Untitled Document
 
:: ข่าวกรมโยธาธิการและผังเมือง ::
 
 
โครงการปรับปรุงผังประเทศ ภาคตะวันออก  [09 สิงหาคม 2560]
 
ปิดประกาศ 15 วัน ผังเมืองรวมชุมชนชายแดนบ้านปากแซง จังหวัดอุบลราชธานี  [09 สิงหาคม 2560]
 
ยผ.จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  [09 สิงหาคม 2560]
 
ปิดประกาศ 30 วัน ผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่  [09 สิงหาคม 2560]
 
ปิดประกาศ 90 วัน ผังเมืองรวมชุมชนบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา  [09 สิงหาคม 2560]
 
ยผ.ผนึกกำลังทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมกันจัดตั้งสถานี “กำจัดผักตบชวา” แบบถาวร  [09 สิงหาคม 2560]
 
กรมโยธาฯ มอบรางวัลประกวดวาดภาพระบายสี “ชุมชน ในฝันของฉัน”  [24 พฤศจิกายน 2559]
 
กรมโยธาฯ ระดมทัพปรับยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนรองรับในระยะ 20 ปี  [02 พฤศจิกายน 2559]
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโครงการห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ  [17 มิถุนายน 2559]
 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จทรงเปิดห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติฯ จ.นนทบุรี  [10 มิถุนายน 2559]
 
กรมโยธาธิการและผังเมือง เดินหน้าจัดอบรมเสริมสร้างภาคีเครือข่ายจังหวัดสงขลา  [27 พฤษภาคม 2559]
 
ยผ.จัดประชุมระดมความคิดเห็นประชาชน "โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดตราด" ครั้งที่ 1  [30 มีนาคม 2559]
 
ยผ.จัดประชุมระดมความคิดเห็นประชาชน “โครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดนราธิวาส” ครั้งที่ ๑  [23 มีนาคม 2559]
 
"แบบบ้านสานฝัน ของขวัญปีใหม่ คนไทยมีความสุข"  [15 มีนาคม 2559]
 
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมฯ ร่วมงาน 39 ปี ป.ป.ส  [17 พฤศจิกายน 2558]
 
ยผ. ลงพื้นที่ตรวจสอบภูทับเบิก งัดมาตรการคุมบ้านพักและรีสอร์ทให้เป็นระเบียบ  [29 ตุลาคม 2558]
 
กรมโยธาฯ ร่วมกับกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เร่งสำรวจพื้นที่ เพื่อจัดทำผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะภูทับเบิก  [29 ตุลาคม 2558]
 
กรมโยธาฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบสาเหตุและความเสียหาย กรณีโบสถ์เก่า วัดต้นเชือก อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี พังถล่ม!  [28 สิงหาคม 2558]
 
ยผ.ลงพื้นที่ตรวจสอบบ้านริมตลิ่งพังทรุด จ.พิจิตร  [14 สิงหาคม 2558]
 
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการใช้แผนที่และ/หรือข้อมูลทางแผนที่  [14 กรกฎาคม 2558]
 
หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 
DeZing by ++Orasa++