Untitled Document
 
:: ข่าวกรมโยธาธิการและผังเมือง ::
 
 
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิด โครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมระบบนิเวศชายฝั่งทะเล  [13 พฤศจิกายน 2557]
 
นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมคณะผู้บริหารกรม  [13 พฤศจิกายน 2557]
 
มท. 2 เป็นประธานเปิดงานสัมมนาทางวิชาการ “ผังเมืองกับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์ประเทศไทยสู่ AEC” เนื่องในวันผังเมืองโลก  [06 พฤศจิกายน 2557]
 
ระดมความคิดเห็น "ผังเมืองรวมจังหวัดพิษณุโลกฉบับที่ยกร่างเน้นส่วนร่วมของประชาชน หน่วยราชการ และผู้บริหารเมือง”  [02 พฤศจิกายน 2557]
 
"โครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเล"  [28 ตุลาคม 2557]
 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับ องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น (JICA) หารือโครงการความร่วมมือใหม่ "Project for "Smart City" Model"  [17 ตุลาคม 2557]
 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมขับเคลื่อนโครงการ คลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข  [07 ตุลาคม 2557]
 
มท.๑ ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบาย  [22 กันยายน 2557]
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการของกรมโยธาธิการและผังเมืองได้รับรางวัลหน่วยงานต้นแบบในส่วนกลาง ระดับกระทรวง (หนึ่งกระทรวง หนึ่งหน่วยงานต้นแบบ) ประจำปี ๒๕๕๗  [22 กันยายน 2557]
 
ความคืบหน้าการดำเนินงานเร่งกำจัดผักตบชวา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง  [10 กันยายน 2557]
 
กรมโยธาธิการและผังเมืองชี้แจงกรณี การปรับปรุง ซ่อมแซม และบูรณะ อาคารบัญชาการ ๑ และ ๒ ทำเนียบรัฐบาล  [10 กันยายน 2557]
 
ความคืบหน้าการดำเนินงานเร่งกำจัดผักตบชวา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง  [08 กันยายน 2557]
 
กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2557 "DPT GAME 2014"  [04 กันยายน 2557]
 
กรมโยธาธิการและผังเมือง มอบห้องสมุดแก่โรงเรียนแม่ลาววิทยาคม  [20 สิงหาคม 2557]
 
กรมโยธาฯ ตรวจสอบกรณีเกิดเหตุอาคารถล่ม ย่านธัญบุรี จ.ปทุมธานี  [18 สิงหาคม 2557]
 
กรมโยธาฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุการพังถล่มของอาคาร จ.ปทุมธานี  [18 สิงหาคม 2557]
 
Press Release_โครงการกำจัดผักตบชวา จ.อยุธยา  [26 กรกฎาคม 2557]
 
ยผ. ชวนเที่ยวงานคืนความสุขให้คนในชาติ  [21 กรกฎาคม 2557]
 
ผังเมือง..อนาคตของประเทศ  [26 มิถุนายน 2557]
 
กรมโยธาธิการและผังเมืองเดินหน้าโครงการจัดรูปที่ดินฯ เพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างยั่งยืน  [26 มิถุนายน 2557]
 
หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 
DeZing by ++Orasa++