “ สร้างอนาคตไทย ๒๐๒๐”  [08 ตุลาคม 2556]
 
นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ลงพื้นที่ตรวจระบบป้องกันน้ำท่วมบริเวณวัดไชยวัฒนาราม วัดธรรมาราม วัดพนัญเชิงวรวิหาร และวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  [08 ตุลาคม 2556]
 
๑ ทศวรรษ กรมโยธาธิการและผังเมือง  [03 ตุลาคม 2556]
 
DPT GAME 2013 การแข่งขันกีฬาสีภายใน ๒๕๕๖  [05 กันยายน 2556]
 
นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้สัมภาษณ์ บริษัท ดี.เอ็ม.อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น  [01 กันยายน 2556]
 
นายชนินทร์ ทิพย์รัตน์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีกับ ว่าที่ร้อยตรีอานุภาพ เกษรสุวรรณ์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เนื่องในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 11 ปี กรมการท่องเที่ยว  [01 กันยายน 2556]
 
นายพรชัย สังวรเจต ผู้ตรวจราชการกรม เป็นผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินสมทบทุน “ศิริราชมูลนิธิ” แก่นายสมัย อนุวัตรเกษม รักษาการผู้ว่าการประปานครหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาการประปานครหลวง ครบ 46 ปี  [01 กันยายน 2556]
 
สำนักผังประเทศและผังภาคจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ ๒ โครงการวางผังนโยบายพัฒนาพื้นที่กลุ่มอำเภอเมืองลพบุรี พัฒนานิคมชัยบาดาล ท่าหลวง ลำสนธิ ท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี และอำเภอบางระจันค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี  [16 สิงหาคม 2556]
 
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดงาน“สัปดาห์อาเซียนประจำปี 2556 กระทรวงมหาดไทยพร้อมก้าวไกล สู่ประชาคมอาเซียน”  [16 สิงหาคม 2556]
 
หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 
DeZing by ++Orasa++