Untitled Document
 
:: ข่าวกรมโยธาธิการและผังเมือง ::
 
 
ภาพข่าวติดตาม ประเมินผล ทบทวนการปฏิบัติงาน รับฟังปัญหากลุ่มจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สระแก้ว และสุรินทร์  [09 สิงหาคม 2553]
 
ให้ประชาชนไปตรวจดูแผนผังและข้อกำหนดผังเมืองรวมเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี (ปรับปรุงครั้งที่ 3)  [05 สิงหาคม 2553]
 
ประชุมเพื่อติดตาม ประเมินผล ทบทวนการปฏิบัติงาน และรับฟังปัญหาของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฯ  [04 สิงหาคม 2553]
 
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร(สังกัดกระทรวงมหาดไทย)  [29 กรกฎาคม 2553]
 
ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร(กรมโยธาธิการและผังเมือง)  [29 กรกฎาคม 2553]
 
ลงนามถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร  [29 กรกฎาคม 2553]
 
พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเทียนพรรษา ณ วัดบพิธสถิตมหาสีมาราม  [29 กรกฎาคม 2553]
 
พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ สำนักงานพื้นที่โครงการในพระองค์ 904  [29 กรกฎาคม 2553]
 
อธิบดี ร่วมรายการเปิดบ้านมหาดไทย  [22 กรกฎาคม 2553]
 
ภาพข่าว จัดทำผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง  [22 กรกฎาคม 2553]
 
ระดมความคิดเห็นโครงการวางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช และพัทลุง  [21 กรกฎาคม 2553]
 
สถาปนิกใหญ่ ร่วมรายการ"คลายทุกข์บำรุงสุข"  [13 กรกฎาคม 2553]
 
ขอเชิญรับชมรายการโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมมหาดไทย (MAHADTHAI CHANNEL)  [02 กรกฎาคม 2553]
 
ภาพข่าว ตรวจเยี่ยมสำนักงานโยธาฯ จังหวัดเพชรบุรี  [01 กรกฎาคม 2553]
 
ภาพข่าว การวางและจัดทำผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดมุกดาหาร นครพนม สกลนคร และกาฬสินธุ์  [01 กรกฎาคม 2553]
 
ภาพข่าว การสร้างเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ฯ กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคใต้  [01 กรกฎาคม 2553]
 
ภาพข่าว ตรวจเยี่ยมสำนักงานโยธาฯ จังหวัดสระบุรี  [01 กรกฎาคม 2553]
 
สัมมนาภารกิจงานจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่  [30 มิถุนายน 2553]
 
รองฯสุพล ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวทีวีไทย  [29 มิถุนายน 2553]
 
รองฯจุลภัทร ร่วมรายการ "คลายทุกข์ บำรุงสุข"  [29 มิถุนายน 2553]
 
หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 
DeZing by ++Orasa++