Untitled Document
 
:: ข่าวกรมโยธาธิการและผังเมือง ::
 
 
เตรียมความพร้อมนักผังเมืองรุ่นใหม่  [19 มิถุนายน 2557]
 
กรมโยธาฯ เดินสายสัมมนาสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยด้านการใช้อาคาร ให้ประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแผ่นดินไหว  [18 มิถุนายน 2557]
 
การใช้สนามฟุตบอลอาคารนริศรานุวัดติวงศ์  [30 พฤษภาคม 2557]
 
กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ๑๔ จังหวัดภาคใต้  [07 พฤษภาคม 2557]
 
Mr.Tomoyuki KAWABATA Senior Representative (Japan International Cooperation Agency : JICA) เข้าพบ นายมเหศวร ภักดีคง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เนื่องในโอกาสสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งในประเทศไทย และ Mr.Juihiro SAHARA ขอเข้าเยี่ยมคารวะ  [02 พฤษภาคม 2557]
 
นายธีรพันธ์ นันทกิจ ผู้ตรวจราชการกรม เป็นผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดีกับพลเอกวุฒินันท์ ลีลายุทธ ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๘ ปี วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร  [02 พฤษภาคม 2557]
 
ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันก่อตั้งกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่ 81  [02 พฤษภาคม 2557]
 
กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดพิธีบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติครบ ๑๕๑ ปี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์  [02 พฤษภาคม 2557]
 
รำลึก 151 ปี นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม  [28 เมษายน 2557]
 
DPT ร่วมสืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ชุ่มฉ่ำใจมหาสงกรานต์  [09 เมษายน 2557]
 
ผลสลากกาชาดปี 57  [05 เมษายน 2557]
 
QR Code วารสาร และDPTสาร กรมโยธาธิการและผังเมือง  [02 เมษายน 2557]
 
ความก้าวหน้าโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ตามแผนงานก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมปี'57  [01 เมษายน 2557]
 
"ก้าวสู่ทางเลือกใหม่ ด้วยการใช้ QR Code"  [27 มีนาคม 2557]
 
นายมเหศวร ภักดีคง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานร่วม โครงการเพื่อความยั่งยืนและเผยแพร่ระบบการจัดรูปที่ดิน(JCC)  [20 มีนาคม 2557]
 
ยผ.จัดให้มีการหมุนรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2557  [20 มีนาคม 2557]
 
รองอธิบดีร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 35 ปี การประปาส่วนภูมิภาค  [28 กุมภาพันธ์ 2557]
 
อธิบดีเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพสมเด็จพระพุฒาจารย์  [21 กุมภาพันธ์ 2557]
 
การเปิดใช้สนามฟุตบอลอาคารศูนย์กีฬา  [24 มกราคม 2557]
 
รองอธิบดีร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ 122 ปี กรมทรัพยากรธรณี  [10 มกราคม 2557]
 
หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 
DeZing by ++Orasa++