Untitled Document
 
:: ข่าวกรมโยธาธิการและผังเมือง ::
 
 
กรมโยธาธิการและผังเมือง มอบป้ายมาตรฐานอาคารปลอดภัย  [23 กันยายน 2554]
 
งานเกษียณกรมโยธาธิการและผังเมือง ปี 2554  [21 กันยายน 2554]
 
กิจกรรมธรรมสวนะ ณ วัดนายโรง เขตบางกอกน้อย  [21 กันยายน 2554]
 
กิจกรรมตลาดนัดขยะ ครั้งที่ 3  [20 กันยายน 2554]
 
กิจกรรมธรรมสวนะ ณ วัดเพลงวิปัสสนา เขตบางกอกน้อย  [20 กันยายน 2554]
 
การฝึกอบรมหลักสูตร "แผนรองรับภาวะฉุกเฉินการป้องกันและระงับอัคคีภัยของกรมโยธาธิการและผังเมือง"  [20 กันยายน 2554]
 
การสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง การเสริมสร้างสมรรถนะในการปฎิบัติงานและการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างชายหญิง  [20 กันยายน 2554]
 
ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในงาน "รวมพลังไทย ช่วยภัยน้ำท่วม"  [20 กันยายน 2554]
 
อธิบดีฯ ให้สัมภาษณ์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ในหัวข้อ การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และภารกิจที่มุ่งเน้น ปี 2554 (Agenda 2011)  [20 กันยายน 2554]
 
การประชุมสัมมนาชี้แจงแนวทางในการจัดทำข้อบัญญัติท้องถิ่น  [31 สิงหาคม 2554]
 
รองฯมณฑล สุดประเสริฐ ร่วมพิธีวางพวงหรีดถวายสักการะพระศพ เนื่องในการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  [31 สิงหาคม 2554]
 
นายอุดม พัวสกุล อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมพิธีวางพวงหรีดถวายสักการะพระศพ เนื่องในการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  [31 สิงหาคม 2554]
 
มอบเงิน สิ่งของ ข้าวสาร อาหารแห้งต่างๆ ณ วัดพระบาทน้ำพุ  [31 สิงหาคม 2554]
 
ร่วมเสวนาผังประเทศไทย 2600  [31 สิงหาคม 2554]
 
ครบรอบ 44 ปี การประปานครหลวง  [31 สิงหาคม 2554]
 
นายอุดม พัวสกุล อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  [31 สิงหาคม 2554]
 
ครบรอบ 19 ปี การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย  [31 สิงหาคม 2554]
 
กิจกรรมธรรมสวนะ ณ วัดเลา เขตบางขุนเทียน  [31 สิงหาคม 2554]
 
ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล ในปี 2011  [31 สิงหาคม 2554]
 
การจัดการข้อร้องเรียนร้องทุกข์กรม  [30 สิงหาคม 2554]
 
หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 
DeZing by ++Orasa++