Untitled Document
 
:: ข่าวกรมโยธาธิการและผังเมือง ::
 
 
นายอุดม พัวสกุล อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และ แพทย์หญิงอินทิรา พัวสกุล ประธานชมรมแม่บ้าน พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมกิจกรรมออกร้านกาชาด  [01 พฤษภาคม 2555]
 
นายอุดม พัวสกุล อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมผู้บริหารรดน้ำขอพรจาก นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  [01 พฤษภาคม 2555]
 
นายอุดม พัวสกุล อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และ แพทย์หญิงอินทิรา พัวสกุล ประธานชมรมแม่บ้าน พร้อมผู้บริหาร ข้าราชการ ร่วมเป็นสักขีพยานในการออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2555  [01 พฤษภาคม 2555]
 
นายวรวิทย์ สายสุพัฒน์ผล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีเปิดโครงการ "120 ปี กระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรม นำรอยยิ้มสู่ประชาชน  [01 พฤษภาคม 2555]
 
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมพิธีรดน้ำขอพรจาก นายอุดม พัวสกุล อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  [01 พฤษภาคม 2555]
 
นายวรวิทย์ สายสุพัฒน์ผล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี  [01 พฤษภาคม 2555]
 
นายมณฑล สุดประเสริฐ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้สัมภาษณ์สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5  [01 พฤษภาคม 2555]
 
นายอุดม พัวสกุล อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และนายสุรพล สายพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ประธานร่วมในพิธี เปิดอาคารศูนย์ทดสอบวัสดุจังหวัดอุบลราชธานี  [01 พฤษภาคม 2555]
 
นายวรวิทย์ สายสุพัฒน์ผล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง มอบเงินเพื่อสมทบทุน มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และโครงการ อสมท ปันน้ำใจให้ชุมชน เนื่องในงานครบรอบวันสถาปนา อสมท 60 ปี ไทยโทรทัศน์ 35 ปี อสมท  [01 พฤษภาคม 2555]
 
กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติครบ 149 ปี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์  [01 พฤษภาคม 2555]
 
นายวรวิทย์ สายสุพัฒน์ผล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมโครงการมหาดไทย ดำรงธรรม ดำรงราชานุภาพ  [01 พฤษภาคม 2555]
 
นายมณฑล สุดประเสริฐ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกิจกรรมทำความสะอาดคลองเปรมประชากร โครงการร่วมฟื้นฟูบูรณะ พระศาสนา พัฒนาคลองวัดเสมียนนารี  [01 พฤษภาคม 2555]
 
เปิดศูนย์ทดสอบวัสดุจังหวัดอุบลราชธานี  [18 เมษายน 2555]
 
สัมมนาการจัดรูปที่ดิน : เครื่องมือการพัฒนาเพื่อรับมือภัยพิบัติ  [23 กุมภาพันธ์ 2555]
 
ครบรอบ 39 ปี การเคหะแห่งชาติ  [22 กุมภาพันธ์ 2555]
 
วันสถาปนากรมที่ดิน ๑๑๑ ปี  [22 กุมภาพันธ์ 2555]
 
โครงการสัมมนาแนวทางการประยุกต์ใช้คู่มือเกณท์ มาตรฐาน เพื่อการวางผังเมือง และแนวทางการจัดทำระบบข้อมูลผังเมืองรวมร่วมกับท้องถิ่น  [22 กุมภาพันธ์ 2555]
 
DPT Award 2011  [22 กุมภาพันธ์ 2555]
 
โครงการสัมมนาเชิงปฎิบัติการ “ Agenda 2012 ”  [22 กุมภาพันธ์ 2555]
 
การประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดิน ครั้งที่ 1/2555  [02 กุมภาพันธ์ 2555]
 
หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 
DeZing by ++Orasa++