Untitled Document
 
:: ข่าวกรมโยธาธิการและผังเมือง ::
 
 
กรมโยธาธิการและผังเมือง เข้าร่วมกิจกรรมขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก  [23 พฤษภาคม 2556]
 
นายเชตวัน อนันตสมบูรณ์ รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานเปิดพิธีวางศิลาฤกษ “ การก่อสร้างหลังคาสนามอเนกประสงค์ ” (บริเวณถังเก็บน้ำ)  [22 พฤษภาคม 2556]
 
นายวรวิทย์ สายสุพัฒน์ผล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร“การออกแบบงานระบบสำหรับอาคารขนาดเล็ก” รุ่นที่ 1  [17 พฤษภาคม 2556]
 
นายวรวิทย์ สายสุพัฒน์ผล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเป็นประธานเปิดการประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมของกรมโยธาธิการและผังเมืองในการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558 ครั้งที่ 1/2556เพื่อความก้าวหน้าในการดำเนินงานของคณะทำงานย่อยด้านต่างๆ  [14 พฤษภาคม 2556]
 
นายวรวิทย์ สายสุพัฒน์ผล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานเปิดการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่ง” รุ่นที่ 1  [14 พฤษภาคม 2556]
 
กรมโยธาธิการและผังเมือง จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันประสูติครบ 150 ปี สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ โดย นายจารุพงศ์ เรืองสุววรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดนิทรรศการและเป็นประธานในพิธีพราหมณ์  [10 พฤษภาคม 2556]
 
143นายประภาส บุญยินดี รองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ครั้งที่ 26-1-2556 โดยมี นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นคณะกรรมการในการประชุม  [03 พฤษภาคม 2556]
 
142นายมณทล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงาน JIKA ประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสอำลาและเข้ารับตำแหน่งใหม่ รวมทั้งเข้าเยี่ยมคารวะ  [03 พฤษภาคม 2556]
 
เชิญชวนประชาชนแสดงข้อคิดเห็นในการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนซับสมอทอด จังหวัดเพชรบูรณ์  [30 เมษายน 2556]
 
รำลึก ๑๕๐ ปี นายช่างใหญ่แห่งกรุงสยาม  [28 เมษายน 2556]
 
น.ส.ปราณี นันทเสนามาตร์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐาน ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากราชอาณาจักรภูฏาน ที่เดินทางมาศึกษาดูงานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผนและการวางผังระดับต่างๆ การเตรียมการและการจัดการเรื่องภัยพิบัติ  [24 เมษายน 2556]
 
นายวรวิทย์ สายสุพัฒน์ผล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานเปิดการจัดฝึกอบรม หลักสูตร“ การออกแบบอาคารต้านแรงแผ่นดินไหว ” รุ่นที่ 7  [23 เมษายน 2556]
 
ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างกรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมพิธีรดน้ำขอพรจากนายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ประจำปี 2556  [22 เมษายน 2556]
 
134นายปรีชา รณรงค์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมือง ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ โครงข่ายคมนาคมกับทิศทางการพัฒนาเมือง ” จัดโดยหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ  [19 เมษายน 2556]
 
135นายวรวิทย์ สายสุพัฒน์ผล รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็นประธานเปิดการจัดฝึกอบรมหลักสูตร“ การพัฒนาการใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างมั่นใจ ”  [19 เมษายน 2556]
 
นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง บันทึกเทปให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์มหาดไทยชาแนล เรื่อง ผังเมืองรวมจังหวัดภาคตะวันออก 8 จังหวัด  [10 เมษายน 2556]
 
นายมณฑล สุดประเสริฐ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง และนางพักตร์พิมล สุดประเสริฐประธานชมรมแม่บ้านพร้อมผู้บริหาร และข้าราชการ ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการออกรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2556  [10 เมษายน 2556]
 
คณะอนุกรรมาธิการศึกษางบประมาณที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่เหมาะสมกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและติดตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภาจัดสัมมนาในหัวข้อ “ ปัญหาผังเมืองกับการป้องกันและแก้ไขอุทกภัยของประเทศไทย ”  [09 เมษายน 2556]
 
คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน จัดนิทรรศการแสดงผลงานของข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2555 และงานเลี้ยงแสดงความยินดี  [03 เมษายน 2556]
 
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเมืองร่วมกับชมรมแม่บ้านกรมโยธาธิการและผังเมือง จัดฝึกอบรม “การทำและประดิษฐ์สบู่โดยใช้สมุนไพร”  [02 เมษายน 2556]
 
หน้า : 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53 
DeZing by ++Orasa++