Untitled Document
 
:: ข่าวกรมโยธาธิการและผังเมือง ::
 
 
นายมณฑล สุดประเสริฐ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร  [27 พฤศจิกายน 2555]
 
นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นำคณะผู้บริหารระดับสูง สังกัดกระทรวงมหาดไทย บันทึกเทปถวายพระพร  [27 พฤศจิกายน 2555]
 
นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายกรมโยธาธิการและผังเมือง  [27 พฤศจิกายน 2555]
 
ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาองค์การตลาด  [27 พฤศจิกายน 2555]
 
ท่านอธิบดีมณฑล สุดประเสริฐ และข้าราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดหนองเลา จ.ลพบุรี  [27 พฤศจิกายน 2555]
 
ผู้แทนอาวุโส องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศของญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะ นายมณฑล สุดประเสริฐ  [30 ตุลาคม 2555]
 
นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าว หนังสือพิมพ์ โพสต์ทูเดย  [30 ตุลาคม 2555]
 
นายชูชาติ หาญสวัสดิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าการดำเนินงาน โครงการก่อสร้างคันป้องกันน้ำท่วม  [30 ตุลาคม 2555]
 
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม การจัดทำแผนที่ข้อมูลที่ดินของประเทศไทย  [30 ตุลาคม 2555]
 
มท.3 ร่วมกิจกรรมการกำจัดผักตบชวาจ.นครปฐม  [30 ตุลาคม 2555]
 
เชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์  [30 ตุลาคม 2555]
 
เชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนท่าโขลง จังหวัดลพบุรี  [30 ตุลาคม 2555]
 
นายพิชัย อุทัยเชฏฐ์ โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชน ครั้งที่ 1  [30 ตุลาคม 2555]
 
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย นำคณะข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรียพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยะมหาราช  [30 ตุลาคม 2555]
 
ท่านอธิบดีมณฑล สุดประเสริฐ ให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์สยามเศรษฐกิจ  [17 ตุลาคม 2555]
 
นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผังเมือง ครั้งที่ 12/2555  [16 ตุลาคม 2555]
 
นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน รายการ “ระวังภัย 24 ชั่วโมง”  [16 ตุลาคม 2555]
 
นายปรีชา รณรงค์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการผังเมือง บันทึกเทปสัมภาษณ์ รายการ วาระประเทศไทย  [12 ตุลาคม 2555]
 
นายเกียรติศักดิ์ จันทรา รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมแสดงความยินดี 10 ปี กรมทางหลวงชนบท  [12 ตุลาคม 2555]
 
ท่านอธิบดีลงพื้นที่ ตรวจการดำเนินงาน เรือกำจัดผักตบชวาสนามกอล์ฟเมืองเอก  [12 ตุลาคม 2555]
 
หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 
DeZing by ++Orasa++