Untitled Document
 
:: ข่าวกรมโยธาธิการและผังเมือง ::
 
 
นายวิรัตน์ ลิ้มสุวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเปิดงานสัมมนา  [29 สิงหาคม 2555]
 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบโฉนดที่ดินแปลงใหม่  [29 สิงหาคม 2555]
 
นายเกียรติศักดิ์ จันทรา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมงาน10ปี กรมการท่องเที่ยว  [29 สิงหาคม 2555]
 
นายอุดม พัวสกุล อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "ทิศทางยุทธศาสตร์และการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ"  [24 สิงหาคม 2555]
 
กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร การเสริมสร้างสมรรถนะในการขับขี่ ให้แก่พนักงานของกรม  [24 สิงหาคม 2555]
 
ชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง มอบทุนการศึกษาแก่ บุตร-ธิดาบุคลากรของกรม  [24 สิงหาคม 2555]
 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับ ชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดกิจกรรม เสริมสร้างคุณภาพชีวิต  [10 สิงหาคม 2555]
 
นายชนินทร์ ทิพย์รัตน์ ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "อาสาสมัครผู้รักษ์สุขภาพ"  [06 สิงหาคม 2555]
 
นายอุดม พัวสกุล อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นำคณะผู้บริหารร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ บริเวณห้องแดง พระบรมมหาราชวัง  [06 สิงหาคม 2555]
 
นายเกียรติศักดิ์ จันทรา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้สัมภาษณ์นักข่าว จากสำนักข่าว CCTV แห่งชาติของประเทศจีน  [06 สิงหาคม 2555]
 
กรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมกับ ชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง และ Agenda การพัฒนาทรัพยากรบุคคล จัดทำโครงการทำบุญกับผู้ป่วย ณ วัดพระบาทน้ำพุ  [06 สิงหาคม 2555]
 
กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดพิธีมอบรถวีลแชร์ โดย นายอุดม พัวสกุล อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง  [06 สิงหาคม 2555]
 
นายอุดม พัวสกุล อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง นำคณะผู้บริหารร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต  [06 สิงหาคม 2555]
 
นายอุดม พัวสกุล อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้การต้อนรับ นายมานิต นพอมรบดี ประธานคณะอนุกรรมาธิการการเงิน การคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงินสภาผู้แทนราษฎร  [26 กรกฎาคม 2555]
 
นายอุดม พัวสกุล อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร  [26 กรกฎาคม 2555]
 
กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "แผนรองรับภาวะฉุกเฉิน การป้องกันและระงับอัคคีภัยของกรมโยธาธิการและผังเมือง"  [26 กรกฎาคม 2555]
 
นางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่1 โครงการวางผังสภาพแวดล้อมทางกายภาพพื้นที่เขาเต่าและบริเวณโดยรอบ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  [26 กรกฎาคม 2555]
 
นายมณฑล สุดประเสริฐ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมบันทึกเทปรายการ "ฟื้นฟูประเทศไทย ป้องกันภัยประชาชน"  [26 กรกฎาคม 2555]
 
นายปราโมทย์ สำเภาเงิน นายอำเภอชะอำ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 โครงการวางผังพื้นที่ชุมชนต้นแบบ และศูนย์กลางการเรียนรู้ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ชายฝั่งทะเลชะอำ - หัวหิน จังหวัดเพชรบุรี  [26 กรกฎาคม 2555]
 
นายอุดม พัวสกุล อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และเจ้าหน้าที่ของกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวร  [26 กรกฎาคม 2555]
 
หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 
DeZing by ++Orasa++